Geachte heer/mevrouw, Sinds 15 augustus jl. hebben wij, na stevige

Geachte heer/mevrouw,
Sinds 15 augustus jl. hebben wij, na stevige onderhandelingen met de curator, beschikking over
multifunctionele centrum in Ureterp. MFC De Wier is een belangrijke voorziening voor het dorp en de
omliggende dorpen. De prioriteit van de gemeente lag bij het open houden van MFC De Wier. Daarom
is besloten de exploitatie tijdelijk in gemeentelijk beheer voort te zetten. Graag stellen wij Team MFC
De Wier aan u voor.
Aanspreekpunt MFC De Wier
Om MFC de Wier open te houden voor activiteiten en gebruikers hebben wij een leidinggevende
aangetrokken. MFC De Wier is nu 5 weken open en na een enkel opstartprobleem is er nu stabiliteit.
Atty Ekema zal het komende seizoen het aanspreekpunt zijn voor MFC De Wier.
Atty Ekema:
Het doel is om van MFC De Wier weer een bloeiend centrum te maken. Ureterp is een betrokken dorp
en ik ga graag met inwoners in gesprek om te horen waar behoefte aan is. Er ligt veel potentieel en
veel verengingen maken gebruik van De Wier. Samen met de rest van het team dat werkzaam is in
MFC De Wier, ga ik mij hier het komende seizoen voor inzetten.
Zelf kom ik uit Siegerswoude en kwam ik een enkele keer in MFC De Wier. Mijn ervaring als
parkmanager van een camping in Appelscha komt hier goed van pas. Het aansturen van de horeca,
organiseren van evenementen en het maken van planningen is mij niet onbekend. Toch ligt hier een
grote uitdaging voor mij. De Wier moet weer worden opgebouwd. Ik heb zin in deze uitdaging en ik
hoop u snel te zien in MFC De Wier!
Team MFC De Wier
Achter van links naar rechts: Wouter Nijholt,Atty Ekema, Harry Tuinstra
Voor van links naar rechts: Harm van Zwol, Auke Reidinga
Planning
Omdat er geen overdracht is geweest hebben de eerste weken vooral in het teken gestaan van het
inventariseren van verschillende afspraken. Vrijwel alle afspraken met de verenigingen zijn nu in kaart
gebracht. Voor 1 oktober krijgt iedereen, voor zover dat nog niet is gebeurd, bericht over hun
planningsverzoek. U mag natuurlijk altijd binnenlopen in MFC De Wier of op een andere manier
contact opnemen om na te gaan wat de status is van uw planningsverzoek.
Structurele oplossing
De gemeente neemt het centrum tijdelijk in beheer. Wij zijn voor de langere termijn in gesprek met
betrokken Ureterpers over een andere beheersvorm voor MFC De Wier. Wij willen het dorp betrekken bij
de het toekomstig beheer en gebruik van MFC De Wier.