nieuwsbrief - mamas aan de evenaar

Beste vrienden,
Kristin Hendrickx, (arts en professor aan de universiteit van Antwerpen), Peggy (collega verpleegkundige) en ik Mik, vertrokken op 13 maart naar Kinshasa.
Daar wachtte ons de broeierige miljoenenstad tussen de heuvels, maar ook de eerste kopzorgen…
Onze, op voorhand opgestuurde pakketten met medisch materiaal, staan nog op een Congolees Ministerie. Mr Clément van de Orde van Malta, die de zaken voor ons opvolgt, meldt dat
het dossier niet in orde is…
Ze zullen dus niet op tijd in Gemena zijn om de opleiding te starten. Gelukkig is Jean in België
stand-by om maandag bij de verzender navraag te doen i.v.m. betreffend document.
In Congo hebben we altijd wel minstens een plan B in het achterhoofd. Eén van de regels
(article 15) luidt hier immers “débrouillez-vous”. En… de gelegenheid doet zich regelmatig
voor om dit toe te passen!!
Zaterdag 15 maart landen we weer in het stoffige Gemena en bezoeken de geselecteerde
centra: Notre Dame, Kitambo en La Promesse.
Centrum La Promesse, vorig jaar nog klein en donker, is nu getransformeerd in een spiksplinternieuw gebouw, met ruimte en licht. Verantwoordelijke Roger en verpleegkundige Marie
zijn terecht trots op hun nieuwe werkomgeving.
Zondag brengen we een bezoek aan de dispensaria van La Lys de la Vallée en Cité en lenen er
gynaecologisch materiaal voor de vorming.
Marie Dengese, de verantwoordelijke van het gezondheidscentrum van Bobito, arriveert ’s namiddags. Zij
geeft deze cursus en haar ervaring door aan haar jongere
collega’s, met Kristin
naast haar, ter ondersteuning en aanvulling.
Gedurende de eerste dagen wordt les gegeven in het
centrum Notre Dame en daarna afwisselend in de
twee andere
centra.
In totaal worden 75 spiraaltjes geplaatst en vele
afspraken gemaakt met vrouwen, om op een ander tijdstip in hun cyclus, terug te komen of na
een behandeling tegen infectie.
Ize, een meisje van vijftien, bracht al drie kinderen
ter wereld, waarvan er één stierf.
Een andere jonge vrouw was vier maal zwanger. Slechts één overleefde. Zij en haar man
willen erg graag deze kans aangrijpen om een spiraaltje te laten plaatsen, maar de vrouw blijkt een
urogenitale fistel te hebben. Eerst zal ze dus geopereerd moeten worden…
Marie weet te vertellen dat er volgende maand
een medisch equipe in Bobito verwacht wordt die
gespecialiseerd is in deze ingrepen. De jonge
vrouw krijgt een inspuiting depot provera, die haar
drie maanden beschermt tegen een zwangerschap. Dan kan ze de ingreep afwachten en
laten genezen, alvorens andere maatregelen te nemen in het kader van geboorteregeling.
Beiden zijn emotioneel en teleurgesteld. Maar vertrekken wel met een hoopvol perspectief!
Donderdag, 27 maart klinkt het telefoontje met Mr. Clément in Kinshasa opgewekter.
“il y a de l’espoir” dat onze pakken met materiaal toch nog aanstaande zaterdag met het
vliegtuig zouden kunnen aankomen…!!!! Ik stoot een vreugdekreet uit! Toch nog een
wonder?? We leven op hoop!!! ’s Namiddags ronden we de cursus af en ontvangen een
trotse Patience en Marie hun certificaat van deze opleiding. Lesgevers Marie Dengese en
Kristin drukken de nieuw gevormden op het hart om, zeker in het
begin, samen te werken en te
overleggen.
Bij vragen of problemen geven ze
ons een telefonisch seintje, waarop we hen zullen opbellen.
Zuster Leocadie haalde het helaas
niet.. In een moeilijk gesprek
trachten we haar duidelijk te maken waarom we haar op dit moment niet de verantwoordelijkheid kunnen toevertrouwen voor dit werk dat véél verder
gaat dan een techniek… Begeleiding van vrouwen, die met vragen komen en zich veilig
moeten voelen en begrepen, verreist kennis en correcte handeling, maar ook empathie
voor de situatie, de emoties en onzekerheden van deze vrouwen.
Vrijdag 28 maart brengen we Marie Dengese naar Bobito. Haar echtgenoot verwelkomt
ons hartelijk met een pintje en een vers bereide maaltijd!! We bezoeken het nieuwe centrum waar arbeiders de laatste hand leggen aan de afwerking. De Belgische Technische Coöperatie (BTC-CTB) weerhield haar project, zodat er nu in betere omstandigheden zal kunnen gewerkt worden.
Die nacht logeren we in het “acceuil” huis in Bwamanda, dat hier ook “het huis met de
geesten” wordt genoemd.
Zowaar worden we uit onze slaap gehouden door geluiden van “aanwezigheid”...
’s Morgens kondigt een schitterende zon een droge hete dag aan, zodat we flink zweten tijdens de informatica-les voor de vroedvrouwen Brigitte, Delphine en Bebe.
Dr. Jacques, directeur van het hospitaal en médecin chef de zone, denkt actief mee om
voor de kleine gezondheidscentra rond Bwamanda ook vorming te organiseren, zodat
vrouwen op een gerichte en correcte manier doorverwezen kunnen worden.
Wij blijven met elkaar in contact om de toekomst voor te bereiden.
Terug in Gemena blijkt, tot onze grote spijt, dat het materiaal helaas niet is aangekomen.
Mr. Clément meldt dat er een “petit problème” is en de dozen nu bij de douane staan,
waar men moeilijk doet over het feit dat het tussenadres in Kinshasa niet aangegeven
werd…
Woensdag 2 april brengt een airbus ons weer terug naar Kinshasa.
Donderdag staat er eerst een bezoek aan de Orde van Malta op het programma en dan
gesprekken met Dr. Marie Mumangi, médecin chef de zone van Gemena en Dr. Dedetemo, gynaecoloog, die zijn carrière ginder gaat verder zetten. Dr. Marie is geïnteresseerd in
de evolutie van het project en bereid mee te werken. Zij wil graag nog opleiding voor zeven centra in Gemena (momenteel werken er reeds acht mee).
De snelgroeiende stad telt ongeveer 300.000 inwoners.
Ons voorstel aan de verschillende artsen houdt in dat zij zelf centra selecteren en voorbereiden op een vorming en ook dat er een Congolese lesgever(ster) met ervaring wordt gevraagd. De planning zullen we dan samen bekijken in het najaar en van onze kant structurele en financiële ondersteuning bieden.
Mik
Onze sponsers
KARUNA
Toneelkring d’Uzaren
Kortenberg
DSV BELGIUM nv
Zusters OLV Presentatie St. Niklaas
Dank aan iedereen die ons ondersteunt om dit project mogelijk te maken!!!!
Dank aan Kristin en Peggy dat jullie erbij waren met inzet en enthousiasme!!
Ook dank aan alle anonieme schenkers.
Merci mingi!!!
Uw medewerking is kostbaar, giften met fiscaal voordeel vanaf 40 €
BE33 0688 9424 4946
op naam van Congodorpen.