ffi"W*%i - Fresh Valley

ffiffiffi.-,;
ffi"W*%i
Certificaat
Certificaatnummer
11021 g6 806 4
Fresh Valley van den Brand B.V.
Zonneveld í1
5993 SG Maasbree
Locatie(s): Industrielaan 34, Uden
Nederland
Bedrijfsnummer SGS 1 2009-3
SGS verklaart dat de genoemde producten van het
bovengenoemde bedrijf voldoen aan de door het Gentraal College
van Deskundigen van SMK vastgestelde eisen van het
certificatieschema:
Milieukeu r Plantaardige Producten
uit de bedekte teelt
Dit ceftificaat is alleen geldig voor glasgroenten met het genoemde
product en oppervlakte van het vermelde bedrijf:
Tomaten
2.70ha.
Dit ceÉificaat is geldig van
26 juni 2014 tot en met 26 juni 2017
Gecontroleerd door SGS sedeft2012
Certificatiebesluit op 26
Certificatiemanager SGS Product &
Consumet Testing SeÍvices
P0 Box 200,3200 AE Spilkenisse, Nederland
Phone + 31(0)181 693290
-
Fax +31 (0)181 693572
CertiÍication issued under accreditation granted to
SGS Product & PÍocess Certification
j
i 2014 door:
zu IN
PR0ilUtï$
Ht'A CI 320