BIM Media Toelichting Conceptenboulevard Toelichting

BIM Media
Zichtbaarheid Advertenties over
concept
Content Advertorials over
concept
Toelichting
Conceptenboulevard
Toelichting
Leden van het NCB kunnen met korting
adverteren over hun concept in de
verschillende online en offline kanalen
van BIM Media.
Vermelding concepten en
projecten
Leden kunnen tegen
betaling hun concept
etaleren op de
Conceptenboulevard en
onbeperkt projecten
toevoegen. Dit is
exclusief voor leden van
het NCB.
Leden van het NCB kunnen met korting
advertorials over hun concept in de
verschillende online en offline kanalen
van BIM Media laten plaatsen.
Hulp bij plaatsen
vermelding concept en
projecten
Leden kunnen tegen
betaling hulp krijgen
bij het plaatsen van
hun vermelding.
Filmpje over het concept
Leden kunnen tegen
betaling een kort
filmpje van het concept
laten maken wat de
buying reasons van het
concept inzichtelijk
maakt.
Vermelding van
concept in publicatie
over CB per
marktsegment.
Een aantal malen per jaar wordt als
bijlage bij de publicaties van BIM Media
een publicatie uitgegeven met een
overzicht van een marktsegment. Leden
kunnen hierin adverteren en advertorials
plaatsen.
Steun aan boek over
CB (… exemplaren
gratis)
BIM Media geeft het boek over
Waardeontwikkeling uit. Leden van het
NCB kunnen dit boek sponsoren. Ze komen
als sponsor op de omslag te staan, worden
in het boek als voorbeeld gebruikt en
krijgen … exemplaren gratis.
Live De Voorsprong tijden
Ecobouw
Pakketten Jaarcampagne
Goud Zie leaflet BIM Media
€ 12.500
Zilver Zie leaflet BIM Media
€ 6.500
Brons Zie leaflet BIM Media
€ 3.000
NCB
Toelichting
Samenhang
NCB zorgt voor inhoudelijke artikelen over CB. Informatie op de
Conceptenboulevard kan als input gebruikt worden voor de artikelen. In de
artikelen wordt verwezen naar de Boulevard. In dezelfde uitgave
adverteren leden van het NCB met hun concept.
E-communicatie NCB Leden van het NCB m et een
pluspakket kunnen hun
conceptueel bouwen
gerelateerd nieuws in de Ecommunicatie van het NCB
laten plaatsen.
Teksten die geschreven worden voor de vermelding op de
Conceptenboulevard kunnen ook gebruikt worden voor advertorials.
Teksten die geschreven worden voor advertorials kunnen ook gebruikt
worden voor de vermelding op de Conceptenboulevard.
Het filmpje kan ook gebruikt worden om aan de online uitingen van BIM
media toe te voegen.
Overzicht van een marktsegment wordt verkregen op basis van de gegevens
op de Conceptenboulevard.
BIM media organiseert tijdens Ecobouw
De Voorsprong. Het NCB zorgt voor het
inhoudelijke programma. Leden kunnen
zich tegen betaling etaleren en gasten
uitnodigen.
De Voorsprong
Conceptenboulevard
Incl. 3x Kennissessie
Onbeperkt aantal
conceptvermeldingen
1 Filmpje over een concept
(1 min.)
Hulp bij plaatsen van 1
concept en 2 projecten
(door journalist)
€ 3000
€ 5000
Incl. 2x Kennissessie
2 conceptvermeldingen
Hulp bij plaatsen van 1
concept en 2 projecten
(door journalist)
€ 2.750
€ 1.400
Incl. 1x Kennissessie
1 conceptvermelding
€ 2.500
€ 295
Conceptenmarkt
Netwerkbijeenkomsten
Tijdens de
Netwerkbijeenkomsten wordt
een conceptenmarkt
georganiseerd. Aanbieders
kunnen tegen betaling hun
concept etaleren tijdens deze
bijeenkomsten.
Overzicht van een marktsegment wordt verkregen op basis van de gegevens
op de Conceptenboulevard.
Projectbezoek
Leden kunnen tegen betaling
een projectbezoek laten
organiseren. Hierin wordt een
inhoudelijk programma
behandeld, het project bezocht
en is er ruimte om te
netwerken.
Tijdens het projectbezoek kan er een journalist van BIM Media mee gaan
die zorgt voor een "Concepttest" deze wordt geplaatst in een publicatie van
BIM Media (liefst in de publicatie over CB per marktsegment) en wordt als
projectbeschrijving toegevoegd aan de Conceptenboulevard.