AlgemeenDagblad_23aug_2014

EJ
A
í
ZOEKTEEilUROUW
REAGEREN?
[email protected]
Na een huweLijk
van22jaar begeeft
journalist Egbert Jan
Riethof (58)zich op
de relatiemarkt.
a:hap." In de stem
van dochter Fenna
(21)weerktinlt een
mix van irritatie en
veÉedering.
Eigenlijk is dat een permanente staat, tenminste als ze
in mijn buurt is, maar ditmaal
is er een aanleiding: we lopen
op straat en ik heb gedaan of
ik in een drol ging trappen.
Een vast ritueel dat van woeger dateert toen ze een klein
meisje was. Zij denkt dat ik de
drol niet zie en waarschuwt:
k[k uit! Ik zeg dan
- naarwaarheid - dat ik hem
allang gezien had.Zij gelooft
dat niet, maar probeert de
volgende keer niets te zeggen.
Bijna altijd slaag ik erin zo
overtuigend- met de hak
tot
net boven de drol te dalen dat
ze toch een kreet slaakt.
,,Niet grappig, pap."
,,Waarom lach je dan?"
,,Omdat jij jezelf zo grappig
kansvergroten
Na het intakegesprek met Dokter Date stelt
Egbert Jan zich de vraag of hij misschien last
heeft van bindingsangst.
vindt."
Na een stilte: ,,Zulke grappen haal je toch niet bij die
dates uit, hoop ik?"
Eén keer. GetooÍ ik. Bij een type dat me op straat ook al waarschuwde
voor een drol. Onwillekeurig denk ik terug aan mijn gesprek met.Dokter
Date, de dating-expert, die dat van die drol zeker afgekeurd zou hebben.
Zoiets doe je niet bij een eerste date. Ik had met haar een uitgebreid intakegesprek. Ze hoorde mijn verhalen aan, en zei: ,jitlat trekt jou zo aan
in jongere wouwen? Dat zouden we uit moeten zoeken. Misschien gaat
het je om uiterlijk. Of om spontaniteit, levenslust. Zou je wat je zoekt
ook bij wouwen van je eigen leeftijd kunnen vinden? Dan vergroot je
je kansen."
.Dat bleef in mijn hoofd resoneren: dat ik me op een bepaalde groep
zcitr moeten richten om'kansen te vergroten:
Ik legde uit dat ik helemaal niet zozeer uit was op jongere wouwen,
maar daar via datingsites bij het keuren van proflelen wel telkens op
uitkwam. Dat vond Marcia (Dokter Date) echter niet zo interessant.
Iets anders wel.
,,Je bent erg kritisch, valt me op. Ook jongere wouwen voldoen nooit."
Helemaal juist, dacht ik. Dates voldoen tot nu toe niet en het maakt
daarbij niet uit of ze jonger zijn of leeftijdgenoten.
,,Soms legt iemand onbeïi/ust de lat te hoog," vervolgde Marcia. ,,Hij
zoekt perfectie. Die bestaat
niet en dus voldoet niemand
aan de eisen en hoeft hij geen
relatie aan te gaan. Of hij
idealiseert zijn ex. Wil weer zo
iemand, maar die bestaat niet
met hetzelfde effect... Dat kan
een teken zijn van bindingsangst. Zeg EJ, atsjij een of
andere blokkade vermoedt, is
een coachingsgesprek een
mogelijkheid. Of als ie samen
met mij uit wilt zoeken wie er
en waar je die dames kunt vin-
nou eigenlijk bij jou past en waarom den. VlP-coaching kost 14,9 euro."
Het hamerde voort in mijn hoofd: ik zou me op leeftijdgenoten
moeten concentreren. Moeten? Intussen besprak Marcia andere moge.
lijkheden: steun bij het opstellen van een goed proflel (75 euro) en
meer uitgebreide begeleiding met actieplan plus het voorbereiden
van dates en evaluatie achteraf (295 euro).
Fenna loopt nog wat na te mompelen over de dro].
,,Denk jij dat ik last heb van bindingsangst?"
,,Nee. Wat een overgang zeg."
,,Moet ik me richten. op leeftijdgenoten om mijn kansen te vergro-
ten?"
,,Dat heb Ík nooit gezegd. Ik ben niet de moralist zoals jij me in die
columns opvoert."
,,Jonger, leeftijdgenoot, wat dondert het. Ik wil geen kansen vergroten. Ik wil liefde, want zonder ga je dood."
,,Nu weet ik wat jij hebt: ontbindingsangst."
Dt Wordtvervolgd