IV-1 br dd 29-01-14 van dhr E. Kieckens te Nieuwegein betr

pA^ci;^^
Gemeente Nieuwegein
t.a.v. de Gemeenteraad
Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein
Nieuwegein, 29 januari 2014
Geachte Gemeenteraad en College van B & W,
De gemeente Schiermonnikoog maakt het voor een ieder via internet mogelijk om de
raadsvergaderingen thuis via de pc te volgen. Daartoe bevinden zich in de raadzaal permanente
camera's. Wanneer de burgemeester of enig ander raadslid of wethouder het spreekknopje indrukt van
de microfoonset (die gelijk is aan de sets die in Nieuwegein worden gebruikt), wordt geheel automatisch
een van de camera's gericht op de spreker van dat moment.
Dit geheel automatische systeem maakt het mogelijk de raadsvergaderingen te volgen voor inwoners,
als ook voor belangstellenden in het wel en wee van de gemeente. Ik behoor tot die groep vanwege de
website die ik onderhoud over het eiland (www.schierweb.nl).
Het principe van het via internet openbaar zijn van de vergaderingen vind ik een groot goed. Dat zou
voor Nieuwegein ook kunnen. Willen we bewoners betrekken bij de politiek, dan is dit een prima middel,
Bovenstaande geef ik u dan ook in overweging,
Met vriendelijke groet,
Ed Kieckens
Graaf Dirklaan 5
3434 SX Nieuwegein
030 6065301
mail: [email protected]
_£ ^