SAMEN OVER GRENZEN n.a.v. Vredesweek 2014 Vrijdag 26

Ter informatie over de onderscheiden activiteiten
 Bezoek tentoonstellingen o.l.v. gids
Expo ‘De Groote Oorlog’ in de kerk te Boekhoute
Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de dagelijkse realiteit
van 1914-1918. In woord en beeld wordt duidelijk hoe deze streek
geleden heeft onder de Duitse bezetting. Welke invloed hadden de
opeisingen, verordeningen en het afsluiten van de grens? Hoe werd
hierop gereageerd en wat zijn de gevolgen van de Groote Oorlog voor
deze streek?
‘Grote vrouwen en de Groote Oorlog’
Hoe vrouwen het verschil maken in tijden van oorlog.
Het verhaal van Boekhoute en Wereldoorlog I is uniek. Wist je dat
tijdens Wereldoorlog I Boekhoute gemiddeld het grootste aantal
gefusilleerden van Vlaanderen telde? Meer dan de helft van hen
waren vrouwen. Het cijfer kan misschien verbazen, toch is het
absoluut geen toeval. Met zijn ligging in het etappengebied was
Boekhoute een belangrijk smokkel- en verzetsgebied. Dat uitgerekend
Gabriëlle Petit, één van de grootste Belgen, er gepasseerd is, maakt
het verhaal des te groter. Vijf vrouwen nemen je mee op hun
levenspad. Je kijkt naar de wereld door hun ogen. De wereld als
spionne, vissersvrouw, verpleegster en soepbedeelster. Elk vertellen
ze hun verhaal over de Groote Oorlog. Hoe overleefden ze en welke
impact had de Duitse bezetting op hun leven?
SAMEN OVER GRENZEN
n.a.v. Vredesweek 2014
Vrijdag 26 september
R.K. kerk te Boekhoute
19.00 – 21.30 uur
 Wandeling: De grens van Boekhoute en de 'doodendraad'
Een gids van het bezoekerscentrum Boekhoute vertelt alles over de
elektrische draad die de Duitse bezetter tijdens de Eerste
Wereldoorlog spande. Pal op de grens tussen Boekhoute en
Nederland moest deze draad de talloze vluchtelingen, spionnen,
oorlogsvrijwilligers en smokkelaars tegenhouden. Maar door de
draadversperring waren ook de havens van Boekhoute een tijdlang
niet bereikbaar voor de lokale vissers.
 Inleiding: De rol van de kerken in de Groote Oorlog
Ds. Henk van Andel was tot december 2013 predikant in de
Verenigde Protestantse Kerk te Ieper. Vanwege zijn standplaats was
hij intensief betrokken bij de herinnering en de gedachtenis van de
Groote Oorlog. Het gaf hem inzicht in hoe de kerken zich verhielden
tot de nood van mensen onder het aanhoudende geweld. Hij zal
spreken over de rol van de kerken om nood te lenigen. Wat deden ze,
wat konden ze doen, welke effecten heeft dat gehad, welk blijvend
effect heeft dat ook nu in het kader van het werken aan Vrede door de
kerken?
VU Louisastraat 43, Sluiskil
Voor informatie en contact
Katrien Cocquyt, parochieassistente
Dekenaat Evergem, http://www.dekenaat-evergem.be/
Niek van Waterschoot, pastor
Elisabethparochie, www.eparochie.nl
Annemarie van Andel, predikant
PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, www.protestantsegemeente.nl
De Groote Oorlog, 1914-1918
In juli was het 100 jaar geleden dat de Groote Oorlog
ofwel de 1e Wereldoorlog begon. De herinnering daaraan
heeft nog steeds grote impact op Belgisch Vlaanderen. In
tal van plaatsen in Vlaanderen zijn tentoonstellingen
ingericht of vinden er andere activiteiten plaats ter
gedachtenis aan jaren van deze bloedige oorlog. Ook
Boekhoute, grenzend aan Philippine, doet hierin mee.
Programma
19.00 uur
19.15 – 20.30
VU Louisastraat 43, Sluiskil
naar keuze:
 Bezoek tentoonstellingen: Expo ‘De
Groote Oorlog’ in de kerk en ‘Grote
vrouwen en de Groote Oorlog in het
bezoekerscentrum o.l.v. gids
Vredesweek
De herinnering aan de Groote Oorlog wil tot nadenken
stemmen over wat oorlog en geweld doet en deed, in de
hoop dat het mensen inspireert tot vreedzaam
samenleven. Dekenaat Evergem, de Elisabethparochie en
de Protestantse gemeente Philippine-Sas van GentSluiskil hebben het initiatief genomen om in de
Vredesweek in september 2014 een evenement op te
zetten ter gedachtenis aan de Groote Oorlog. Het zal
plaatsvinden op vrijdagavond 26 september te Boekhoute.
Het evenement bestaat uit drie activiteiten waaraan men
naar keuze kan deelnemen. We hopen op uw
belangstelling. Van harte welkom!
Deelname is gratis, maar, zo u kunt, wordt een kleine
vrijwillige bijdrage van ca. 2 Euro p.p. op prijs gesteld om
de kosten te dekken.
Welkom in de kerk te Boekhoute
Uitleg programma
 Wandeling langs de grens van
Boekhoute en de ‘doodendraad’ o.l.v.
gids (tocht door de velden, ca. 4 km.)
 Inleiding door ds. Henk van Andel
over de rol van de kerken in de
Groote Oorlog
20.30 – 21.00
Terugkomst in kerk
Schrijfgesprek en Pauze met koffie /
thee
21.00 – 21.15
Plenaire afsluiting en bezinnend
moment