CoRIAC- project werpt vruchten af: proefinstallaties voor een

CoRIAC- project werpt vruchten af: proefinstallaties voor een nieuw type reactor
geïnstalleerd
Het CoRIAC-project in het onderzoeksprogramma van het Action Plan Process Intensification
lopende bij projectpartner ISPT heeft de laatste fase bereikt. In dit project werken elf partners
samen aan het wegnemen van drempels voor de overgang naar continue reactoren voor productie
van fijnchemicaliën en farmaceutische producten. Na het behalen van positieve
onderzoeksresultaten werd in de zomer van 2013 begonnen met de bouw van twee pilotinstallaties om de nieuwe technologie in de praktijk te beproeven. Begin 2014 werden de pilotinstallaties geplaatst op de sites van DSM Geleen en Janssen Pharmaceutica in het Belgische Geel.
CoRIAC staat voor Demonstration of Continuous Reactors with In-Line Analytics for Fine Chemicals
Production. Het project startte in 2010 met een onderzoek naar chemische reacties in de
fijnchemie en farma zoals die zich nu afspelen. De industrie wil van batchprocessen in de productie
naar continue processen. Deze zijn energie-efficiënter, gaat zuiniger om met grondstoffen en is
minder verontreinigend. Batch-to-continuous is één van de mogelijkheden voor
procesintensificatie. In een continu proces voer je onafgebroken grondstoffen aan en gaat de
productie constant door. Dit tevens geeft de mogelijkheid om eenvoudiger het proces op te volgen
(PAT) aangezien de procescondities niet wijzigen in de tijd. Projectpartner en onderzoeksinstelling
TNO heeft in haar lab aangetoond dat de reacties in een nieuwe productiemethode veel beter
verlopen. Het komt er nu op aan dit in de praktijk te bewijzen’, aldus TNO’er Monique Oldenburg,
voormalig projectleider van het ISPT consortium, in een eerder gepubliceerd artikel.
Het project heeft inmiddels de demonstratiefase bereikt. In januari van dit jaar werd bij DSM een
Oscillating Flow Reactor (OFR) geplaatst en in maart bij Janssen Pharmaceutica een Slurry Flow
handling Unit (SFU). Voor deze SFU is het de bedoeling aan te tonen dat we een groot deel
heterogene processen- die in de farma-productie meer dan de helft van de processen uitmaken - in
flow kunnen uitvoeren op de pilootinstallatie, waardoor we de voordelen van flow (efficiënter,
veiliger, goedkoper) ook voor deze processen kan bekomen worden. Zoals Bert Brabants van
Janssen Pharmaceutica aangeeft.
Voor de bouw van de installaties werd het basisontwerp verfijnd onder aanvoering van Zeton,
ontwerper en bouwer van onder meer complexe chemische installaties. Zeton was vanaf het begin
betrokken bij het CoRIAC project. Met 28 jaar ervaring op het gebied van ontwerpen en bouwen
van geautomatiseerde skid mounted pilot plants voor de procesindustrie, kon Zeton een
waardevolle bijdrage leveren in het realiseren van de uiteindelijke procesinstallatie voor het
CoRIAC project. In de eerste fase was Zeton’s rol met name gericht op het adviseren in
engineering vraagstukken in relatie tot de verschillende reactoren en de mogelijke integratie in de
procesinstallatie. Aansluitend is in samenwerking met de CoRIAC-partners een basic design traject
gestart om de installatie concreet te ontwerpen en af te stemmen voor implementatie bij de
uiteindelijke gebruiker. Het projectteam heeft vervolgens het detail ontwerp, materiaalinkoop,
constructie en testen uitgevoerd, waarna de uiteindelijke installatie op site is geleverd en
geïnstalleerd.
De kracht van het project ligt in de samenwerking over de hele keten: eindgebruikers,
toeleveranciers, en systeemontwerpers. De deelnemende bedrijven zijn Procter & Gamble, DSM,
Janssen Pharmaceutica, Mettler-Toledo, Bronkhorst, ESK, Chemtrix, en Zeton. De technischwetenschappelijke inbreng komt van TNO en TU Eindhoven, coordinatie en ondersteuning komt van
ISPT. “Voor elk van de partijen afzonderlijk is deze innovatie onmogelijk te realiseren. Door samen
te werken hebben we het proces mogelijk gemaakt en zelfs versneld.”. Daarbij heeft de financiële
steun vanuit de overheid geholpen door de financiële drempel voor participatie voor de betrokken
bedrijven en onderzoeksinstellingen te verlagen. Er zijn namelijk teveel barrières die implementatie
tegenhouden waardoor niet direct een korte termijn businesscase is te genereren (zie figuur).
Naast directe resultaten heeft het project ook geleid tot verhoogde kennisopbouw voor het
bedrijfsleven en de betrokken onderzoeksinstellingen. Er is meerdere malen geparticipeerd in
internationale foca waardoor kennis is genomen van de laatste state-of-the-art op internationaal
niveau en waardoor de generieke resultaten zijn verspreid voor algemeen nut. Daarnaast hebben
de technologie-leveranciers binnen het consortium veel geleerd voor potentiele toekomstige
producten door de dialoog met zowel industrie als onderzoeksinstellingen. Een laatste -maar niet
minst belangrijk- punt is dat met het project een tweetal piloting mogelijkheden zijn geschapen
waar ook andere partijen buiten het consortium nut van kunnen gaan hebben.
Het beste overtuigende bewijs dat een bepaalde technologie werkt is natuurlijk demonstratie in de
praktijk. Alleen dan kunnen er stappen genomen gaan worden voor verdere implementatie. Dat is
dan ook de uitdaging in komende maanden voor het CoRIAC project: aantonen dat het werk van
de afgelopen jaren zich uitbetaalt in twee goed functionerende pilot opstellingen. “Hiermee heeft
het consortium voor de toekomst dan niet alleen de gevalideerde kennis over procesontwikkeling
verder uitgebreid, maar ook pilot faciliteiten tot beschikking”, aldus de projectleider Gerhard
Reeling Brouwer.
Common barriers to the implementation of PI technologies are summarized in the figure below:
Technical/equipment
Additional fundamental
research required for several
PI technologies
Several PI technologies have
been implemented in a limited
number of plants, but have a
much wider application
potential
Reliability demands (unproven
technology)
Limited piloting possibilities
Retrofitting PI technologies in
Current plants difficult
Economic
Insufficient pay-back on new
process technology
Culture/organization
Lack of PI knowledge and
know-how in the industry
Suppliers for industrial
applications are not present or
insufficiently involved
Lack of awareness of
international developments
Lack of chain vision
IP issues for cooperation
during R&D/development