Vastgestelde schouwkaart 2014 A4 Kaartblad

erste
Dallingewe
{
rweg
{
A
Fiemel
Dallingeweer
A
Dallingeweerste
rweg
A
ha
Jo
es
nn
K
er
ov
kh
po
en
ld
er
r
Ke
er
J
es
nn
ha
Jo
d
ol
np
ve
o
kh
J
J
{
{
l
re
Ca
l
po
ad
ra
en
Co
J
r
de
J
J
J
J
Re
ide
rwo
lde
r
J
pold
er
Re
ider
wo
lde
rpo
lde
r
J
J
J
J
J
J
J
eg
erw
J
old
er
J
g
{
H
H
we
a dp
J
g
lewe
incia
r
ke
ps
Li
sk
e nra
{
Prov
Lip
l Co
J
J
J
J
C are
Nieuwe Statenzijl
G
WE
KER
LIPS
Prov
incia
lewe
S KE
RWE
{
G
Nieuw
Stat enzijl
{H
LIP
g
OUDE MUDE
OUDE MUDE
J
J
Honge
H R Remmer
sweg
{
{
Stadsp
o
lder
Hongerige Wolf
eg
Oudedij
{
A
Ko
stv
er
lor
en
Kostverloren
eg
Ko
st
ve
rlo
re
n
sweg
Oudedijk
G
Ge
rn
aa
tw
eg
J
Westbaan
GG
ern
aat
w
rdwar
uurt
luisb
J
Polde
eS
Oud
J
wars
w
H R Remmersweg
Pold
erd
Hong
erige
k
Wolf
Kerkeweg
Westbaan
Ouded
ijk
rige Wolf
J
Stadsp
older
Finsterwolderhamrik
Kr
Kerk eweg
J P Nuusweg
aa
str
t
st r
tek
ek
St
B
o
ee
J
pp
in
A
Lu
m
Do
Ganzedijk
de
rst
at
ra
rha
m
rik
Ou
dew
eg
t La
He
tje
an
ebo
Dri
lde
Sik
Hamer en
wo
s ter
Fin
rg
bo
Dr
ie
on
Kro
bo
he
nla
an
n sstr
aat
ha
ns
ke
rd
ijk
Dijkmeijerslaan
lan
d
Meelkerslaan
Tammingaslaan
Leeuwerk eslaan
Dorpshuisweg
^
g
we
Hoofdwatergang
l
zij
de
Ou
O
ud
e
Ou
St
de
at
zij
en
l
zi
jl
Stuw
Inlaat
A
Gemaal
H
J
# #
Schouwsloot Eerst schonen Waterschap (bestaand)
Vastgesteld op 15 september 2014 namens het dagelijks bestuur.
S.Kooistra
Kunstwerken
{
Schoolstraat
J Palsweg
Hannie Schaftweg
Rie Kogenhop-Huigweg
Fokje Peper-Pos maweg
Klinkerweg
J
boog 2e Laan
Kromme-Elle
Ho
ofd
zijl
Schouwsloot onderhoud derden (bestaand)
Schouwsloot onderhoud Waterschap (bestaand)
iel
Waterschapsgrens
Stadsk
Schouwsloot Eerst schonen Waterschap (nieuw)
n
aa
stl
Schouwsloot onderhoud derden (nieuw)
t
Oo
Schouwsloot onder aangepast toezicht (bestaand)
lstraa
t
Schouwsloot onderhoud 1 zijde, linker of rechter oever (bestaand)
Schouwsloot onderhoud Waterschap (nieuw)
ijl
nz
raa
# # #
rst
Vervallen schouwsloot
lke
an
Schouwsloot onder aangepast toezicht (nieuw)
Zij
ofla
Schouwsloot onderhoud 1 zijde, linker of rechter oever (nieuw)
JF
kh
Ker
LA ND
# # #
de
Schoo
Bestaande schouwsloot
Nieuwe schouwsloot
Nieuw-Beerta
Ou
g
Hoofdwe
J
GE
la an
^
LAN
Ker
k je
te
we
g
n
eg
D
nge
laa
len
Kromme-Elle
Mo
wew
LA
AN
EL
NG
C G Wiegersweg
Nieu
RN
n
Eggelaa
g
BO
HO
LM
Eggelaan
Fokje Peper-Pos maweg
BORNHOL
M
# # #
we
uwe
boog 3e Laan
Elle
bo og
La
J
J
me-
n
laa
le n
Mo
Krom
ta
La
ng
ew
eg
sweg
Nie
J
Kromme-Elleboog
^ ^ ^ ^ ^
eg
lelw
^
Elleboog
Anne Frank weg
^
ral
Kromme-
n
Veenhuize
Pa
Elle
boo
g
^
me
J Palsweg
C G Wieger
Kro
m
S
de
Ou
Veenhuizen
g
g
de Hoofdwe
E E Napweg
H Sc hwertmannweg
e E lleboo
Hoofdweg
Notarislaan
E E Napweg
J Hakenweg
Kromm
Hoofdweg
Verleng
Finsterwolde
Molenlaan
Welps laan
Poststraat
Jonkerslaan
Klink erweg
Van Damslaan
Sikslaan
Meijerslaan
Sie
mo
J
HJ
Sc
Mo
dd
er
onsstraat
H J Siem
Ve
rle
ng
de
M
od
de
rla
nd
Ga
n ze
dijk
J
oor
n
La
ut
he
nl
aa
n
{
ijk
Gold
h
Ho
ofd
we
g
Ganzedijk
rg
oorn
J
Sikkellaan
ldh
Kr
oo
np
old
er
rd
ke
ns
ha
Sc
ut
Hamer en
Go
Oude Statenzijl
rg
kellaan
La
Goldhoorn
t
aa
Drieborg
g
We
np
old
er
oS
pp
Lu
amrik
olderh
insterw
Weg F
oo
Vastgestelde schouwkaart 2014
Kaartblad A4
A1 A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
Sluis
Aquapark 5
9640 AD VEENDAM
Duiker
Teamhoofd Geo-informatie
Beleid, Projecten & Geo-informatie
tel: (0598)-693800
fax:(0598)-693893
[email protected]
C1 C2 C3 C4
0
100 200
400
600
800
Meters
D2 D3 D4
Topografische ondergrond: ©Topografische Dienst Kadaster
sep 25, 2014
Formaat:
A0
Get.: M. Burgler
±
R:\Legger\Schouw\schouw_2014\vastgestelde_schouwkaart_2014\2014_schouwkaarten_vastgesteld.mxd