De Groote Oorlog in Overijse

• 100 jaar Groote Oorlog, het dagelijkse
leven in Overijse (CC Den Blank, van
12 april tot 18 mei 2014)
• Een gezicht voor onze soldaten
(AC De Vuurmolen, van 17 maart
tot 28 november 2014)
• De Groote Oorlog in woord en beeld fototentoonstelling (23 locaties in Overijse,
van 31 maart tot 28 november 2014)
Wandel of fiets tijdens dit herdenkingsjaar langsheen 23 infoborden in Overijse
en gehuchten. Deze staan in straten die
vernoemd zijn naar onze gesneuvelden
en op historische locaties waarvan nog
authentiek fotomateriaal uit ’14-’18
beschikbaar is. Ontdek de fototentoonstelling De Groote Oorlog in woord en beeld
van 31 maart tot 28 november 2014. Dat
kan in groep met een ervaren gids of aan
de hand van deze brochure.
Meer info over alle activiteiten vind je in
twee edities van de ‘De Gazet van
Overijssche’ die verdeeld worden bij de
inwoners en de gemeentelijke diensten.
INFO EN INSCHRIJVINGEN:
• Tentoonstelling 100 jaar Groote Oorlog, het dagelijks leven in Overijse:
Cultuurdienst CC Den Blank, Begijnhof 11, 02 687 59 59, [email protected]
• Reservatie rondleidingen De Groote Oorlog in woord en beeld tijdens Erfgoeddag of
gedurende het jaar: Cultuur en Welzijn, Begijnhof 17, 02 785 33 75, [email protected]
Het project ‘De Groote Oorlog ’14-’18 in Overijse’ is een realisatie
van de Heemkundige Kring ‘De Beierij van IJse’, Studiekring WO I en II
en de gemeente Overijse.
www.overijse.be | www.denblank.be | www.beierij.be
Ontwerp: abeloosdesign, Overijse
14-18
De Groote Oorlog
in Overijse
LOUIS RIGAUX 1887-1954 © ARCHIEF JEAN/ISABELLE RIGAUX
Het dagelijkse leven in Overijse wordt
aan de hand van drie grote tentoonstellingen voorgesteld. Ook op zondag
27 april tijdens Erfgoeddag kan je deze
tentoonstellingen bezoeken tijdens een
van de gratis rondleidingen:
V.U. College van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe (gemeentesecretaris) en Dirk Brankaer (burgemeester), Begijnhof 17, 3090 Overijse
De Groote Oorlog ’14-’18 in Overijse
IN 2014 IS HET HONDERD JAAR GELEDEN DAT IN
EUROPA DE EERSTE WERELDOORLOG UITBARSTTE.
DIT HISTORISCH FEIT WORDT OVERAL IN ONS
LAND, IN EUROPA EN OVER DE HELE WERELD
HERDACHT. ZO OOK IN OVERIJSE
B
BR
AB
AN
DT
LA
AN
R.
ST
CLEMENT VA
N
8. Vluchtelingen in augustus 1914 in de Heuvelstraat
Heuvelstraat 17.
AT
RA
ST
EM
PH
O
15
TERLANEN
OVERIJSE CENTRUM
S
DE
E
YS
KE
10. Noodhospitaal in het Sint-Martinuscollege in augustus 1914
Parking Beiershof, voor politiekantoor Brusselsesteenweg 145 G.
.
TR
RS
10
E
OG
DR
RG
BE
N
12. Gesneuvelde Frans Verbeeck
Bron Eeuwfeestplein.
CH
MOSKESS
TR
AA
T
A. MICHIELSPLEIN
23
S
AB
FRA N S V E R B
KSTR.
EE
17. Gesneuvelde Louis Guns
Hoek Louis Gunsstraat – Brusselsesteenweg, Jezus-Eik.
E
IJK
ER
E
BR
MALEIZEN
SS
1
TOMBEEK
21
ES
TEEN
WEG
TE
RH
U
LP
EN
SE
ST
EE
N
W
EG
BERGSTRAAT
19
LA
NE
S
T
AA
TR
EG
W
GE
N
LA
VOR
STS
TRA
AT
RT
S
EG
ENW
FE
LI
CI
EN
3
TRA AT
ABS
HO
EI
L
AA
BE
RG
IE
RS
ST
R.
20
13
6
I
R.
AT
ST
ST
R
SE
JBT. DEK E Y
WA
VE R
S
G
WE
IJSE
E ID
GH
LEE
IEL .
EM LSTR
RE
CA
E
EST
ERS
AV
W
18. Jezus-Eik in de ‘Groote oorlog’: Pastoor Hoefnagels, vluchtelingen en doortrekkende Duitse soldaten in 1914, Kardinaal
Mercier en soldaten uit Jezus-Eik
Gemeenschapscentrum De Bosuil, Witherendreef 1, Jezus-Eik.
STA
TI
O NSPLEIN
2
F
EE
DR
S
16. Eizer in de ‘Groote oorlog’
H. Maria-Magdalenakerk – Duisburgsesteenweg, Eizer.
ON
.
TR
5
EG
W
EN
TE
ES
15. Gesneuvelde Clement Van Ophem
Hoek Clement Van Ophemstraat – Groeneweg.
UV
HE
T
AA
TR
ELS
4
TE RH U L P E N
11
12
7
8
G
WE
EN
TE
S
E
AV
EI
EG
ELLEW
ENSD
LO
14. Gesneuvelde Alfons De Keyser
Hoek Alfons De Keyserstraat – Clement Van Ophemstraat.
23. Gesneuvelde Pierre Arthur Michiels
Arthur Michielsplein, Terlanen.
BRU
SSE
LSE
ST
EE
NW
EG
AT
RA
T
S
EN
UV
LE
22
S
13. Stationsplein: Watermolen, Stationsstraat, buurtspoorwegen en
station van Overijssche, vluchtelingen in 1917 uit Halluin en
Menen, de aftocht van de Duitsers in 1918
Stationsplein, vijver zijde Watermolen.
9
AT
RA
ST
E
L
L
BO
E
PAT
11. Gemeenteschool in de Heuvelstraat in 1914-1918
Naast Gemeentelijke Basisschool Centrum, hoek
Processieweg-Heuvelstraat.
22. Terlanen in de ‘Groote oorlog’: wel en wee, Modest Kumps en
Eugène Breedstraet
Sint-Michielskerk, Bollestraat, Terlanen.
EG
14
N
FO
AL
9. De in 1918 verdwenen windmolen op het Schavei
Brandweerkazerne, Schavei 77.
GROE N E W
TR
AA
T
7. Justus Lipsiusplein: als stenen konden spreken
Monument voor de gesneuvelden.
21. Tombeek in de ‘Groote oorlog’: wel en wee, Jozef Verdood
Sint-Bernarduskerk, Kerkstraat, Tombeek.
EIZER
I
6. Sint-Martinuskerk
Naast ingang Sint-Martinuskerk.
20. Gesneuvelde Felicien Bergiers
Hoek Hoeilaartsesteenweg – Breerijke, tegenover Felicien
Bergiersstraat.
N B ERG
N
G
5. Executie vermeden in de Warande aan het Kasteeltje
Dreef, voor ’t Kasteeltje.
19. Maleizen in de ‘Groote Oorlog’: het Hulp- en Voedselcomité
Sint-Joostkerk Maleizen, Terhulpensesteenweg.
DU
ISB
UR
GS
EST
EEN
W
EG
ATSTRAAT
VU
UR
G
17
R
16
L
AL
4. Jachtongeval ‘t Kasteeltje
Dreef, voor ’t Kasteeltje.
HO E
LINDAA L
WITHER
ENDRE
EF
BR
US
SE
LS
ES
TE
EN
W
EG
E4
11
2. Gesneuvelde Jan Baptist De Keyser
Brouwershof, J.Bt. De Keyserstraat 43.
3. Gesneuvelde Emiel Carels
Woonzorgcentrum Mariëndal, J.Bt. De Keyserstraat 70 tegenover
Emiel Carelstraat.
JEZUS-EIK
RAAT
NSST
YMA
A
T
OR
IDO
R IS
1. Begijnhof in Overijse in 1914-1918
Begijnhof 17, Vuurmolen.
LO
UI
SG
UN
SS
TR
AA
T
18
EF
RE
D
EN
JN
CI
U
P
KA
RE
EB
OK
WE
G
Locatie infoborden