Technische hbo-opleidingen gebundeld onder nieuwe

Breda, 8 mei 2014
Technische hbo-opleidingen gebundeld onder
nieuwe naam: Creatieve Technologies
Vanmorgen overhandigde Barbera Wolfensberger de uitgave van de competentiebeschrijving van het nieuwe domein Creative Technologies aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. Dit gebeurde voorafgaand aan het congres What
Design Can Do in de Stadsschouwburg Amsterdam, waar Bussemaker een toespraak hield.
‘Ik ben verheugd dat door de hergroepering van de bestaande techniek-opleidingen het domein
met de naam CREATIVE TECHNOLOGIES is ontstaan’, aldus Barbera Wolfensberger, boegbeeld
van de Creatieve Industrie en voorzitter van het topteam Creatieve Industrie. De hbo-sector
Techniek wil het aantal opleidingen (CROHO-licenties) terugbrengen van 84 naar circa 30 en de
sector indelen in domeinen (met bijbehorende graad en competenties). De sector komt daarmee
tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland) en de politiek om het
hbo-opleidingenaanbod transparanter te maken. Er zijn dan zes domeinen: de al bestaande
domeinen ICT, Engineering, Built Environment, Applied Science, aangevuld met de nieuwe
domeinen Maritime Operations en Creative Technologies.
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Het nieuwe domein Creative Technologies binnen de sector Techniek is in het leven geroepen om
in te spelen op de vraag van de topsector Creatieve Industrie. In de Human Capital Agenda
Creatieve Industrie (waarin vooral gekeken is naar de ontwikkelingen in het hbo) wordt
aangegeven dat de kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt niet altijd optimaal is.
De task force Creative Technologies heeft het advies van de commissie van Pernis – om de
bestaande opleidingen in de hbo-sector Techniek te hergroeperen – aangegrepen om de
competentieprofielen van de opleidingen krachtiger en herkenbaarder af te stemmen op de
behoeften van het werkveld.
Bundeling technische hbo-opleidingen
De volgende opleidingen zitten nu in het domein Creative Technologies: Communication and
Multimedia Design, Game Architecture and Design, Kunst en Techniek, Media Technology,
Technische Commerciële Confectiekunde en Technische Commerciële Textielkunde. Door
bundeling van bestaande opleidingen, die hun nut voor de sector al jaren bewijzen, wordt een
helder nieuw domein binnen deze sector neergezet.
‘U heeft het bij het juiste eind’
Jet Bussemaker gaf aan dat de hbo-sector Techniek het met dit boekje en het nieuwe domein bij
het juiste eind heeft. ‘Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de breed gedeelde wens van
bedrijfsleven en politiek om het opleidingsaanbod helderder en transparanter te maken. Techniek
is een middel en het creatief denken, de fantasie, zijn expliciet nodig om de verbinding te maken en
het einddoel te bereiken. Wij hebben beroepsopleidingen nodig die aansluiten op de vraag van de
arbeidsmarkt in het digitale tijdperk van morgen.’