LIKE AN EAGLE - Deel 5, lift up your life!

SmallGroup Programma | LIKE AN EAGLE Indeling van de smallgroup tijd
Het ijs breken - 20 minuten
Bespreek met elkaar hoe je week was en gebruik zonodig de
ijsbreker om gesprekken op gang te brengen. Sommige
smallgroups hebben de gewoonte om regelmatig met elkaar
te eten voor aanvang van de smallgroup. Gebruik die tijd dan
om het ijs te breken.
!
Getting deeper - 40-60 minuten
Behandel de vragen die zijn opgesteld naar aanleiding van de
message. Bij een grote groep kan ervoor gekozen worden om
op te splitsen in kleinere groepjes.
!
VIPS - 20-30 minuten
Gebruik deze tijd om samen na te denken over hoe jullie als
groep VIP uitjes kunnen organiseren. Bid voor de mensen
waarvan je hoopt dat ze Jezus zullen leren kennen. Ga na wie
jullie kunnen uitnodigen voor de musical.
07/09 Li( up your eyes! 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 !
Li( up your spirit! Li( up your strength! Li( up your 9me! Li( up your life! Li( up your faith Li( up your limit! Smallgroup tip
NIEUWE SMALLGROUP LEIDERS - Een smallgroup is de perfecte plek om toekomstige smallgroup leiders te spotten en te laten
ontwikkelen. De eerstvolgende smallgroup leiderstraining start op 6 november. Meer informatie en opgeven: [email protected]
LIFT UP YOUR LIFE!
!
!!
!
!
!
!
!!
IJsbreker
Wat wil je in ieder geval nog eens gedaan hebben in je leven?
Samenvatting van de boodschap
De Bijbel – Psalm 103:5 Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. (NBV)
DE ROTS: NEEM JE TIJD
De Bijbel – Markus 1:35 Op een morgen stond Jezus voor dag en dauw op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden.
JOHN EUDES: Vraag jezelf af hoeveel je kunt werken zonder dat je te moe bent om te bidden.
PERSOONLIJKE VRAAG: Hoe laat kan ik ’s avonds gaan slapen, zonder de volgende dag te moe te zijn om nog te bidden?
DE VEREN REINIGEN: HET “VUIL” MOET WEG
De Bijbel – 1 Johannes 1:9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt
Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.
!
- Onevenwichtigheid
- Innerlijke onrust
- Schuldgevoel
- Angst
- Hopeloosheid
- Slapeloosheid
© 2014, ICF LEIDEN | WWW.ICF-LEIDEN.NL
- Eenzaamheid
- Bitterheid
- Prikkelbaarheid
- Onzekerheid
!!
DE VEREN OLIËN: GEZALFD ZIJN IS MAKKELIJKER
De Bijbel – Lukas 4:18a De Geest van de Here rust op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme
mensen.
!
!!
QUOTE: Wat ons uiterlijk en innerlijk sterk maakt, is het eenvoudige geloof in de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest.
OUDE VEREN UITTREKKEN: LAAT JE VERNIEUWEN
De Bijbel – 2 Corinthiërs 4:16 Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met
de dag groter.
!!
JEZUS‘ STRIJDGEBED:
De Bijbel – Mattheus 26:39 Hij ging een paar stappen verderop en knielde met zijn gezicht op de grond en bad: ‘Vader! Als het
mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.’
!
!
!!
De Bijbel – Mattheus 26:42 Opnieuw zonderde Hij Zich af en bad: ‘Vader! Als deze beker niet kan voorbijgaan, zonder dat Ik hem
leegdrink, laat dan uw wil uitgevoerd worden.’
De Bijbel – Lukas 22:43 Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ Op dat moment kwam een engel uit de hemel om Hem
kracht te geven.
Discussie en reflectie
De volgende vragen zijn een hulpmiddel om dieper op de stof van de message in te gaan. Voel je niet verplicht om alle vragen te
behandelen. Kies van te voren de vragen die je in ieder geval behandeld wilt hebben.
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
#
Wat is er voor nodig om een goed en diep gesprek met iemand te kunnen voeren?
#
God wil een persoonlijke relatie met ons. Hij wil met ons in contact staan. Wat stel jij je hier bij voor?
#
We leven in een maatschappij waar veel op ons afkomt. Drukte weerhoudt ons er soms van om bewust tijd met God te
besteden. Hoe kun je God meer tijd en ruimte geven in je leven?
#
Adelaars moeten hun veren reinigen. Bekijk de lijst bij het reinigen van de veren. Welk vuil zit er aan jouw veren? Hoe zou je
jouw veren schoon kunnen maken?
#
De Heilige Geest wil ons de kracht geven om oude gewoonten los te laten en ze door nieuwe te vervangen. En geeft ons inzicht
over ons eigen leven en Gods plan daarmee. Wanneer heb je zelf ervaren dat de Heilige geest je iets duidelijk maakte?
#
Adelaars trekken oude veren uit, zodat nieuwe veren kunnen groeien. Welke oude veren in jouw leven zou je uit moeten
trekken? Wat kan de Heilige Geest hiervoor in de plaats zetten?
#
Jezus stierf aan een kruis, stond op uit de dood en had hiermee de macht van de dood en zonde gebroken. Hij koos niet Zijn
eigen weg, maar gehoorzaamde God. Welke nieuwe stap wil jij zetten in het gehoorzamen van God?
Toepassing en gebed
Dank God dat Hij het mogelijk heeft gemaakt om een persoonlijke relatie met hem te hebben. Bid voor de stappen die je wilt zetten
en voor inspiratie van de Heilige geest om nieuwe dingen te doen.
Algemene gebedspunten
REACH Leiden - Bid voor alle voorbereidingen van de musical. Voor alle spelers, kostuums, decors. Bid dat eventuele obstakels
snel overwonnen kunnen worden. Bid voor mensen die je kunt uitnodigen.
!
REACH Rotterdam - Bid dat we met de juiste mensen in contact komen en dat er een smallgroup in Rotterdam zal starten.
© 2014, ICF LEIDEN | WWW.ICF-LEIDEN.NL