Reunió famílies 6è per informar sobre l`ESO

CURS 2014-2015
Palma de Mallorca, 25 de maig de 2015
Benvolgudes Famílies d'alumnes de 6è d’EP:
Abans d'acabar el present Curs 2014-2015 desitjam mantenir una reunió
informativa amb vostès per donar-vos informació sobre l'Etapa Educativa de l'ESO.
En aquesta reunió els proporcionarem informació sobre els següents punts:
 Característiques de l'Etapa educativa de l'ESO.
 Canvis que implica la LOMQE per a l’Etapa
 Diferents assignatures optatives que els/les alumnes poden elegir i criteris per
assignar-les.
Per això els convid a assistir a aquesta reunió dimarts que ve, dia 2 de juny, a
les 15:30 hores en el saló d'actes del Col·legi.
Atentament,
Pere Vila
Director d'EP
Camí de Son Rapinya 14, 07013 Tel 971792250
Monti.sion 24, 07001 Tel 971711300
www.colegiomontesion.es
CURS 2014-2015
Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2015
Apreciadas Familias de alumnos/as de 6º EP:
Antes de acabar el presente Curso 2012-2013 deseamos mantener una reunión
informativa con ustedes para darles información acerca de la Etapa Educativa de la
ESO.
En dicha reunión les proporcionaremos información acerca de los siguientes
puntos:
 Características de la Etapa Educativa de la ESO.
 Cambios que implica la LOMCE para a Etapa.
 Diferentes asignaturas optativas que los/las alumnos/as pueden elegir.
Por ello les invito a asistir a esta reunión el próximo martes, día 2 de junio, a
las 15:30 horas en el salón de actos del Colegio.
Atentamente,
Pere Vila
Director de EP
Camí de Son Rapinya 14, 07013 Tel 971792250
Monti.sion 24, 07001 Tel 971711300
www.colegiomontesion.es