Serie EBS / FBS

www.kaeser.com
Schroefblowers
Serie EBS / FBS
Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL
Capaciteit: 10 tot 67 m³/min, drukverschil tot 1,1 bar
Hoe het er van binnen uitziet ...
Gewoon de link in de QR-code met uw smartphone decoderen en ontdek in een vlucht
hoe een KAESER-schroefblower er van binnen uitziet (http://www.kaeser.com/ebs-flight)
www.kaeser.com
Serie EBS / FBS
Blowerefficiëntie opnieuw gedefinieerd
EBS en FBS –
de schroefblowers
Voor de rotoren van de nieuwe schroefblowers van de series EBS en FBS heeft KAESER het wereldwijd erkende SIGMA
PROFIEL aangepast aan de speciale taken waarvoor blowers worden ingezet – en dus is ook hier van toepassing: meer
perslucht met minder energie. Blowerblok en hoogwaardige mechanische en elektrische onderdelen vormen samen een
krachtige, energiezuinige en aansluitklare installatie in een modern ontwerp.
Efficiënt
Gegarandeerde vermogensgegevens
KAESER-schroefblowers verbruiken in vergelijking met
gangbare blowers ca. 35% minder energie. Ook in vergelijking met tot nu toe bekende schroefblowers zijn ze een stuk
zuiniger. De combinatie van blowerblok met efficiënt SIGMA
PROFIEL, stromingsgeoptimaliseerde componenten,
efficiënte krachtoverbrenging en aandrijfcomponenten met
een hoog nuttig effect resulteert in een hoog rendement,
dat KAESER conform de smalle toleranties van ISO 1217
garandeert.
KAESER noemt het effectief totaal opgenomen vermogen
en de nuttige capaciteit van de totale installatie volgens ISO
1217 bijlage C of E, zodat geprojecteerde besparingen in
bedrijf ook werkelijk worden bereikt.
Lucht na een druk op de knop
Na aansluiting op het stroom en luchtnet zijn de KAESER
schroefblowers direct bedrijfsklaar. Olie vullen, aandrijfriem
aanspannen, motor afstellen, de passende frequentieomvormer aanschaffen, programmeren en volgens EMC
bekabelen, schakelschema‘s tekenen, volgens CE en EMC
laten keuren ... – dat is verleden tijd. Complete, gecertificeerde machines van de systeemleverancier besparen
objectief geld en tijd en staan gedurende vele jaren in voor
een zeker bedrijf.
Koel en stil
Ook de KAESER-schroefblowers beheersen de spagaat
tussen best mogelijke demping van het lawaai van constructie en fluid en een optimale koeling van blowerblok met
aandrijfmotor en aanzuiglucht. Vooral het reduceren van het
zogenaamde „fluidlawaai“ – d.w.z. de door de gecomprimeerde proceslucht in aangesloten buisleidingen pulsaties
is tot in de perfectie gedaan.
Langdurig betrouwbaar
De wereldwijd bekende KAESER-kwaliteit van constructie,
componenten en verwerking staat garant voor een
langdurige beschikbaarheid. Daaronder vallen o.a. robuuste
rotorlagers, solide krachtoverbrenging, op de behoefte
afgestemde aandrijfmotoren, torsievrije geluiddempende
behuizing met doordachte koelluchtgeleiding,
SIGMA CONTROL 2-machinebesturing voor een efficiënt,
zeker bedrijf, en, en, en ...
Lage totaalkosten (LCC)
Investering persluchtstation
Aandeel onderhoudskosten
Aandeel energiekosten
De totale kosten tijdens de levensduur (Life Cycle Costs
LCC) bestaan voor tot 80 procent uit energiekosten. De
nieuwe KAESER-schroefblowers scoren hier qua energieefficiëntie duidelijk punten. Bovendien moeten ook alle uitgaven voor inbedrijfstelling, onderhoud en instandhouding in
ogenschouw worden genomen om alle kosten transparant
te maken. Want ook een ononderbroken beschikbaarheid
dankzij een snelle service en vervanging van onderdelen,
mocht dat nodig zijn, helpt ook de kosten te reduceren.
Afb.: EB 380S STC
Mogelijke besparing op energiekosten
2
3
www.kaeser.com
Serie EBS / FBS
Efficiëntie puur –
4
Blowerblok met SIGMA PROFIEL
Betrouwbaar dicht
Een breed regelbereik en tegelijk bijna constant
specifiek vermogen onderscheiden het zeer efficiënte blowerbok. Dankzij SIGMA PROFIEL bereikt het
blowerblok zijn zeer hoge volumetrische rendement
bij een zo laag mogelijk opgenomen vermogen.
De bij KAESER-schroefcompressoren al lang
beproefde glijringafdichting van het draaikanaal op
de aandrijfas van het schroefblowerblok is onderhoudsvrij en blijft ook in stoffige of warme omgevingen betrouwbaar dicht.
Robuuste lagers
Permanente systeembewaking
Voor een lange levensduur van het schroefblowerblok nemen vier robuuste cilinderrollagers voor 100
procent alle radiale krachten op. De walselementen
lopen in hightech-kooien die bij alle toerentallen optimale smering waarborgen.
In het compressorblok zijn sensoren voor het bewaken
van oliepeil en temperatuur geïntegreerd. De constructieve vormgeving van de oliekamer garandeert
deze functie ook tijdens het bedrijf van de machine,
dus ook bij een onrustige oliespiegel.
5
www.kaeser.com
Serie EBS / FBS
Bedrijfszeker en economisch
Besturing SIGMA CONTROL 2
Uitgebreide scala aan sensoren
SIGMA CONTROL 2 betekent efficiënt sturen en
bewaken van het blowerbedrijf. Display, RFIDfunctionaliteit en talrijke interfaces maken snelle
communicatie en zekerheid mogelijk. Het SD-kaartslot vereenvoudigt opslaan en updates.
De omvangrijk uitrusting met sensoren en schakelaars
voor de bewaking van druk, temperatuur, toerental,
oliepeil en filters garandeert een betrouwbaar functioneren van de blower en maakt bewaking op afstand en
visualisering van de bedrijfstoestanden mogelijk.
specifiek vermogen
(kW/m³/min)
traditionele toerentalregeling
efficiënte KAESER-toerentalregeling
Capaciteit (m³/min)
6
Koele aanzuiglucht
Geoptimaliseerd specifiek vermogen
Koellucht voor de motor en proceslucht worden apart
van buiten de behuizing aangezogen. Dit verhoogt de
effectiviteit en zorgt bij gelijkblijvend vermogen voor
hogere nuttige luchtmassastroom. De blowers zijn tot
+45 °C volledig inzetbaar.
Het gematigde maximum toerental, het zeer dichte
schroefprofiel en het bij toerentalregeling praktisch constante verloop van het specifieke vermogen over het
grote regelbereik leiden tot grote energiebesparingen in
elk bedrijfspunt.
7
www.kaeser.com
Serie EBS / FBS
Plug-and-play
8
START CONTROL (STC)
SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC)
De uitvoering met geïntegreerde Y-Δ-starter en bedrijf bij
constant toerental is voorzien van hoogwaardige
beveiligingstechniek, overstroombeveiliging en draaiveldbewaking. SIGMA CONTROL 2 en een veilige
noodstop-techniek ronden de installatie af.
De SFC-frequentieomvormer maakt het mogelijk dat
per toerentalomwenteling van de blower de capaciteit
variabel kan worden aangepast aan het verbruik van
het proces. Op de fabriek is alle voor directe inbedrijfstelling geprogrammeerd en geparametreerd.
Plug-and-play
EMC-gecertificeerde installatie
De aansluitklare blowers zijn compleet met sensoren,
STC/SFC, SIGMA CONTROL 2 en noodstopknop
uitgerust, gecertificeerd en al met olie gevuld. Hierdoor dalen al bij de planning, bouw, documentatie en
inbedrijfstelling al allerlei kosten.
Uiteraard zijn SFC-schakelkast en SIGMA CONTROL 2 als aparte componenten en het blower-totaalsysteem conform de EMC-richtlijnen voor industriële
netten klasse A1 volgens EN 55011 getest en
gecertificeerd.
9
www.kaeser.com
10
11
www.kaeser.com
Uitvoering
Voor verdere optimalisatie
IE3-motor
Siemens-merkfabrikant; HighEfficiency-Motor volgens IE3 met hoog
rendement; standaard 3 PTC-voelers;
bij toerentalgeregelde installaties met
SFC-frequentieomvormer afgestemd;
centrale, goed toegankelijke smeerpunten voor motoren met smeerbare
motorlagers voor snel en veilig onderhoud
SIGMA CONTROL 2
LED in verkeerslichtkleuren voor het
aangeven van de bedrijfstoestand;
display met tekstweergave, keuze uit
30 talen, soft touch pictogrammen;
volautomatische bewaking en regeling;
interface: Ethernet; extra optionele
communicatiemodule voor: Profibus
DP, Modbus, Profinet en Devicenet.
Insteekplaats voor SD-opslagkaart
voor dataregistratie en voor updates;
RFID-functionaliteit; webserver, gebruikersinterface KAESER CONNECT;
visualisatie van de waarden op de analoge en digitale ingangen; waarschuwings- en storingsmeldingen; grafische
weergave van druk-, temperatuur- en
toerentalverloop.
SD-kaartlezer
SIGMA AIR MANAGER 2
Registreren van procesgegevens, bedrijfsuren, onderhoud en waarschuwings- en
storingsmeldingen op SD-kaart; installeren van updates via SD-kaart.
De interne compressor-/blowerbesturing SIGMA CONTROL 2 en de externe besturing SIGMA AIR MANAGER 2 realiseren
niet alleen de hoogst mogelijke energie-efficiëntie bij de productie van blowerlucht die momenteel mogelijk is. Ze kunnen ook
dankzij talrijke interfaces en een hoge mate van informatie-integratie direct worden geïntegreerd in productie-, gebouwenbeheer- en energiemanagementsystemen.
SIGMA CONTROL 2
1-default
read => write
t1 / °C
1.0
28
0.5
26
0.0
24
-0.5
22
p1: 0.00 bar
t1: 23.3 °C
System status
Riemaandrijving met hoog nuttig effect;
automatische riemspanningsregeling
voor gelijkblijvende krachtoverbrenging; V-riembeveiliging; riemspanvoorziening bij riemvervanging tegelijk
motorkrikvoorziening.
Contact/Service
Time: 02/10/2014 04:11:40 pm
p1 / bar
Krachtoverbrenging
Logout
Graphs
Graphs
Messages
IO display
-1.0
User Management
20
3:50 pm
p2 / bar
4:00 pm
4:10 pm
t2 / °C
1.0
Settings
0.8
Backup
90
p2: 0.40 bar
85
t2: 75.4 °C
80
0.6
75
70
0.4
65
0.2
60
0.0
3:50 pm
4:00 pm
55
4:10 pm
f / Hz
Load
60
50
Idle
Pulsatiedemper
Efficiënte adsorptiegeluiddempers
op aanzuig- en drukzijde met breed
frequentiebereik tegen pulsaties van
proceslucht; sterke demping
van fluidlawaai in buisleidingen.
12
Operating state: Load
f: 59 Hz
40
Off
30
3:50 pm
|<
<
<>
>
>|
Start:
02/10/2014
4:00 pm
4:10 pm
03:41:58 pm
End:
02/10/2014
04:17:28 pm
KAESER-CONNECT
Optimale voorwaarden
Warmteterugwinning
Koeler
Een LAN-verbinding tussen pc en SIGMA CONTROL 2 (SC2) tot stand brengen;
internetbrowser openen; IP-adres van SC2 en wachtwoord invoeren; inbellen op
de blowerbesturing via geïntegreerde webserver. De gebruikersinterface toont in
realtime de status van de machine, de waarden van de analoge en digitale ingangen, somt waarschuwings- en storingsmeldingen op en toont grafisch het verloop
van druk, temperatuur en toerental.
Op de behoefte en op elkaar afgestemde periferie-componenten, zoals
een effectief weerrooster, ondersteunende ventilatoren en geluiddempers
in de toe-/afvoerluchtkanalen, zorgen
voor een goed werkklimaat.
Warmtewisselaars koelen de proceslucht ook bij hoge omgevingstemperaturen sterk af. Door de afvoerwarmte nuttig te gebruiken dalen de
energiekosten voor verwarming en/of
het verwarmen van water aanzienlijk.
De economische nakoeler type ACA
beperkt, beveiligd met een temperatuurschakelaar, bij minimaal
drukverschil de temperatuur van de
blowerlucht betrouwbaar op 10 graden
Celsius boven de betreffende omgevingstemperatuur.
13
www.kaeser.com
Technische gegevens – EB 380S
Überdruck
overdruk
Modell
Model
max.
Motornom.
nennmotorleistung
vermogen
Rohrbuisanschluss
aansluiting
Abmessungen
afmetingen
mitschakelSchaltmet
schrank
kast
TxH
BxD
Masse
gewicht
max.
DN
mm
kg
max.
Druckdrukdiff
erenz
verschil
max.
Liefercapamenge
citeit * *
mbar (ü)
(o)
m³/min
kW
EB 380S L SFC
650
38
45
EB 380S M SFC
1100
37
75
650
36,5
Besturingssysteem
SIGMA CONTROL 2
Schakelkast
Aanzuiggeluiddemper met filter
1400
Blowerblok SIGMA B
1600
150
EB 380S L STC
Opbouw
V-riem
1940 x 1600 x 1700
45
IE3 – Premium Efficiency Motor
1400
Persluchtgeluiddemper
EB 380S M STC
1100
36
75
1600
Afblaasventiel
Ansichten
Aanzichten
Opstartontlastingsventiel
(naar keuze)
Terugslagklep
(naar keuze)
1700
Compensator
1940
Ventilator geluiddempende kap
1600
*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217, bijlage C bij uitvoering STC, bijlage E bij uitvoering SFC
Technische gegevens – FB 660S
Überdruck
overdruk
Modell
Model
max.
Motornom.
nennmotorleistung
vermogen
Rohrbuisanschluss
aansluiting
DN
max.
Druckdrukdiff
erenz
verschil
max.
Liefercapamenge
citeit * *
mbar
m³/min
kW
FB 660S L SFC
650
67
75
FB 660S M SFC
1100
66
110
Individueel gepland tot in detail
Abmessungen
afmetingen
mitschakelSchaltmet
schrank
kast
TxH
BxD
Masse
gewicht
max.
mm
kg
1850
2200
200
2250 x 1950 x 1900
FB 660S L STC
650
66
75
1850
FB 660S M STC
1100
65
110
2200
Ansichten
Aanzichten
1900
2250
Het Kaeser-Energie-Besparingssysteem (KESS) berekent het voor uw
bedrijf meest optimale blowerconfiguratie met behulp van moderne
gegevensverwerking. De door
KAESER geplande blowerluchtsystemen werken zeer efficiënt en garanderen altijd de voor uw toepassing
noodzakelijke beschikbaarheid. De
exact op uw individuele luchtverbruik
afgestemde selectie van blowers in
verschillende groottes en bedrijfsvormen resulteert in een zo hoog
mogelijke zekerheid en rendement.
Deze knowhow staat ook voor u ter
beschikking. Laat ook uw blowerstation door KAESER plannen!
1950
*) Vermogensgegevens volgens ISO 1217, bijlage C bij uitvoering STC, bijlage E bij uitvoering SFC
14
15
www.kaeser.com
KAESER
– thuis over de hele wereld
Als één van de grootste compressorproducenten is KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd.
In meer dan 100 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de
modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties.
Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energie-efficiënte oplossingen voor alle toepassingsgebieden van perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van de KAESER-groep stelt
de volledige knowhow van het bedrijf aan alle klanten over de hele wereld ter beschikking.
KAESER COMPRESSOREN B.V.
Postbus 85 – 7550 AB HENGELO – Tel.: 074-2452900 – Fax: 074-2452905
E-mail: [email protected] – www.kaeser.com
P-970NL/14 Technische wijzigingen voorbehouden!
Bovendien zorgt het eveneens wereldwijd vertakte servicenet voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid van alle KAESER
producten over de hele wereld.