Timemanagement kalender 2015

2015
De 5e Cleandeskdag.NU
in de Timemanagement Kalender
Toolkit bij C
rgie
n
imene
Werke
Opru
ieuwe ren
te
Het N
op
men
igitaal
imple
n over
en gaa e routines an desk en d . Het
v
ij
r
d
W
be
le
uw
c
N
r
ie
:
e
H
n
n
e
t
e
m
an
en
Steeds . Dat betek en en opruim onderdeel v
)
r
l
e
a
W
a
is
r
N
n
g
(H
rga
inte
n te
s een
ande o
et leve
aanga zijn immer .
ag in h a Bosch en
D
g
e
n
k
s
e
le
e
k
tr
s
r
d
an
we
s Pe
ft een
t du
jke Cle
anizer leuker, gee nes.
u moe
ti
burea een landeli ssional org
is
n
o
e
r
fe
aar u
m
uim
Tijd o vonden pro samen opr icht in bew lijker vol te
z
,
t
e
n
n
k
in
e
a
k
t
p
roe
ro. W el en bied
gema
o
imen
Massa
Ellen righeidsgev ga’s is opru
vindt
e
o
ll
h
o
ces en
saam dag met c
en suc ats. Ook een
e
d
’n
r
o
e
Na z .
ag w e keer pla
deskD
n
houde elijke Clean voor de vijfd sk.dag.nu
d
e
r
e
n
De la nuari alwe k op cleand
ja
? Kij
n
e
op 15
o
d
e mee
keertj
leandeskDag
Petra en Ellen
: ‘Na de eerste
landelijke Clea
merkten we da
ndeskDag in
t so
2011
neer ze met on mmige bedrijven liever zelf
ze instructies
bepaalden wa
neen opruimda
eren. Darrom
g zouden orga
hebben we ee
nisn toolkit ontw
met instructie
ikkeld: een bo
s, een stappen
ekje
plan, tips en ee
handige besta
n USB-stick m
nden om opge
et
ruimd te gaan
bedrijf een Cl
werken. Zo ka
eandeskDag or
n elk
ganiseren. So
ingehuurd om
ms worden we
de dag te bege
dan
leiden, of om
ondersteunen
medewerkers
bij het maken
te
van keuzes en
nieuwe werkstr
het vinden va
uctuur. Maar
n een
met de toolki
ook helemaal
t kun je het pr
zelf opzetten.’
oject
CleandeskDag
Een CleandeskDag organiseren vergt behoorlijk wat voorbereiding. Wil je zo’n dag bedrijfsbreed aanpakken, dan ben je daar
zomaar drie maanden mee bezig.
Spontaan vandaag meedoen kan wel in je eentje of samen met
een collega. Of laat je inspireren door @cleandesk op Twitter.
Schakel de telefoon door, zet een muziekje op en neem er een
kopje koffie of thee bij. Mest je postbakjes uit, breng overtollige
kantoorartikelen naar het magazijn, zet boeken in de kast, stop
papieren terug in hun ordners en ruim je mail flink op. Haal tot
slot een doekje over je bureau en...geniet van het resultaat.
cleandesk.nu