Aanslag biljet personenbelasting

Hoe een aanslagbiljet personenbelasting downloaden?


Surf naar www.taxonweb.be
Ga naar mijn fiscaal dossier (My Minfin)

Klik op ‘Naar MyMinfin met authentificatie (en zie je persoonlijke fiscale gegevens)

Log in met je elektronische identiteitskaart

Ga naar het tabblad documenten en klik op het gewenste aanslagbiljet. Het document wordt
geopend en kan je printen of als pdf-bestand opslaan.