Wi-Fi instellingen voor Windows XP

Wi-Fi instellingen voor Windows XP
Op de TU/e zijn een viertal Wlan netwerknamen of SSID’s beschikbaar:
TUE-WPA2
Het SSID TUE-WPA2 is voorzien van WPA2 beveiliging. Dit netwerk kan zowel door
studenten als medewerkers van de TU/e gebruikt worden.
2
Wlan netwerknaam: tue-wpa2
Beveiligings mode: 802.1x met WPA2/AES
Authenticatie protocol: PEAP met MSCHAPv2
Root certificaat: GTE Cybertrust Global Root
Eduroam
8
Studenten en medewerkers van andere bij SURFnet aangesloten instellingen kunnen via
eduroam gebruik maken elkaars beveiligde netwerken. Het SSID eduroam is voorzien van
WPA2/AES beveiliging.
Wlan netwerknaam: eduroam
Beveiligings mode: 802.1x met WPA2/AES
Authenticatie protocol: PEAP met MSCHAPv2 (usercode van de TU/e gevolgd door @tue.nl)
Root certificaat: GTE Cybertrust Global Root
Guest
9
Het draadloos netwerk Guest is speciaal opgezet om gasten van de TU/e die gebruik willen
maken van het draadloze netwerk op eenvoudige wijze toegang te verlenen tot het netwerk.
Het is een onbeveiligd netwerk. U dient hiervoor een guest account aangevraagd te hebben.
Wlan netwerknaam: guest
Beveiligings mode: geen
Authenticatie protocol: geen
Root certificaat: GTE Cybertrust Global Root
Traverse
Het SSID Traverse is alleen beschikbaar in Traverse voor de gebruikers aldaar.
/Dienst ICT / TDS
1
Wlan TUE WPA2 configuratie voor Windows XP
Voor de configuratie van WPA2 dient uw systeem aan 1 van de 2 volgende voorwaarden te
voldoen:


Microsoft Windows Service Pack 2 (SP2) met Update for Windows XP (KB893357)
Microsoft Windows Service Pack 3 (SP3)
Voor de configuratie van uw systeem dient u het volgende te doen:
1. Ga naar ‘Start’ > ‘Control Panel’ en dan naar ‘Network Connections’.
2. Door te dubbelklikken op de ‘Wireless Network Connection’ verschijnt het
onderstaande scherm. Als ‘tue-wpa2’ niet beschikbaar is, zal er na het volgen van de
handleiding geen verbinding kunnen worden gemaakt.
1. Klik op ‘Change advanced settings’.
2. Klik op ’Wireless Networks’ om de wireless verbinding te kunnen instellen.
/Dienst ICT / TDS
2
3. Klik op ‘Add’ om om de Network name of SSID tue-wpa2 toe te voegen.
4. Selecteer ‘WPA2’ bij ‘Network Authentication’
5. Selecteer ‘AES’ bij ‘Data encryption’.
6. Klik op ’Authentication’.
/Dienst ICT / TDS
3
7. Selecteer bij ‘EAP type’ ‘Protected EAP (PEAP)’
8. Vink ‘Authenticate as computer when computer information is available’ aan.
9. Klik vervolgens op ‘Properties’.
10. Selecteer ‘Validate server Certificate’.
11. Kies als ‘Trusted Root Certification Authorities’ ‘GTE CyberTrust Global Root’.
12. Selecteer ‘Secured password (EAP-MSCHAP v2)’.
13. Klik op ‘Configure’.
/Dienst ICT / TDS
4
14. Selecteer ‘Automatically use my Windows logon name and password’ als laatste
actie.
15. Controleer nu de werking en de juiste instelling van WPA2.
16. Klik op het wireless network icoontje in de systray.
/Dienst ICT / TDS
5
17. Klik op ‘Support’.
18. Als de configuratie op de TU/e plaatsvindt begint het ‘IP Address’ met 131.155.
19. Klik op ‘General’.
20. Klik op ‘Properties’.
/Dienst ICT / TDS
6
21. Controleer of het vinkje ‘Show icon in notification area when connected’ is
geselecteerd.
22. Klik vervolgens op ‘Wireless Networks’.
/Dienst ICT / TDS
7
23. Controleer of ‘Use Windows to configure my wireless network settings’ is
geselecteerd.
De configuratie van WPA2 voor XP is nu gereed. Bij problemen kunt u zich wenden tot
de Informatie- en Servicedesk van Dienst ICT, de faculteiten en de
notebookservicecentra.
/Dienst ICT / TDS
8
Wlan eduroam configuratie voor Windows XP
De instellingen zijn hetzelfde als hierboven, met uitzondering van de volgende punten:
o
SSID is eduroam
o
Username moet gevolgd worden door @tue.nl
Let op: dit is niet uw e-mailadres, maar uw TU/e usercode met als additie
@tue.nl
o
Deselecteer ‘Automatically use my Windows logon name and password’.
/Dienst ICT / TDS
9
Wlan Guest configuratie voor Windows XP
1. Klik op start 'Control Panel' en 'Network Connections'.
2. Klik met de rechtermuisknop op 'Wireless Network Connections'.
3. Klik op ‘Properties’ en vervolgens op het tabblad ‘Wireless Networks’.
4. Zorg ervoor dat de ‘Use Windows to configure my wireless network settings’
aangevinkt is.
5. Klik op ‘Add’.
6. Vul in bij 'Network name (SSID)’: ‘guest’.
7. Selecteer bij ‘Data encryption’: Disabled.
8. Klik op 'OK'.
/Dienst ICT / TDS
10
9. Het Guest netwerk verschijnt nu onder ‘Preferred networks’.
Klik op ‘Advanced’.
10. Kies ‘Access Point (infrastructure) networks only'.
11. Klik op ‘Close’ en vervolgens op ‘OK’.
/Dienst ICT / TDS
11
Het guest wireless netwerk is nu geconfigureerd.
12. U kunt nu een connectie maken met het guest wireless netwerk, start vervolgens de
internet browser op. U komt nu automatisch terecht bij het inlogscherm voor het
wireless guest netwerk:
13. Waarschijnlijk heeftt u een ‘Security Alert’ popup gekregen met betrekking tot het
certificaat van de guestportal. Installeer het ‘Cybertrust Educational CA‘ certificaat om
dit te voorkomen:
http://secure.globalsign.net/cacert/sureserverEDU.crt
/Dienst ICT / TDS
12