Klik hier - Vitesse Delft

BESTUUR VITESSE DELFT - TAAKVERDELING 2014-2015
Voorzitter
Secretaris
Frank
Hopstaken
Niels Spigt
 woordvoerder
 algemeen
beleid
 commissie
sponsorzaken
(lid)
 contact met
SEP en Kratos
 contracten van
trainers,
medische staf
en overig
personeel
 aanspreekpunt
W&N, soc.
coördinator
 PR-commissie
(lid)
 Aansturen
omroep bij
thuiswedstrijden
van het 1e elftal
 inkomende,
uitgaande post
 ledenadministratie
(incl. contact
KNVB)
 agenda en
notulen (ALV en
bestuursvergaderingen)
 jaarverslag
 archief officiële
stukken
 coördinatie lief
en leed
 juiste
vermeldingen in
KNVB
publicaties
Penningmeester
Niek
Praagman
Voetbaltechn.
zaken
Jaap Meijer
Algemene
Zaken
Koos
Dijkxhoorn
Jeugdzaken
Externe Zaken Organisatie
Rick van Dam
Pieter van
Veen
Diederik
Waardenburg
 begroting
 verlies- en
winstrekening
 financieel beleid
 beheer kl. kas
 aanwezig bij
alle contractbesprekingen
 loon-, contrib.administratie
 incasseren van
vorderingen
 opbrengst en
registratie
kaartverkoop
 innen bij leden
KNVB boetes
 manen van
wanbetalers
 registreren en
analyseren van
kantinefinanciën
 Vz commissie
voetbaltechniek
 selectie, trainer,
begeleiding,
medische staf
 technisch
beleidsplan
 budgetaanvraag
uitvoering
technisch beleid
 interne en
externe
scouting
 werving en
opleiding van
(jeugd-)trainers
 lid activiteitencommissie
 aanschaf en
beheer kleding
en materialen
 sleutelbeheer
 materiaaldienst
 schoonhouden
kleedkamers
 kaartverkoop en
kaartcontrole en
verwerking van
recettes
 aanwezigheid
gastvrouw bij
thuiswedstrijden
 regelen
bezetting
theedienst in de
rust van de
wedstrijden
 lid activiteitencommissie
 niet-voetbalactiviteiten bv
festiviteiten of
loop/trimgroep
 Vz jeugdcommissie
 lid commissie
voetbaltechniek
 jeugdactiviteiten
 samenwerkings
verbanden
jeugd
 kader jeugd:
trainers en nietvoetbal zaken
 adviseert
bestuur mbt
trainers
 sollicitatiegesprekken
jeugdtrainers
 contact met alle
jeugdcoördinato
ren en -trainers
 website / pers
jeugd zaken
 W&N jeugd
 lid bestuur
exploitatiestichting
 bewaken van
kwaliteit en
ontwikkeling
accommodatie
 verzorgen van
externe
contacten
(zoals
gemeente,
sportraad etc.)
 Sportimpuls
 extrerne
contacten
voetbaltechnische zaken
 Sectie Voetbal
bestuurslid
 KNVB
 verloop van alle
wedstrijden
 indeling velden,
kleedkamers
 contact SESTZ
 jaarkalender
voetbalactiviteit
 wedstrijdsecretarissen
 scheidsrechters
 contacten
KNVB inzake
competitie en
bekerwedstrijd
 voorbereiding
en afhandeling
wedstrijdformulieren,
strafrapportages / verweerschriften
 bezetting com.dienst
Communicatie
en PR
Elise van den
Berg
 interne en
externe PR
 coördinatie
commissie PR
 communicatieplan uitwerken
 redactie van
alle uitingen,
presentatie
Vitesse
 coördinatie
website en
andere media
 nieuwsbrief
(met commucommissie)
Commissies
 Jeugd: Rick van Dam (vz), Ed Vermeer, Jaap vd Houten, Rochdi Sawri (adv.), Peter van de Akker, Martijn van Leeuwen, Bram vd Horst
<-> leidersoverleg jeugd
 Voetbaltechniek: Jaap Meijer (vz), Rick van Dam, vac.
<-> trainersoverleg / aanvoerdersoverleg sen.








Activiteiten: Dick Laros (vz), Cor Lagendijk, Koos Dijkxhoorn, Jaap Meijer, Karin de Smidt (contact jeugdactiviteiten)
<-> kantinezaken
Jeugdtoernooicommissie:Michel Voorbergen, Jean Pierre de Smidt, vac.
Sponsorzaken: Alois van Vliet (vz), Onno van Veen, Koos Dijkxhoorn, Jan Mensert, Folkert van der Maas, Jesper Hopstaken, Frank Hopstaken
Communicatie+PR: Elise van den Berg (vz), Frank Hopstaken, Pieter van Veen, Niek Praagman, Diederik Waardenburg
Wedstrijdzaken: Diederik Waardenburg (vz), Leen Poldervaart (selectie), Jaap van den Houten (jeugd), vacature zaal/senioren
Waarden en Normen: Frits Gronsveld (vz), Willem Bijker, vac.
Scheidsrechters: Ruben de Groot (vz), Paul de Widt, vac.
Kantinezaken, keuken en inkoop: Niek Praagman (vz), Koos Dijkxhoorn, Peter Siepman, vac.
<-> Feestcommissie (Niels Spigt e.a.)
Versie 05.07.2014
VD werkt aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen