Bekijk rouwbrief (PDF)

VeMet
Aan de leden van de Contactgroep Fractografie
en overige geïnteresseerden
Vereniging ‘Metalen’
Aangesloten bij de
Bond voor Materialenkennis
Eindhoven, november 2014
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 94e bijeenkomst van de Contactgroep Fractografie op woensdag 3
december 2014 bij KU Leuven - Lastechnologie, Campus De Nayer, Jan de Nayerlaan 5, 2860 Sint-KatelijneWaver, België. Onze gastheren zijn dhr. Frans Vos en dhr. Patrick Van Rymenant
AGENDA
13:00 uur
13:15 uur
13:30 uur
-
13.45 uur
14:15 uur
-
15:00 uur
15:30 uur
16:00 uur
16:45 uur
-
17:15 uur
17:45 uur
18:00 uur
-
Ontvangst met koffie/thee
Opening door de voorzitter, S.J.W. Baas, voorzitter
Welkomstwoord door Prof. Dr. ir. Bert Lauwers, campusvoorzitter Groep Wetenschap &
Technologie, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver
Inleiding over KU Leuven – Lastechnologie door dhr. Patrick Van Rymenant
Ervaringen met het weerstandlassen van ongelijksoortige materialen, door dhr. Patrick
Van Rymenant, KU Leuven .
Naast de techniek van het weerstandlassen zal in gegaan worden op aspecten van het
faalgedrag van dit soort verbindingen..
Effect van Corrosie op het design van C-haken, door dhr. Marcel Corteville, MCC
Er wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van een versnelde corrosie van C-haken. Daarbij
wordt ingegaan op de effecten van onder andere de microstructuur en interne spanningen
vanuit het fabricageproces, gieten.
Korte thee/koffiepauze
Rondleiding labs KU-Leuven
Veel gemaakte fouten bij de keuze en toepassing van aluminium, door mevr Ellen
Vaders, Aluminium Metal Knowledge
Schadegevallen uit de praktijk: deelnemers aan de bijeenkomst kunnen moeilijke gevallen
voorleggen aan hun collega’s voor advies.
Huishoudelijke zaken
*
Plaats en datum volgende bijeenkomst
Onderwerpen ter bespreking
Afsluiting met een hapje en drankje.
Het agendapunt 'schade-onderzoek in de praktijk' zal op een informele wijze worden behandeld. Als u gevallen
heeft, meld dit dan bij voorkeur vooraf aan de secretaris (E.W. Schuring, [email protected]) of de voorzitter
(S.J.W. Baas, [email protected]). Neem bijvoorkeur foto’s of voorwerpen mee welke bekeken kunnen worden.
Eventueel zal hiervoor extra tijd worden ingeruimd zodat u voldoende gelegenheid heeft uw case te bespreken.
AANMELDING
Voor de 94e bijeenkomst: gaarne door inzending (per post of per fax) van het antwoordkaartje of aanmelding
via de website van de BvM: www.materialenkennis.nl.
DEELNAMEKOSTEN
Voor leden van de VeMet en sectie kunststoffen
Overige leden van Bond voor Materialenkennis:
Niet-leden:
kosteloos
Euro 30,=
Euro 70,=