Berekeningen Federatie Financieel Planners

Berekeningen Federatie Financieel Planners
1104
Inkomen eenoudergezin in
bijstand
Situatie als oma
inwoont bij kind
1291
Situatie als oma op
zichzelf woont
Situatie als oma
inwoont bij kind
Inkomen eenoudergezin
Situatie als oma op
zichzelf woont
De Federatie Financieel Planners, de beroepsvereniging van
gecertificeerde financieel planners, heeft een aantal berekeningen
gemaakt over de stapeling van financiële effecten als volwassen
kinderen hun huishouden komend jaar samenvoegen met dat van
hun moeder. In deze berekeningen is gekeken naar de gevolgen
voor belastingvoordelen, toeslagen, inkomsten en uitkeringen. Ook
is meegenomen dat de twee samen nog slechts één huur betalen.
De bedragen in de beschrijving zijn afgerond en versimpeld. Dit zijn
slechts enkele uitgewerkte voorbeelden. Voordeel van het delen
van leefkosten als energie of eten zijn hierin niet meegenomen.
940
0
Zorgtoeslag kind
72
Zorgtoeslag kind
72
Huurtoeslag kind
297
Huurtoeslag kind
297
Kindgebonden budget
129
129
Kindgebonden budget
129
129
Kinderopvangtoeslag
441
425
Huur
-618
-618
Huur
-618
-618
Inkomen Oma
1200
900
Inkomen Oma
1200
1400
Zorgtoeslag Oma
72
Huurtoeslag Oma
285
-618
Huur
Zorgtoeslag Oma
72
0
Huurtoeslag Oma
285
0
0
Huur
-618
0
Zorgtoeslag totaal
92
Zorgtoeslag totaal
125
Huurtoeslag totaal
184
Huurtoeslag totaal
310
Totaal
Verschil per maand
2551 2216
-335
Totaal
Verschil per maand
1759 1346
-413
Situatie als oma op
zichzelf woont
Situatie als oma
inwoont bij kind
Situatie als oma op
zichzelf woont
Situatie als oma
inwoont bij kind
3094
3094
2027
2027
Zorgtoeslag kind
0
0
33
33
Huurtoeslag kind
0
0
0
0
Kindgebonden budget
0
0
86
86
Huur
-618
-618
-618
-618
Inkomen Oma
1200
900
1200
900
Zorgtoeslag Oma
72
72
72
72
Huurtoeslag Oma
285
0
285
0
-618
0
-618
0
Inkomen twee ouders,
waarvan één met WW
Huur
Totaal
Verschil per maand
3415 3448
2467 2500
33
33
Berekeningen uitgelegd
In het geval dat een tweeoudergezin met modaal inkomen oma of opa in huis neemt, verandert er
weinig. Het gezin kreeg al geen toeslagen en de ouders zijn al elkaars fiscaal partner. Ze betalen wel
een huur minder en besparen ze nu zo’n 300 euro door samen te leven. Vanaf 2015 wordt opa of oma
wel een paar honderd euro gekort op de AOW, maar dan winnen of verliezen ze er dus straks niks op.
Ze besparen alleen ook niet meer door samenleven.
Dat beeld verandert als het gaat om alleenstaanden die oma of opa erbij krijgen, vooral omdat die dan
partners worden voor de belastingdienst en uitkeringen worden aangepast.
Eenoudergezin
Neem een eenoudergezin, met laag inkomen en twee kinderen die naar de opvang gaan. Moeder
krijgt 2200 euro aan loon en toeslagen, zoals huurtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag. Oma
krijgt als ze op zichzelf woont zo’n 1500 euro aan AOW, pensioen en toeslagen. Als ze apart wonen,
hebben ze dus opgeteld zo’n 3700 euro onder de streep. Ze betalen wel beiden een huur van 618
euro, waardoor ze samen onder de streep afgerond zo’n 2470 overhouden.
Nu komt oma in huis, zodat dochter de mantelzorg kan combineren met werk en eigen gezin. Samen
leveren ze dan geld in: oma krijgt 300 euro minder AOW, moeder krijgt 16 euro minder
kinderopvangtoeslag en 187,50 minder belastingvoordeel.
Ze krijgen geen huurtoeslag meer, maar ze hebben ook een huur minder. Uiteindelijk betalen ze
samen netto 27,80 euro minder.
Daarmee hebben ze nu ze samenwonen 335 euro per maand minder door belastingregels en de
AOW-korting. Op jaarbasis is dat ruim 4000 euro.
Bijstandsmoeder
Als we eenzelfde berekening doen bij een bijstandsmoeder, krijgen we de volgende rekensom:
De bijstandsmoeder krijgt aan bijstand en toeslagen 1438 euro. Oma krijgt als ze op zichzelf woont
1507 euro aan AOW en pensioen. Als ze apart wonen, hebben ze samen dus 2950 euro met aftrek
van twee keer een huur van rond de 600 euro, dat maakt dat ze ongeveer 1760 euro samen hebben
om te leven.
Als ze gaan samenwonen, wordt de bijstand gekort met het inkomen van oma, waardoor ze
uiteindelijk 1400 euro netto afgerond netto overhouden samen.
Aan huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget krijgen ze 564 euro. Ze delen nog een huur van
618 euro samen. Onder de streep houden ze dan 1364 euro over. Dat is 413 euro per maand minder,
bijna 5000 euro per jaar.