Referentie World Flight Services

“WE ZIJN MURPHY VOORGEBLEVEN”
Jarenlang deden ze de IT er zo’n beetje bij. Dat ging uitstekend,
want Warehouse Manager Jack Varkevisser en officemanager
Tom de Ruijter van luchtvrachtafhandelaar WFS zijn allebei echte
computerhobbyisten. Voor het aanpassen van een configuratiefile of
het upgraden van een server draaien zij hun hand niet om. Maar toen
hun IT-omgeving complexer werd en de risico’s toenamen beseften
ze dat het nodig was om expertise van buiten aan te trekken.
Worldwide Flight Services is een logistieke
dienstverlener, die vracht in opdracht
van luchtvaartmaatschappijen afhandelt
op het platform van luchthavens. Onder
‘platform’ wordt het gebied verstaan waar
de vliegtuigen aankomen en vertrekken.
WFS verzorgt het stuk in de logistieke
keten vanaf het lossen van de
vrachtwagens tot aan het vliegtuig. Het
beladen van de vliegtuigen wordt weer
door andere gespecialiseerde bedrijven
gedaan.
WFS Schiphol heeft een importloods voor
inkomende vracht en een exportloods
voor uitgaande. Er is ook verkeer tussen
beide loodsen, want ongeveer de helft van
de orders betreft doorvoer vanaf Schiphol
naar een andere bestemming.
Veel bloemen uit Tanzania en Ecuador
bijvoorbeeld komen aan op de luchthaven,
worden hier gekoeld en gaan daarna in
vrachtwagens naar andere Europese
landen en door de lucht naar verdere
bestemmingen, zoals Rusland.
Fastbyte ICT-Solutions • www.fastbyte.nl • [email protected] • T: 030 6000 600
WFS SCHIPHOL SCHAKELT OVER
OP GEVIRTUALISEERDE SERVERINFRASTRUCTUUR
In 2008, vlak na de verhuizing naar huidige locatie, werd daarom
een eigen netwerk ingericht. Hiervoor namen Varkevisser en De
Ruijter de verantwoordelijkheid op zich. Vanaf dat moment was de
IT voor hen een belangrijke secundaire taak.
Je voelt dat het een keer fout zal gaan.
Dat moment wilden we voorblijven.”
Ontzorgen
Het eerste contact met Fastbyte ontstond toen zich
virusproblemen voordeden in een e-mail applicatie. Fastbyte
installeerde een firewall waarmee deze problemen werden
verholpen. Later deden Varkevisser en De Ruijter opnieuw
een beroep op Fastbyte toen ze een betere oplossing voor hun
back-up procedure zochten. “We draaiden iedere dag een tape,”
vertelt De Rujiter, “maar door de hectiek van ons dagelijkse werk
vergaten we dat wel eens. Dat was een te groot risico. Daarom
wilden we een waterdichte oplossing. Fastbyte realiseerde een
automatische dagelijkse online back-up voor ons. Dat was een
hele zorg minder.”
Afgezien van deze ondersteuning deden hij en Varkevisser het
overige IT-beheer jarenlang zelf. Hoewel ze er plezier in hadden,
viel het hun steeds zwaarder. “Er komt een punt dat je voor de
keuze komt te staan,” legt Varkevisser uit. “De IT vraagt dan
zoveel van je dat je er bijna continu mee bezig moet zijn. Je voelt
ook steeds de druk dat je je moet bijscholen, maar de tijd is
beperkt want je hoofdverantwoordelijkheid ligt ergens anders.”
“Het keerpunt kwam voor ons begin 2012,“ vult De Ruijter aan. “Af
en toe viel er een server uit en dan moesten we die herstarten.
Dat proces duurde soms een uur. Te lang voor een tijd kritische
organisatie als de onze. En je zit continu met de angst dat die
herstart een keer mislukt. Komt het nog wel goed in de lucht
allemaal? Het is de wet van Murphy. Je voelt dat het een keer fout
zal gaan. Dat moment wilden we voorblijven.”
Onderzoek
Toen begin 2012 een aantal servers aan vervanging toe was,
klopten Varkevisser en De Ruijter bij hun directie aan en vroegen
om een onderzoek gericht op de vernieuwing van de complete ITinfrastructuur en het IT-beheer. Hun uitgangspunt was dat alles
moest kunnen doordraaien als er een server uitviel.
Fastbyte kreeg eind dat jaar de opdracht voor dit onderzoek en
deed een scan van alle hardware, software en verbindingen.
Uitkomst was het advies om drie nieuwe servers aan te
schaffen en daar met behulp van VMware een gevirtualiseerde
infrastructuur op te bouwen met – aanvankelijk – een tiental
virtuele servers. Aanbevolen werd verder om het onderhoud en
beheer van deze infrastructuur op afstand door Fastbyte te laten
uitvoeren.
De directie van WFS nam dit advies over en eind 2013 werd
het praktisch uitgevoerd. Fastbyte kreeg de leiding in het
projectmanagement en voerde het overleg met de betrokken
leveranciers. Vanaf eind februari 2014 is deze nieuwe
infrastructuur operationeel.
Meer rust
De Ruijter: “Je kunt zeggen dat we Murphy voorgebleven zijn.
Fastbyte houdt onze IT-omgeving nu scherp in de gaten volgens
een SLA. Fastbyte monitort het klokje rond. Als we ergens
tegenaan lopen, nemen we contact op met hun servicedesk.
Fastbyte doet alle updates die nodig zijn. Zij kunnen beter
beoordelen dan wij welke dat zijn. Dagelijkse dingen als nieuwe
gebruikers aanmaken blijven we wel zelf doen.”
Varkevisser: “Dit geeft ons rust. Alles wat tijd kritisch is, leggen
we bij Fastbyte neer. Daardoor hebben wij meer ruimte voor onze
eigenlijke hoofdtaak. We zijn de stress kwijt en hebben nu een
goede back-up aan expertise. Bovendien kunnen we voortaan –
los van de operationele gang van zaken – op ons gemak dingen
op IT-gebied uitzoeken. We kunnen nieuwe oplossingen uitvoerig
testen. Vroeger hadden we daar de tijd niet voor.”
Uitdaging
et garanderen van de continue beschikbaarheid
H
van de IT-systemen.
AanpakOnderzoek naar knelpunten gevolgd door
implementatie van een nieuwe, gevirtualiseerde
server-infrastructuur die op afstand gemonitord en
onderhouden wordt door Fastbyte.
Resultaat24/7 beschikbaarheid, verdere groei kan beter
worden opgevangen, doelmatiger it-beheer en het
management krijgt rust en ruimte voor andere,
meer strategische taken.
Meer informatie over deze referentie? Fastbyte ICT-Solutions • www.fastbyte.nl • [email protected] • T: 030 6000 600
Grafisch ontwerp: www.eyego.nl
Snelle groei
WFS heeft wereldwijd 110 vestigingen. De vestiging op Schiphol
is in 2000 van start gegaan met één werknemer. In 2006 was de
organisatie al zo gegroeid dat de eerste eigen loods in gebruik
genomen werd. Eind 2007 verhuisde WFS alweer naar een
aanzienlijk grotere loods aan de Anchoragelaan op Schiphol-Zuid.
Op dit moment omvat de organisatie in Nederland zo’n negentig
werknemers, waarvan de meesten in drieploegendienst werken.
De eerste jaren na de start was de IT van WFS Schiphol nog een
afgeleide van die van de zustervestiging in België. Via een VPNverbinding werd gewerkt met het gespecialiseerde programma
Cargo Spot dat draaide op een server in Brussel. Groot nadeel
daarvan was dat dit programma onbenaderbaar was als er op die
server onderhoud plaatsvond.