Lees hier het volledige artikel

17
Verenigingen die een app willen ontwikkelen, kunnen leren van de lessen uit het bedrijfsleven.
tekst Dion van Bladel en Gertjan Harberink
Benader het zakelijk. Dat is het advies van
expert Coen Frank aan verenigingen die apps
willen inzetten in hun marketingcommunicatie.
Relevantie is de
sleutel tot succes
De mobiele revolutie is in volle gang. Ruim een op de drie Nederlanders gebruikt inmiddels een tablet, twee op de drie Nederlanders hebben een smartphone. Eind vorig jaar ston-­‐
den er ruim een miljoen apps in de online winkels van zowel Apple als Google.
Dat aantal blijft groeien. In januari van dit jaar dienden el-­‐
ke dag gemiddeld 1157 ontwikkelaars een app in bij Apple. En iedere seconde worden er wereldwijd achthonderd apps gedownload. In recordtijd zijn apps voor smart devices uit-­‐
gegroeid tot een volwaardig kanaal binnen de marketing-­‐ en communicatiemix van bedrijven. Ook verenigingen kunnen veel baat hebben bij mobiele oplossingen.
Werf-app | Twee Nederlandse energiebedrijven hebben hun mobiele verkoopmedewerkers bijvoorbeeld uitgerust met een praktische verkoopapp. Frank: “Verkopers kunnen de app gebruiken als ondersteuning van hun verkoopver-­‐
haal. Als de klant geïnteresseerd is kunnen de klantgegevens meteen vastgelegd worden. Vervolgens kan de nieuwe klant op de tablet zijn handtekening zetten. Alle informatie wordt direct in het systeem geschoten waardoor papier en foutge-­‐
voelige en tijdrovende handmatige handelingen overbodig worden.”
De app verhoogt de omzet en verlaagt de kosten. Frank: “Ik zou me best voor kunnen stellen dat zo’n app gebruikt wordt door een vereniging. Bijvoorbeeld op een beurs om nieuwe Omzet, kosten, service | “Er zijn grofweg drie belangrij-­‐ leden aan te melden. Goede doelen zouden zo'n app ook kun-­‐
ke redenen die leidend moeten zijn voor organisaties die een nen gebruiken om langs de deur te gaan om nieuwe dona-­‐
app overwegen”, zegt Coen Frank. “Het heeft eigenlijk alleen teurs te werven.”
zin om een app te ontwikkelen als die de omzet verhoogt, de kosten verlaagt of de service verbetert. Sommige apps reali-­‐ Ken je gebruikers | Een ander belangrijk aandachtspunt seren een van deze drie succesfactoren, andere apps raken is de doelgroep. Wie zijn je gebruikers? Waar bevinden ze ze allemaal.”
zich op het moment dat ze jouw app gebruiken? Gebruiken Coen Frank is commercieel directeur van appbouwer Sha-­‐ ze de app overwegend 's morgens, 's middags of 's avonds? rewire, een van de eerste Nederlandse bedrijven die aan de En – zeker zo belangrijk – welk gedrag is bepalend voor het slag gingen met mobiele concepten en apps.
behalen van de doelstelling van de app? Frank: “Dat is alle-­‐
Apps die niet aan tenminste een van deze drie doelstellin-­‐ maal belangrijk om te weten. 's Avonds zijn mensen bijvoor-­‐
gen voldoen hebben in de ogen van Frank minder kans om beeld minder geneigd om complexe informatie tot zich te succesvol te worden. “Veel beslissers binnen organisaties nemen dan overdag. Mensen zijn 's avonds overigens weer zijn niet opgegroeid met apps en hebben geen gevoel bij de eerder geneigd om de dialoog aan te gaan dan overdag. Dat potentie ervan. Aan omzet, service of kostenverlaging kun je zijn allemaal zaken die je mee kunt nemen. Als je app aan-­‐
concrete doelen koppelen, waardoor het effect van de app sluit op de wensen en het gedrag van je doelgroep, ontstaat meetbaar wordt. Er ontstaat bijna als vanzelf een heldere de relevantie bijna als vanzelf.”
businesscase op basis waarvan iedere budgetverantwoorde-­‐ Volgens Frank is de app van Booking.com een goed voor-­‐
lijke een weloverwogen beslissing kan nemen.” beeld van een app die relevant is voor de doelgroep. “De ma-­‐
62 |VM | JUNI 2014
nier waarop zij hun diensten aanbieden aan hun gebruikers is enerzijds goed aangepast aan het toestel dat gebruikt wordt – pc, tablet of smartphone. Anderzijds maakt Booking.com op-­‐
timaal gebruik van de technische mogelijkheden die mobiele apparaten bieden, zodat de gebruikerservaring op het juiste moment het juiste resultaat kan opleveren.”
Maak apps meetbaar | Als duidelijk is welke app je gaat maken voor wie, is het vervolgens zaak om er concrete, meetbare doelen (KPI's) aan te koppelen. Frank: “Wat zijn je doelstellingen? Hoe vaak wil je je gebruikers benaderen? Wat wil je dat je gebruikers doen met je app? Door net als bij andere projecten ook hierbij doelen te stellen krijg je meer commitment, omdat getallen tot de verbeelding spreken.” Dedicated team | Als alles helder is en je aan het ont-­‐
wikkelen slaat, doen verenigingen er wijs aan om te zorgen voor een intern team dat dedicated aan de slag gaat met de app. Zo’n team bestaat minimaal uit een budgeteigenaar, een projectleider en een IT-­‐medewerker. Daarnaast kan het, als de situatie dat toelaat, een goed idee zijn om de ontwikkelaar daadwerkelijk tijd te laten doorbrengen binnen de vereni-­‐
ging. Frank: “Soms zitten collega’s van ons bureau letterlijk een paar dagen in de week naast onze opdrachtgever.” Stap voor stap | Een app hoeft niet meteen boordevol functionaliteiten te zitten. “Doe dat gerust gefaseerd”, stelt Frank. “Je kunt op gezette tijden nieuwe functionaliteiten toevoegen." Een goed voorbeeld is de app die een grote bioscoopuitbater ontwikkelde. In eerste instantie gaf de ƒ’’ ˜‘‘”ƒŽ ‹ˆ‘”ƒ–‹‡ ‘˜‡” ϐ‹Ž• ‡ Ž‘…ƒ–‹‡•Ǥ ƒ–‡” ‘†‡ bioscoopbezoekers kaartjes via de app bestellen en afreke-­‐
nen met iDeal, creditcard of PayPal. Nu het concern voldoen-­‐
de klantgegevens verzameld heeft worden er loyaltyelemen-­‐
ten als kortingen aan toegevoegd. De app heeft inmiddels een plaats veroverd in de Top-­‐25 gratis apps ‘of all time’ in de Nederlandse app store. Investeer in de app | Als de app eenmaal af is, begint het echte werk. Frank: “Je doet er verstandig aan om de app vanaf de lancering te beschouwen als volwaardig onderdeel van je eigen communicatiemix. Investeer in communicatie en marketing. Het is een volwaardig kanaal met geweldige mogelijkheden. Mijn tip: behandel het als zodanig, dan kun je écht mooie dingen bereiken.” <
ALS DUIDELIJK IS WELKE
APP JE GAAT MAKEN
VOOR WIE, IS HET
VERVOLGENS ZAAK OM
ER CONCRETE, MEETBARE
DOELEN KPI’S AAN TE
KOPPELEN
WIN EEN GRATIS VERENIGINGSAPP
De uitdaging is om een unieke verenigingsapp te bedenken. De beste app wordt daadwerkelijk ontwikkeld en uitgevoerd. Ga voor meer informatie over deze wedstrijd naar www.connectingmembers.nl.
Connectingmembers is een initiatief van AllSolutions samen met Mazars Accountants en Belastingadviseurs, Sharewire, T-­‐Mobile, VM-­‐Online en Wissenraet Van Spaendonck. VM | JUNI 2014 63