Factsheet Nieuwbouw SPACE-S

Factsheet
Nieuwbouw SPACE-S
Datum 23 mei 2014
Betrokken partijen
Opdrachtgever:
Stedenbouwkundig model + openbaar gebied
Architect - gebouwen
Bouwteampartner
: Woonbedrijf
: Urhahn Urban Design
: INBO
: Stam & De Koning
Co-creatie
Gebied wordt ontwikkeld in co-creatie. Toekomstige bewoners zijn mede-opdrachtgever.
Via online en offline conversatie wordt plan
stap voor stap gemaakt. Geen vertraging ten
opzichte van reguliere planningen. Ook
(juist) bewoners vragen om snelheid.
Aantal betrokken klanten
2500+ facebookfans (dd mei 2014)
1400+ ingeschreven bewoners
400+ zeer betrokken bewoners
Gebouw
Aantal woningen: 402 (stand einde VO)
Oppervlak: 28.000 / 30.000 m2 BVO
gebouw.
Opzet
9 gebouwen die met elkaar samenwerken.
De buitenruimte moet de verbinding geven
in het geheel en is uitgewerkt in een
hofjesstructuur. De hofjes zijn verbonden
door looproutes. Iedereen mag er in maar is
te gast.
Parkeren
Een deel onder de woningen op maaiveld
(onder het dek) en de overige
parkeerplaatsen worden op Strijp-S gerealiseerd via Mobility-S
Woningen
Het plan kent een programma met 402 woningen verdeeld over een aantal verschillende typen.
Het is een plan met een flinke mix van woning-typologieën. Deze mix wordt tot op het laagste niveau
doorgevoerd. Op bijna elke verdieping van elk gebouw vind je verschillende typen naast elkaar.
Er komen op SPACE-S de volgende types:
 Appartementen (in verschillende groottes)
 Loftwoningen
 Wonen Plus (werk aan huis)
 Studentenwoningen (zelfstandig en kamers)
 Daarnaast komen er nog beschermd wonen studio’s op SPACE-S. Deze worden samen met
beschermd wonen organisaties ontwikkeld en verhuurd.
Woningdifferentiatie
Klein
Standaard
Wonen groot
Wonen plus
Loft standaard
Loft klein
Beschermd wonen
Studenten groeps
Studenten zelfstandig
Opp BVO
60
80
100
120
60
45
50
15
27
aantal
58
65
8
16
42
19
52
88
54
402
Duurzaamheid
Energiezuinigheid: Woningen voldoen aan het huidige bouwbesluit en daarmee EPC 0.6
Door onderdeel van afspraken op Strijp-S (Stadsverwarming en Mobility-S) eveneens duurzaam
Sociaal: co-creatie + collectieve waarden en ruimten
Huurprijzen (kale huur per juli 2013)
Uitgangspunt is dat de huurprijzen voor de woningen in dit plan (nagenoeg allemaal) onder de
toeslaggrens liggen.
Huurprijzen voor de reguliere appartementen van € 470 tot € 640.
Loftwoningen vanaf € 540
Studentenwoningen vanaf € 225 voor een kamer en € 340 voor een zelfstandige eenheid.
Planning
 VO
 DO gereed:
 Vergunningsaanvraag:
 Start bouw:
 Oplevering:
gereed
ca. september 2014
Vierde kwartaal 2014
Tweede kwartaal 2015
Van eind 2016 tot eerste kwartaal 2017