docent(e) Nederlands Docent(e) wiskunde Docent(e) biologie

Christelijke scholengemeenschap voor
lwoo, vmbo, mavo, havo en vwo
(atheneum/gymnasium) te Emmeloord
We zoeken, met ingang van de cursus 2014/2015, een inspirerende en liefst bevoegde
docent(e) Nederlands
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.6 fte
2e graads
Reguliere lesuren
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/01
Docent(e) wiskunde
Omvang:
Bevoegdheid:
+ 0.9 fte + 0,5 fte
2e graads
Reguliere lesuren (0,9 fte) en
Aard van de vacature
Vervanging zwangerschapsverlof (0,5 fte)
Salarisschaal
LB
Met ingang van
Start cursus 2014/2015
Reageren voor:
Zo spoedig mogelijk
Vacaturenummer:
2014-2015/02
Docent(e) biologie
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.4 fte
Bij voorkeur 1ste graads
Reguliere lesuren
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/03
Docent(e) Duits
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.4 fte
2e graads
Reguliere lesuren
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/04
Docent(e) aardijkskunde
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.4 fte
2e graads
Reguliere lesuren
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/05
Docent(e) geschiedenis
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.7 fte
2e graads
Reguliere lesuren
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/06
Docent(e) scheikunde
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.8 – 1.0 fte
1e graads
Reguliere lesuren
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/07
Docent(e) handel en administratie/economie
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.8 fte
2e graads
Reguliere lesuren
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/08
Docent(e) economie
Omvang:
Bevoegdheid:
Aard van de vacature
Salarisschaal
Met ingang van
Reageren voor:
Vacaturenummer:
+ 0.4 fte
2e graads
Vervanging
LB
Start cursus 2014/2015
Zo spoedig mogelijk
2014-2015/09
Het Emelwerda College zoekt docenten die in staat zijn het vak een eigentijdse, dynamische
uitstraling te geven, waardoor het als een aantrekkelijk vak wordt ervaren door de leerlingen.
Van de te benoemen docent (e) wordt een positieve bijdrage verwacht aan het christelijk
karakter van de school en dat deze zich met passie en betrokkenheid inzet om waar te maken
waar de school voor staat.
Naar een deel van een vacature en/of naar een combinatie van vakken kan gesolliciteerd
worden.
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie (liefst digitaal) zo spoedig mogelijk richten aan:
[email protected]
Sollicitatiebrieven kunt u sturen naar:
Emelwerda College / dhr. J.S.Frankema
t.a.v. het directiesecretariaat
Postbus 16
8300 AA EMMELOORD
Inlichtingen kunt u inwinnen bij:
J.S. Frankema (rector) 0527 634561 of
A. Leijenaar (directeur havo/vwo) 0527 634564
S.A.Hiemstra (directeur vmbo) 0527 634582