Trutool N500 Materiaaldikte tot 5

~-Sonja
jaar
Walrecht
heeft
een eigen
van
therapeut
waardoor
de consulten
werkt
mogelijk
is door
In haar
ze met
en de cursussen
Dat
betrekt
bij
Zondag
wens
10 juli
voorstelling
van
wens
Het
in
het
was
een
kuntlaten
over
digd.
lieten
heerlijk
gehoord.
..zou
We
je dat
baan.
van
zo onze
dromen
eoed
van
een ho-
een diagnose
behandeling
daarop
en
afstemt.
werkelijkheid
de Rark
het
schouwburg
talenten
een
theater
voorstelling
zien
om
(en
met
waarin
horen}
al zo jong
Velen
nou
hoe
je enz
op
enz
en
in
ie dromen
met
ons
vaak
wel
heb
gevoel.
de voorstelling
Eigenlijk
is om
van
werden
...daar
gedroom
Tijdens
spijtig
in
ontroerende
te maken!
goede
stellen
vanuit
ze zowellichaam
als titel:
de kinderen
je een
wens
uit
komen!
toch
kennis
ik
van
dat
werkwijze
werkelijkheid!
12 stapRen
Wat
heb
naar
Ze werkt
naar
gezien
over ~~h~
betekent
haar
Van
en
vinden
~~_.-
die ze geeft.
principe.
als geest
prak-
volwassenen
kuntkinderen.
u meer '.informatie
listisch
bij
vergoeding
de zorgverzekering.
tijk
16
in Hoorn
en is geregistreerd
de LVNG
al ruim
praktijk
deze
hebben
goed
enz.
meer
StUkje
vervolgden
nou
aan,
bij
ons
maar
beetje
aan
ja...
zien
een
al dat
gaven
levenspad
eeloven.
niets
ontmoe-
dan
lieten
had ik..de kinderen
maar
re blijven
vroeger
bedoeld
doenrNeem
je veel
wetmatigheid
daar
we
met
dat
het
een