Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is - Japanse studies

Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
Japanese Studies Home
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is
mannelijk? Wat is vrouwelijk?
Uit Encyclopedie
Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen?
Inleiding
Zoektocht naar een probleemstelling
De opdracht is om een probleemstelling te vinden die me interesseert en waar ik, misschien, uiteindelijk ook
een bachelorpaper over kan schrijven. Rekening houdende met dit ben ik een aantal weken op zoek geweest
naar iets wat me intrigeert maar toch net ook van sociaal, maatschappelijk en/of individueel belang kan zijn.
[1]
In feite dacht ik al meteen aan een onderwerp waar ik van vond dat het perfect als onderzoeksonderwerp
paste, namelijk : de mannen- en vrouwentaal in Japan. Maar omdat dit toch eerder een persoonlijke
interesse was, dat ik op mezelf wat wou onderzoeken en niet wetenschappelijk, ben ik toch nog op zoek
gegaan naar iets anders. Op men zoektocht ben ik eens naar de Oost-Aziatische bibliotheek geweest, in de
hoop dat ik een onderwerp zou vinden. In de bibliotheek vond ik niet echt meteen iets van wat ik zocht op
dat moment. Hoewel ik in The Journal of Japanese Studies en de Monumenta Nipponica toch een aantal
interessante onderwerpen zag staan. Uiteindelijk kwam ik tot het besluit dat de probleemstelling toch
grotendeels door je interesse als onderzoeker moet gemotiveerd zijn, dus begon ik aan mijn zoektocht naar
het verschil tussen het gender ( het “mannelijke” en “vrouwelijke”) in de Japanse cultuur. Aangezien de
mannen- en vrouwentaal daar ook een uiting van zou kunnen zijn.
De “gender-motivatie”
Vanaf het eerste moment dat ik met Japan in contact kwam, viel het me toch op dat er een enorm verschil
lijkt te bestaan tussen wat "mannelijk" is en wat "vrouwelijk" is. Mannen worden geportretteerd als
dominante, gevoelloze vaders en minnaars die amper tijd maken naast hun werk om bij hun vrouw te zijn en
haar eens een pleziertje te doen. Van een “nieuwe man” lijkt er, volgens die stereotype, geen sprake.
Vrouwen daarentegen zijn, volgens dat stereotype beeld, brave en stille echtgenootjes die voor de kinderen
zorgen en alles doen om hun man tevreden te houden, al betekent dat de hele avond wachten tot hij thuis is
van het werk of een bar.
Het is niet alleen de media die zo’n voorstelling geeft van wat een typische Japanse man of vrouw is. Ook
mensen in naaste je omgeving of mensen die je, bijvoorbeeld, iets hoort vertellen op de trein kunnen zo’n
beeld voortbrengen. Of dit al dan niet waar is weet ik, als beginnende onderzoeker, natuurlijk niet. Maar in
elke cultuur bestaan er misverstanden omtrent zo’n materie. Een afstand bewaren tegenover zo'n stereotype
beelden lijkt meestal het veiligst (zeker als je een vorm van toenadering zoekt naar een andere cultuur), want
het blijkt toch bij sommigen een twistpunt te zijn dat mensen andere culturen weten te bevooroordelen als ze
zo’n stereotype weergave blindelings geloven. Zoals bijvoorbeeld : “Japanners zijn wrede mensen”,
“Japanse mannen behandelen hun vrouw als meid”. Je weet nooit waar dat beeld zijn oorsprong heeft, dus
een beetje scepticisme lijkt zo'n slechte benadering nog niet. Persoonlijk ben ik ook nog niet naar Japan
geweest, dus hoe het werkelijk is en of het beeld dat men weergeeft iets van het verleden is en niet van het
heden, weet ik niet. Me baseren op zo'n stereotypen lijkt me alvast geen goed begin.
Maar het intrigeert wel, een onwaar of onrealistisch beeld van een cultureel fenomeen uit de wereld helpen
1 of 18
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
2 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
lijkt me een enorm goede doelstelling. Niet iedereen gaat dit onderzoek natuurlijk lezen, maar het kan voor
mijzelf en voor diegene die het alvast lezen wel een “bewust-maker” zijn. Ik ga dus ook zo
onbevooroordeeld mogelijk te werk. Natuurlijk bestaat er de neiging om als Westerling alles te bekijken
vanuit een Westers standpunt, maar mezelf als onderzoeker laten beïnvloeden door een Westerse opvoeding
zal ik vermijden.
Conclusie: Ik heb een motivatie en een doelstelling om me te verdiepen in de uiting van het verschil tussen
de genders in Japan. Specifiek zal ik de mannen- en vrouwentaal in Japan onderzoeken, hierbij betrek ik
eventueel ook hun gebarentaal (Letterlijk: gebaren die verschillen van man tot vrouw) aangezien dit een
vorm van uiting is tegenover een ander individu, zoals taal.
Mijn probleemstelling
Mannen- en vrouwentaal is een cultureel aspect dat zich heeft ontwikkelend in meerdere landen over de hele
wereld. Maar als Japanologe, zal ik de Japanse variant bestuderen.
Omdat het voor dit onderzoek belangrijk is een onderscheid te kunnen maken tussen wat sekse (“man“ en
“vrouw”) en wat gender (“mannelijk “en “vrouwelijk”) is, geef ik hier een korte definitie:
Gender: "Een begrip dat betrekking heeft op de sociale (in tegenstelling tot de biologische) verschillen
tussen vrouwen en mannen, die aangeleerd zijn, met de tijd kunnen veranderen en zowel binnen als
tussen culturen sterk variëren."[2]
Sekse: Sekse of geslacht. "De biologische kenmerken die mensen onderscheiden in vrouwen en
mannen." [3]
Sekse is dus NIET hetzelfde als gender. Waar gender wijst op iets cultureels en veranderlijks, wijst sekse op
iets vrijwel onveranderlijk en erfelijk/biologisch. [4] Het gender wordt dus aangeleerd in een cultuur, en kan
variëren van cultuur tot cultuur. Sekse is biologisch en heeft twee mogelijkheden “man” of “vrouw”( of
eventueel "hermafrodiet" d.w.z. beide geslachten bezitten).
Als basis-theorie van dit onderzoek, ga ik er vanuit dat gender beïnvloed wordt door de cultuur van een
land/streek, d.w.z. dat er in elke cultuur andere concepten en meningen bestaan rondom wat “mannelijk” en
wat “vrouwelijk” is. En dat deze in elke cultuur anders worden geuit. In dit onderzoek neem ik aan dat
mannen- en vrouwentaal uitingen zijn van het gender-verschil in Japan, en dat de meningen die erover
bestaan in Japan verschillen van diegene die er in het Westen bestaan.[5]
In België bestaat er bijvoorbeeld, voornamelijk omwille van het feminisme, een gelijke kans voor man en
vrouw in de maatschappij. Het enige verschil tussen man en vrouw dat echt opmerkelijk lijkt besproken te
worden in deze cultuur, is het psychologische. De man is harder, op zichzelf gericht, toont zijn gevoelens
niet, etc. De vrouw daarentegen is gevoelig, intiem en wil altijd maar knuffelen. Men gaat niet zozeer
merken dat er een enorm verschil bestaat in bijvoorbeeld het taalgebruik, de toonhoogtes negerende. Een
man zal wel “stoerder” taalgebruik hebben dan een vrouw, en een lesbienne zal zich bijvoorbeeld ook wat
meer uiten met een wat lagere toonhoogte in de stem en wat “stoerder” gedrag tijdens het spreken. Maar
uiteindelijk, blijkt toch dat de meesten zich focussen op het psychologische achter die uiting en niet op het
eigenlijke verschil in mannen- en vrouwen-”woorden”.
In Japan daarentegen blijkt er naast dit psychologische, echt een verschil tussen mannen- en vrouwentaal te
bestaan. De twee termen die hiervoor gebruikt worden, zijn『女性語』( Joseigo, “Vrouwentaal”) en『男性語』
(Danseigo, “Mannentaal”). Deze zouden een uiting kunnen zijn van het opvallende “dominante”-man,
“volgzame”-vrouw onderscheid dat er lijkt te bestaan in Japan. Of dit tegenwoordig in Japan nog deel
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
3 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
uitmaakt van de cultuur, lijkt me een goed begin voor een onderzoek.
Het zou eventueel het feminisme, dat ook zijn weg heeft gevonden naar de Japanse cultuur, kunnen zijn dat
als stimulans dient voor een verandering omtrent dit onderscheid tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Japanse vrouwen zouden hierdoor ook kunnen pleiten voor gelijke kansen, zo ook in taalgebruik. En zouden
eventueel opteren voor een ”gender-neutrale” taal, die hen niet opvallend anders maakt dan een man. In de
bedrijfswereld zouden zakenvrouwen ook misschien een gelijke taal willen spreken, aangezien mannen een
vrouw misschien als té “vrouwelijk” of als een feminien seksueel object beschouwen, moest ze vrouwentaal
spreken. En hoe zit het eigenlijk met homoseksuelen? Spreken homo’s dan "vrouwentaal" en lesbiennes
"mannentaal"?
Anderzijds hanteer ik voor het onderzoek de theorie dat er zoiets als een "Genderlect"[6] bestaat. In
tegenstelling tot sommige andere onderzoekers die niet geloven in dit concept, ga ik er vanuit, en zet ik de
figuurlijke "bril" op, dat dit wel van toepassing is. Kort wil dit zeggen dat de mannen- en vrouwentaal in
Japan voor mij een Japanese vorm van "Genderlect" is. Een taal die verschilt naargelang het gender dat de
spreker zich verkiest toe te eigenen.
Kortom, dit alles bracht me tot mijn uiteindelijke probleemstelling: Wat Maakt en wat Is het verschil
tussen mannen- en vrouwentaal in Japan? En houdt dit hun gender-differentiatie in stand?
Wat betekent dat ik op zoek zal gaan naar wat mannen- en vrouwentaal inhoudt, waar/wanneer het zich
voordoet. En of dit verschil tussen een taal voor mannen en een taal voor vrouwen, het verschil tussen het
gender, en het bijbehorende gedrag, emoties, behoeften etc. in stand houdt. Hier zijn ook enkele
deelproblemen die in me opkwamen toen ik (mijn voorbereidend) opzoekwerk deed:
Algemeen: beïnvloed deze mannen- en vrouwentaal de visie van het Westen, ondanks ze geen Japans
spreken? Hoe zit de taalstructuur in elkaar? Hoe verschilt mannentaal eigenlijk van vrouwentaal?
Gebruiken vrouwen bepaalde intonaties om vrouwelijker te klinken? Zijn er kleine toevoegingen of
weglatingen aan de zinstructuur zowel bij mannen- als vrouwentaal? Op welke leeftijd wordt dit
onderscheid duidelijk overgenomen door jongens en meisjes? Vormt het een probleem voor
buitenlandse studenten?
Individueel: gebruiken Japanse mannen stoere, abrupte taal om zich mannelijker te voelen? Gebruiken
Japanse vrouwen hun tedere, beleefde taal om zich vrouwelijk te voelen? Willen dominantere
vrouwen, beïnvloed door een feministische tendens, zichzelf op een gelijke mate uitdrukken als
mannen (d.w.z. de eliminatie van het verschil in taalgebruik)? Of willen ze zich net uiten met
mannentaal? En hoe is het voor zogenaamde “nieuwe mannen”? En de volgende generaties?
Seksueel: is het duidelijke taalverschil in Anime een manifestatie van dit bekende onderscheid in
mannen- en vrouwentaal? Willen Japanse mannen en vrouwen dat duidelijke onderscheid in,
bijvoorbeeld, hentai om zich zo meer seksueel aangetrokken te voelen? Hebben homo’s in Japan dan
vrouwentaal overgenomen en lesbiennes mannentaal?
Trefwoorden
Hier volgt een tabel met de termen die ik heb ingegeven als zoekterm in de databanken en andere
zoekmachines. Elk van deze trefwoorden zijn in combinative met elkaar gebruikt. Bijvoorbeeld: “Japanese
female speech”, “Gender difference in Japanese language” of “Japanese Gender language”.
Er zijn nog andere interessante zoektermen die van pas zouden kunnen komen voor meer informatie te
zoeken over deze probleemstelling en eventueel, indien nodig, dieper in te gaan op een bepaald aspect(
bijvoorbeeld de seksuele achtergrond ). Maar aangezien ik met enkel deze termen al voldoende bronnen heb
gevonden heb ik ze niet tussen de zoektermen geplaatst.
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
JAPANS(Kanji) JAPANS(furigana)
ENGELS
NEDERLANDS
日本語
にほんご
Japanese speech/language
Japanse spraak/taal
---
ジェンダー
Gender
Gender
性役割
せいやくわり
Gender role
Gender rol
性別
せいべつ
Distinction by gender/sex
Onderscheid tussen het
gender/sekse
性別的な
せいべつてきな
Betreffende het
Concerning the distinction by
onderscheid tussen het
gender/sex
gender /sekse
性差/男性と女
性の性別的な
差異
せいさ/だんせいと
じょせいのせいべ Gender difference
つてきなせい
Verschil tussen mannelijken vrouwelijkheid/ het
verschil tussen de genders
男女共同参画
社会
だんじょきょうどうさ
Gender-equal society
んかくしゃかい
Een samenleving waar elk
gender gelijke kansen
heeft
---
---
“Genderlect”/ “Gendered”
language
---
フェミニン
Feminine/”ladylike”
Vrouwelijk/ feminien/
/woman-ish, -ly,
niet-mannelijk
-like/effeminate/ unmasculine
女っぽい
おんなっぽい
""
""
女らしい
おんならしい
""
""
女性的な
じょせいてきな
""
""
女性
じょせい
Woman/ female/ feminine
gender
Vrouw/vrouwelijk gender
女性語
じょせいご
Women’s language/ female
speech/ female “words”
Vrouwentaal/ de
“woorden” van de vrouw
女言葉
おんなことば
""
""
おんなぎ
De vrouwelijke
Feminine spirit/ graceful and
natuur/elegant en
kind nature
zachtaardig
女気
4 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
"Genderlect"(zie voetnoot
6 voor een definitie)
貞淑
ていしゅく
Feminine modesty/ fidelity
Vrouwelijke
bescheidenheid/discretie
/trouw
---
マスキュリン
Masculine/ man-liness, -ly,
-like/ unfeminine
Mannelijk(heid)/masculien
/viriel/ Niet-vrouwelijk
男性の
だんせいの
""
""
男性的な
だんせいてきな
""
""
男らしい
おとこらしい
""
""
剛毅
ごうき
Manliness/ firmness of
character/ hardihood
Mannelijkheid/viriliteit
/stoerheid
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
男性上位
だんせいじょうい
Male dominance/male
supremacy
Mannelijke dominantie
男性
だんせい
Man/male/masculine gender
Man/mannelijk gender
男性語
だんせいご
Men’s language/ male
speech/ male “words”
Mannentaal/de “woorden”
van de man
男言葉
おとこことば
""
""
Gender bender
Iemand die zich gedraagt
naar het gender van de
オスメス変換
オスメスへんかん
omgekeerde sekse[7]
Een “mannelijke”
vrouw/een “vrouwelijke”
man/ iemand met twee
“geslachten”
おとこおんな
Masculine woman/ feminine
man/
intersexual/hermaphrodite
その気
そのけ
(mannelijke/vrouwelijke)
(male/female)Homosexuality/ Homoseksualiteit/
interest in the same sex
interesse in hetzelfde
geslacht
---
ホモセクシュアル
Homosexual
Homoseksualiteit
同性愛者
どうせいあいしゃ
Homosexual (person)
Een homoseksueel
persoon
会話
かいわ
Conversation
Conversatie/gesprek
丁寧体
ていねいたい
Polite Japanese, polite
style/form
Beleefde stijl/vorm in de
Japanse taal
丁寧語
ていねいご
Polite language in Japanese
Beleefde taal in het Japans
遊ばせ言葉
あそばせことば
Polite language used by
women
Beleefde taal gebruikt
door vrouwen
Miyako Inoue
Hier uitleg: Een
linguïstiek antropologe die
zich specialiseerde in het
fenomeen “vrouwentaal”
in Japan. Ze onderzocht
o.a. of er een link bestaat
tussen deze vrouwentaal
en de hedendaagse
Japanse moderniteit.
男女
---
---
Bronnen
Enkelen van de databanken staan twee keer vermeld. Dit is omdat ik bronnen heb gevonden op de site van
de databank zelf, maar ook op een grotere "verzamel"-databank zoals Librisource+ of EBSCOhost, waarin
er ook bronnen als zoekresultaat werden gevonden voor diezelfde databank. Ik heb er voor gekozen ze te
sorteren op deze manier, om het voor mezelf en misschien ook andere duidelijker te maken op welke manier
en waar ik ze gevonden heb. Ook overlapte sommige bronnen van verschillende databanken elkaar, hier heb
ik dan weer geopteerd om ze te plaatsen bij één van de verschillende databanken die ze weergaven.
5 of 18
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
6 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
LIBRISOURCEplus
Academic Search Premier
Loveday, Leo. “Pitch, politeness and sexual role: an exploratory investigation into the pitch correlates
of English and Japanese politeness formulae”. Language and speech, Vol. 24. SAGE publications,
1981.
Takano, Shoji. <[email protected]> Re-examinig linguistic power: Strategic uses of directives
by professional Japanese women in positions of authority and leadership. Journal of Pragmatics. Vol.
37, nr. 5, p 633-666. Mei 2005. http://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2004.06.007 (26 mei 2010)
BYBSYS UNION CATALOG
Dasgupta, R. en McLelland, M. Genders, transgenders and sexualities in Japan.Asia’s transformations.
London: Routledge, 2005
ERIC
Mishina, Satomi. A New Perspective on Women’s Language in Japanese: An interview with Sachiko
Ide. Issues in Applied Linguistics from an East Asian Perspective, Vol. 5, Nr.2, p. 425-435. Dec 1994.
Pica, Teresa(red.) Language Learning through Interaction: What Role Does Gender Play?. Penn
Working Papers in Educational Linguistics, Vol. 6, Nr.1. 1990.
Seward, Jack. Japanese in Action; An unorthodox Approach to the Spoken Language and the People
who speak it. New York: Walker and Company, 1969.
Jstor
Inoue, Miyako. Gender, Language, and Modernity: Toward an Effective History of Japanese Women’s
Language. American Ethnologist, Vol.29, Nr.2, p. 392-422. American Anthropological Association,
Blackwell Publishing, Mei 2002.
Libris
Barret, Gregory. All-suffering female and weak passive male. In Archetypes in Japanese film,
Gregory Barret (red.) p.118-140. London: Associated University Press: 1989.
Robertson, Jennifer. Gender-bending in paradise: doing “female” and “male” in Japan. Genders, Vol.
5, p. 50-69. Austin, Texas: 1989.
Linguistics and Language Behavior Abstracts(LLBA)
Abe, Hideko Nornes. From Stereotype to Context: The Study of Japanese Women’s Speech. Feminist
Studies Inc., Vol.21, Nr.3, p. 647-671. Herfst 1995.
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
7 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
Adachi, Nobuko. Negotiation of Speech Style in Japanese Women’s Language: Vantage Theory as
Cognitive Sociolinguistics. Language Sciences, Vol. 24, Nr. 5-6, p. 575-590. Sept-Nov 2002.
Asada, Hirofumi en Michael Harrington. Knowledge of Gendered Sentence-Final Forms in Japanese
as a Second Language. Australian Review of Applied Linguistics, Vol. 21, Supplement 15, p. 11-28.
1998.
Itakura, Hiroko. Describing Conversational Dominance. Journal of Pragmatics, Vol. 33, Nr.12,
p.1859-1880. Dec 2001.
Kuwabara, Takashi, Kimiaki Nishida en Mitsuhiro Ura (e.a.) An Examination of the Conversation
Process in a Social Context. Kyoiku Shinrigaku Kenkyo (The Japanese Journal of Psychology), Vol.
60, Nr. 3, p. 163-169. Aug 1989.
Mochizuki, Michiko. Male and Female Variants for “I” in Japanese: Cooccurrence Rules. Papers in
Linguistics, Vol. 13, Nr. 3-4, p. 453-474. 1980.
Nakamura, Momoko. Masculinity and national language: The silent Construction of a dominant
language ideology. Gender and Language, Vol.2, Nr.1, p. 25-50. 2008.
Oshima, Hiroko. Japanese Final Particles: A Study on ka. Faits de Langues, Vol.17, p. 273-284. 2001.
Shibuya, Rinko. A Synchronic and Diachronic Study on Sex Exclusive Differences in the Modern
Japanese Language. Dissertation Abstracts International, A: Humanities and Social Sciences, Vol. 65,
Nr. 6. Dec. 2004.
Russell, Harriet. Second Person Pronouns in Japanese. Sophia Linguistica, Vol. 8-9, p. 116-128. 1981.
Van Bezooijen, Renee. Sociocultural Aspects of Pitch Differences between Japanese and Dutch
Women. Language and Speech, Vol. 38, Nr. 3, p. 253-265. July-Sept 1995.
Wetzel, Patricia J. Contemporary Japanese Attitudes toward Honorifics (keigo). Language Variation
and Change, Vol.6, Nr.2, p. 113-147. 1994.
Woods, Nicola J. Review Article: The Significance of Social Factors for the Description of
Grammars: A Review of Janet Shibamoto’s Japanese Women’s Language. Multilingua, Vol. 10, Nr. 3,
p. 325-330. 1991.
Shibatani, Masayoshi. THE LANGUAGES OF JAPAN. Cambridge, MA: Cambridge University
Press, 1990.
PsycINFO
Burnett, Bruce. Theorising of the other talking back. Narrative Inquiry, Vol. 13, Nr. 2, p. 433-457.
Australia: Queensland University of Technology, 2003.
Iizuka, Yuichi. Gaze during speaking as related to shyness. Perceptual and Motor Skills, Spec Issue,
Vol.78, Nr. 3(pt. 2), p. 1259-1264. Japan: Fukuyama City Junior College for Women, Jun 1994.
Itakura, Hiroko. Gender and conversational dominance in Japanese conversation. Tsui, Amy B.M.
(red.). Language in Society, Vol. 33, Nr. 2, p. 223-248. Cambridge University Press, April 2004.
Nakamura, Keiko. Gender and language in Japanese preschool children. Research on Language and
Social Interaction, Vol. 34, Nr. 1, p. 15-34. Tokyo, Japan: Keio University, Inst. Of Cultural &
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
8 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
Linguistic Studies. Jan 2004.
Ofuka, Etsuko. Prosodic cues for rated politeness in Japanese speech. Speech Communication,Vol. 32,
Nr. 3, p 199-217. Eastern Michigan University, US: Dept. Of Foreign Languages & Bilingual Studies,
Oct 2000.
Toyama, Noriko. Maternal speech in mother-toddler picture book reading. Japanese Journal of
Educational Psychology, Vol.37, Nr. 2, p. 151-157. Tokyo, Japan: Ochanomizu University, School of
Home Economics, Juni 1989.
Uchida, Teruhisa. Effects of the speech rate on speakers’ personality-trait impressions.. Japanese
Journal of Psychology, Vol 73, Nr.2, p. 131-139. Tokyo: Juni 2002.
Social Abstracts
Bohn, Mariko T., Matsumoto, Yoshiko. Young Women in the Meiji period as linguistic trendsetters.
Gender and Language, Vol. 2, Nr. 1, p. 51-86. London UK: Equinox Publishing Ltd, 2008.
Johnson, Frank A., Marsella, Anthony J. Differential Attitudes toward Verbal Behavior in Students of
Japanese and European Ancestry. Genetic Psychology Monographs, Vol. 97, Nr.1, p. 43-76. Feb 1978.
Motschenbacher, Heiko. Can the term ‘genderlect’ be saved?: A postmodernist re-definition. Gender
and Language, Vol. 1, Nr. 2, p. 255-278. London, UK: Equinox Publishing Ltd, 2007.
Nakanishi, Masayuki. Gender Enactment on a First Date: A Japanese Sample. Women & Language,
Vol.21, Nr.1, p. 10-17. US, 1998.
Safiyiddeen, Suha. Constructing Gender Identity in Two Languages. International Journal of the
Sociology of Language, Nr. 190, p. 183-218. Berlin, Duitsland: Mouton de Gruyter, 2008.
Saito, Makoto. Silencing identity through communication: Situated enactments of sexual identity and
emotion in Japan. Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences, Vol.
68, Nr. 11, p. 4548. 2008.
Sudo, Naoki. A Generative Model of Social Power Structure. Riron to Hoho (Sociological Theory and
Method), Vol. 12, p. 163-179. Jun 1998.
Takahara, Kumiko. Female Speech Patterns in Japanese. International Journal of the Sociology of
Language, Nr. 92, p61-85. 1991.
Social Sciences Citation Index(SSCI)
Hayashi, R. Hierarchical interdependence expressed through conversational styles in Japanese
women’s magazines. DISCOURSE & SOCIETY, Vol. 8, Nr. 3, p. 359-389. Jul 1997.
Robertson, J. The politics of androgyny in Japan – Sexuality and subversion in the theater and
beyond. American Ethnologist, Vol. 19, Nr. 3, p. 419-442. Aug 1992.
Tanaka, L. Communicative stances in Japanese interviews: Gender differences in formal interactions.
LANGUAGE & COMMUNICATION, Vol. 29, Nr. 4, p. 366-382. 2009.
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
9 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
EBSCOhost
Academic Search Premier
Iida, Yumiko. Beyond the 'feminization of masculinity': transforming patriarchy with the 'feminine' in
contemporary Japanese youth culture. Inter-Asia Cultural Studies, Vol. 6, Nr. 1, p. 56-74. Maart 2005.
Mitsuhashi, Junko. The transgender world in contemporary Japan: the male to female cross-dressers’
community in Shinjuku. Inter-Asia Cultural Studies, Vol. 7, Nr. 2, p. 202-227. Juni 2006.
Philips, Susan U. Sex Differences and Language. Annual Review of Anthropology, Vol. 9, p. 523-544.
Annual Reviews, 1980.
Sturtz, Cindi. 'Uwaki tte iu no wa attemo ii n janai ka?': Japanese Men's Conversations Up-Close and
Personal. Japanese Studies, Vol. 22, Nr. 1, p. 49-63. Mei 2002.
Sturtz Sreetharan, Cindi L. Gentlemanly gender? Japanese men's use of clause-final politeness in
casual conversations. Journal of Sociolinguistics, Vol. 10, Nr. 1, p. 70-92. Blackwell Publishing, Feb
2006.
E-Journals
Camp, M.Sexuality and personality: The effect of pitch height and contour width on perception in
Japanese. The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 125, Nr. 4, p. 2575. April 2009.
Darling-Wolf, Fabienne. Male Bonding and Female Pleasure: Refining Masculinity in Japanese
Popular Cultural Texts. Popular Communication, Vol. 1, Nr. 2, p. 73-88. Mei 2003.
Dasgupta, Romit. Performing Masculinities? The 'Salaryman' at Work and Play. Japanese Studies,
Vol. 20, Nr. 2, p. 189-200. Sept 2000.
Itakura, Hiroko. Attitudes Towards Masculine Japanese Speech in Multilingual Professional Contexts
of Hong Kong: Gender, Identity, and Native-Speaker Status. Journal of Multilingual and Milticultural
Development, Vol. 29, Nr. 6, p. 467-482. Jan 2008.
Roberson James E. en Nobue Suzuki. Men and Masculinities in Contemporary Japan: Dislocating the
Salaryman Doxa. London: Routledge Curzon, 2002.
Sugihara, Yoko, Emiko Katsurada. GENDER-ROLE PERSONALITY TRAITS IN JAPANESE
CULTURE. Psychology of Women Quarterly, Vol. 24, Nr. 4, p. 309-318. Dec 2000.
Sugihara, Yoko, Emiko Katsurada. Masculinity and Femininity in Japanese Culture: A Pilot Study.
Sex roles, Vol. 40, Nr. 7-8, p. 635-646. April 1999.
International Bibliography of the Social Sciences
Sturtz Sreetharan, Cindi. Students, Sarariiman (pl.), and seniors: Japanese men's use of 'manly' speech
register. Language in society, Vol. 33, Nr. 1, p. 81-107. Jan 2004.
JSTOR
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
10 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
Aida,Yukie. Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope’s Construct of Foreign Language Anxiety:
The case of Students of Japanese. The Modern Language Journal, Vol. 78, Nr. 2, p 155-168.
Blackwell Publishing, zomer 1994.
Benjamin, Gail R. Tone of Voice in Japanese Conversation. Language in Society, Vol.6, Nr. 1, p. 1-13.
Cambridge University Press, April 1977.
Bucholtz Mary en Kira Hall. Theorizing Identity in Language and Sexuality Research. Language in
Society, Vol. 33, Nr. 4, p. 469-515. Cambridge University Press, Sept. 2004.
Cameron, Deborah. Gender, Language, and Discourse: A Review Essay. Signs, Vol. 23, Nr. 4, p.
945-973. The University of Chicago Press, zomer 1998.
Gilmore, David D. Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity. New Haven &
London: Yale University Press, 1990.
Goldstein-Gidoni, Ofra. Kimono and the Construction of Gendered and Cultural Identities. Ethnology,
Vol. 38, Nr. 4, p. 351-370. University of Pittsburgh- Of the Commonwealth System of Higher
Education, herfst 1999.
Hitomi, Tonomura, Wakita Haruko en Anne Walthall. Women and Class in Japanese History. Center
for Japanese Studies, University of Michigan, 1999.
Ide, Sachiko en Naomi Hanaoka McGloin. Aspects of Japanese Women’s Language. Tokyo: Kurosio
Publishers, 1990.
Jane M. Bachnik & Charles J. Quinn Jr. (red.) Situated meaning: Inside and outside in Japanese self,
society and language. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
Marini, Margeret Mooney. Sex and Gender: What Do We Know?. Sociological Forum, Vol. 5, Nr. 1,
p. 95-120. Springer, Maart 1990.
Martinez, D.P. The Worlds of Japanese Popular Culture: Gender, Shifting Boundaries and Global
Cultures. Cambridge University Press, 1998.
Matsumoto, Yoshiko en Shigeko Okamoto. The Construction of the Japanese Language and Culture
Teaching Japanese as a Foreign Language. Japanese Language and Literature: Special Issue:
Sociocultural Issues in Teaching Japanese: Critical Approaches, Vol. 37, Nr. 1, p. 27-48. Association
of Teachers of Japanese, April 2003.
McGloin, Naomi Hanaoka. Feminine wa and no: Why Do Women Use Them?. The Journal of the
Association of Teachers of Japanese, Vol. 20, Nr. 1, p. 7-27. Association of Teachers of Japanese,
April, 1986.
Shibamoto, Janet S. Japanese Women’s Language. Orlando, Florida.: Academic Press Inc., 1985.
Smith, Janet S. Women in Charge: Politeness and Directives in the Speech of Japanese Women.
Language in Society, Vol. 21, Nr. 1, p. 59-82. Cambridge University Press, Maart 1992.
Smith, Robert J. Gender Inequality in Contemporary Japan. Journal of Japanese Studies, Vol. 13, Nr.
1, p. 1-25. The Society for Japanese Studies, winter 1987.
Wetzel, Patricia J. Are “Powerless” Communication Strategies the Japanese Norm?. Language in
Society, Vol. 17, Nr. 4, p. 555-564. Cambridge University Press, Dec 1988.
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
11 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
Google Books
Ide, Sachiko. How and why honorifics can signify dignity and elegance. In Broadening the horizon of
linguistic politeness, Robin Tolmach Lakoff en Sachiko Ide. (red.) John Benjamins Publishing
Company, 2005.
Ide, Sachiko. Exploring Women’s Language in Japanese. In Language and Woman’s Place: Text and
Commentaries, Mary Bucholtz (red.). New York: Oxford University Press Inc., 2004.
Inoue, Miyako. Vicarious language: gender and linguistic modernity in Japan. University of California
Press, 2006.
Livia, Anna en Kira Hall. Queerly phrased: language, gender, and sexuality. New York: Oxford
University Press Inc., 1997.
Matsugu, Yuka. The power of femininity: Can Japanese gender variation signify contradictory social
meanings? In Style shifting in Japanese, Kimberly Jones en Ono Tsuyoshi. John Benjamins B.V.,
2008.
McElhinny, Bonnie S. Echoes of modernity: Nationalism and the enigma of “women’s language” in
late nineteenth century Japan. In Words, worlds, and material girls: language, gender, globalization.
Berlijn, Duitsland: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007.
Pavlenko, Aneta, Ingrid Piller en Adrian Blackledge. Multilingualism, second language learning, and
gender. Berlijn, Duitsland: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2001.
Sumiyuki, Yukawa en Masami Saito. Cultural Ideologies in Japanese language and Gender Studies: A
Theoretical Review. In Japanese language, gender, and ideology: cultural models and real people,
Shigeko Okamoto, Janet S. Shibamoto Smith (red.). New York: Oxford University Press Inc., 2004.
Google Scholar
Bij het opzoeken met Google Scholar heb ik naast het gewone intyppen van zoektermen, ook gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die onder een interessant zoekresultaat stonden. Bijvoorbeeld als een het
zoekresultaat was geciteerd in een aantal andere boeken of artikels, heb ik ook deze eens bekeken en soms
vond ik door deze methode nog meer interessante zoekresultaten. Anderzijds heb ik ook eens de verwante
artikelen, van het zoekresultaat, nagekeken op andere relevante bronnen.
Aragaki, Kaeko. What is “femininity” in Japanese language?: a discourse analysis of young Japanese
couples.2002. http://hdl.handle.net/2429/13592 (28 mei 2010).
Bucholtz, M. Language and woman’s place: Revised and expanded edition. New York: Oxford
University Press Inc.,2004
Hasegawa, Yoko en Kazue Hata. NON-PHYSIOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN MALE
AND FEMALE SPEECH: EVIDENCE FROM THE DELAYED FO FALL PHENOMENON IN
JAPANESE.
Haugh, Michael. Japanese and non-Japanese perceptions of Japanese Communication. New Zealand
Journal of Asian Studies, Vol. 5, Nr. 1, p. 156-177. University of Queensland, Juni 2003.
Gagné, Isaac. Urban Princesses: Performance and “Women’s Language” in Japan’s Gothic/Lolita
Subculture. Yale University. 2007.
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
12 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
Inoue, Miyako. Gender and linguistic modernization: Historicizing Japanese women’s language. 1994.
Inoue, Miyako. What Does Language Remember?: Indexical Inversion and the Naturalized History of
Japanese Women. Journal of Linguistic Anthropology, Vol. 14, Nr. 1, p. 39-56. The American
Anthropological Association. University of California Press, Journals Devision, 2000.
Ide, Risako en Terada Tomomi. The historical origins of Japanese women’s speech: from the secluded
worlds of “court ladies” and “play ladies”. International Journal of the Sociology of Language, Vol.
129, Nr. 1, p. 139-156. 1998.
Ide, S. en Miyako Inoue. Onna kotoba ni miru aidentiti (Identity in women's language). Gekkan
Gango, 1992.
Ide, Sachiko. How and why do women speak more politely in Japanese. In Aspects of Japanese
women’s language. Kurosio, 1990.
Ide, Sachiko, Hori Motoko en Akiko Kawasaki, (e.a.). Sex difference and politeness in Japanese.
International Journal of Sociology of Language, Vol. 1986, Nr. 58, p. 25-36. 1986.
Ide, Sachiko. Onna no kotoba, otoko no kotoba (Women’s language, men’s language). Tokyo: Nihon
keizai tsushinsha, 1979.
Ide, Sachiko. Sekai no jyoseigo, nihon no jyoseigo: jyoseigo kenkyu no sintenkei o motomete.
Nihongogaku, 1993.
Japanese women's perceptions of sexism in language. Women and Language. 22 Maart 2005.
Jugaku, A. Nihongo to onna (The Japanese language and women) Tokyo: Iwanami, 1979.
Kindaichi, K. Joseego to keego ( Women’s language and honorifics ). Kokugo kenkyuu (A study of
the national language), 1942.
Kobayashi, M. Sedai to Josei-go: Wakai sedai no kotoba to “chuusei-ka” ni tsuite. ( Generation and
women’s language: On the “neutralization” of speech of the young generation. Nihongo-gaku, 1993.
Lakoff, Robin. Language and women’s place. New York: Harper and Row, 1975
Matsumoto, Y. Does less feminine speech in Japanese mean less femininity? 1996.
Matsumoto, Y.Gender identity and the presentation of self in Japanese. Gendered practices in
language. 2001.
McConnell Ginet, S. Intonation in a man’s world. Signs, Vol. 3, p. 541–559. 1978
Miller, Laura. Those Naughty Teenage Girls: Japanese Kogals, Slang, and Media assessments.
Journal of Linguistic Anthropology, Vol. 14, Nr. 2, p. 225-247. American Anthropological
Association, 2004.
Miyazaki, S. Japanese women’s listening behavior in face-to-face conversation: The use of reactive
tokens and nods. Tokyo: Hituji Shobo Publisher, 2007.
Ogawa, N. Age, Sex, And Linguistic Judgments: Politeness And “Femininity” In Japanese. In Hearing
Many Voices. Hampton Pr, 2000.
Okamoto, Shigeko en Meryl Siegal. Imagined Worlds: Language, Gender, and Socio-Cultural
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
13 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
"Norms" in Japanese Language Textbooks. Proceedings of the 4th Berkeley Women and Language
Conference, p. 667-678. 1996.
Okamoto, Shigeko en Meryl Siegal. Toward Reconceptualizing the Teaching and Learning of
Gendered Speech Styles in Japanese as a Foreign Language. Japanese Language and
Literature,Vol.37, Nr. 1, p. 49-66. 2003.
Okamoto, S. en S. Sato. Less feminine speech among young Japanese females. In Locating Power:
Proceedings of the Second Berkeley Women and Language Conference, p. 478-488. Berkeley:
Berkeley women and Language Group, 1992.
Okamoto S. "Gendered" speech styles and social identity among Young Japanese women. In
Communication in, through, and across Cultures. Proceedings of the 3rd Berkeley Women and
Language Conference, p. 569-581. 1994.
Okamoto, Shigeko. Representations of Diverse Female Speech Styles in Japanese Popular Culture.
Proceedings of the 4th Berkeley Women and Language Conference, p. 575-587. 1996.
Okamoto, Shigeko. Social context, linguistic ideology, and indexical expressions in Japanese. Journal
of Pragmatics,Vol. 28, Nr. 6, p. 795-817. Dec 1997.
Okamoto, S. “Tasteless” Japanese: less “feminine” speech among young Japanese women. In
Locating Power: Proceedings of the 2nd Berkeley Women and Language Conference, pp. 478-488.
1994.
Tannen, D. “The relativity of linguistic strategies: Rethinking power and solidarity in gender and
dominance”. In Gender and conversational interaction, Deborah Tannen (red.), p.165-188. Oxford:
Oxford University Press,1993.
Reynolds, KA. Female speakers of Japanese in transition. Aspects of Japanese women’s language,
1990.
Sreetharan, C.S. Japanese Men’s Linguistic Stereotypes and Realities. In Japanese language, gender,
and ideology: cultural models and real people, Shigeko Okamoto, Janet S. Shibamoto Smith (red.).
New York: Oxford University Press Inc., 2004.
Troemel-Ploetz, S. The Construction of conversational equality by women. In Locating Power:
Proceedings of the Second Berkeley Women and Language Conference. Berkeley: Berkeley women
and Language Group, 1992.
Ueno, J. Shojo and Adult Women: A Linguistic Analysis of Gender Identity in Manga (Japanese
comics). Women and Language, Vol. 29, Nr. 1, p. 16-25.2006.
Ueno, Junko. Gender Differences in Japanese Conversation. Union College. http://www.uri.edu/iaics
/content/2004v13n1/08%20Junko%20Ueno.pdf .( 28 Mei 2010 ).
Wolfe Farnsley, Kathy. Language: Instrument of change for Japanese women? Women and Language,
Vol. 18. 1995.
Yamazawa, H.& H. Hollien. Speaking fundamental frequency patterins of Japanese women.
Phonetica, Vol. 49, p. 128-140. 1992.
中村桃子.『ことばとジェンダー』.勁草書房.2004.
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
14 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
鈴木睦.「女性語の本質-丁寧さ、発話行為の視点からー」. 『女性語の世界』. 明治書院,p. 59–73.
1997.
GeNii
CiNii
市橋・由実. 『英語における女性語と男性語の使用頻度』. Evergreen, Vol. 32, p.29-53. 愛知淑徳大
学英文学会, Maart 2010.
中瀬・絵美. 『役割語としての女性語の研究』. 『筑紫語文』, Vol. 17, p. 35-57. Oktober 2008.
Takasaki, Midori (高崎・みどり). 『テレビと女性語 (特集 テレビとことば)』. 『日本語学』, Vol. 15,
Nr. 10, p. 46-56. 明治書院, September 1996.
Imaida, Ayumi (今井田・亜弓). 『若い日本人女性のピッチ変化に見る文化的規範の影響』
(Analyse van de toonhoogte bij jonge Japanse vrouwen). Studies in language and culture, Vol. 27, Nr.
2, p. 13-26. Nagoya University, 2006.
鈴木・千寿. 『「女性語」を多用する男性は「おかま」か』. 『ことば』, Vol. 19, p. 69-91. 現代日本語研
究会, December 1998.
Webcatplus
Sasaki, Mizui (佐々木・瑞枝). 『日本語ジェンダー辞典』. Tokyo: Tokyodoushuppan (東京堂出版),
Juni 2009.
Takahashi, Iwao (高橋・巌). 『日本語の女ことば』 (Nihon no onna kotoba/ Vrouwentaal van Japan).
東京: 高文堂出版社, Jan 2001.
Ren, Li (任・利)『「女ことば」は女が使うのかしら? : ことばにみる性差の様相』(Onnakotoba wa onna
ga tsukau no kashira?: kotoba ni miru seisa no yousou ). 東京 : ひつじ書房, Dec 2009.
Jairo
白木・進.『日本語における女性語の成立とその背景の考察』. 『国文学研究』, Vol.6, p.155-166. 梅
光女学院大学国語国文学会, 1970. http://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/bg/file/1249/20100125181939
/BG30006000014.pdf (29 mei 2010)
栗原・優. 『英語社会と日本語社会における女性語』 (Eigo shakai to nihongo shakai ni okeru joseigo,
A Study on Women’s Language in English and Japanese Societies). 『慶應義塾大学日吉紀要, 英語
英米文学』, Vol. 55, p. 15-31. 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会, 2009.
リサーチ・ナビ
Endou, Orie (遠藤・織枝). 『「女性語」という思想』. 『ことば』( Kotoba, Language ), Vol. 23, p. 40-58. .
現代日本語研究会, Dec 2002.
Ide, Sachiko (井出・祥子) en Kawanari Mika(川成 美香). 『日本の女性語・世界の女性語 (女性とこ
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
15 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
とば<特集>)』.『言語生活』, Nr. 387, p. 32-39. 筑摩書房, Maart 1984.
Ide, Sachiko (井出・祥子). 『女性語の世界』. 東京: 明治書院, Dec 1997.
Kenita, Yuriko (国田・百合子). 『忌詞と女性語』. 『文学部』, Vol. 30, p. 1-18. 日本女子大学, 1980.
Kobayashi, Chigusa (小林・千草). 『女ことばはどこへ消えたか?』. Tokyo: Koubunsha (光文社), Juli
2007.
Mashimo, Saburou (真下・三郎) . 『女性語辞典』( Joseigo Jiten, Dictionairy of the Female
language). Tokyo: Tokyodoushuppan ( 東京堂出版) ,1967.
Nakamura, Junko (中村・純子). 『終助詞における男性語と女性語』. 『信州大学留学生センター紀
要』 ( Journal of International Student Center, Shinshu University), Vol. 1, p. 1-11. 信州大学留学生セ
ンター, Maart 2003.
Nakamura, Momoko (中村・桃子).『〈性〉と日本語 : ことばがつくる女と男』. Tokyo: Nihon
Housoushuppan Kyoukai(日本放送出版協会), Oktober 2007.
Nakamura, Momoko (中村・桃子) 『「女ことば」はつくられる』. Tokyo: Hitsujihobou ( ひつじ書房),
Juli 2007.
Ootsuki, Kenji (大槻・憲二). 『男らしさ女らしさ』. (Otokorashisa Onnarashisa, Mannelijkheid en
vrouwelijkheid). Ikedashoten ( 池田書店 ), 1956.
Orii, Reiichi (堀井・令以知). 『女の言葉』. 東京 : 明治書院 , Mei 1990.
Sakurai, Hidenori (櫻井・秀勲). 『今こそ女ゴコロをつかめ(13)女性語、男性語の区別を覚える』.
『リーダーシップ』 (Riidaashippu, Leader ship), Vol. 30, Nr. 4, p. 34-37. セールス手帖社保険FPS研
究所, April 2003.
Subandi. 『日本の若い女性達が使用する男性語の言語的機能について--社会語用論の観点か
ら』. 『名古屋言語研究』 (Nagoya linguistics), Vol. 3, p. 9-23. 名古屋言語研究会, 2009.
Sugimoto, Tsutomu (杉本・つとむ) 『女とことば今昔』(Onna to kotoba konjaku, Vrouw en Taal, het
heden en verleden. ) 東京:雄山閣出版, Mei 1997.
鈴木・千寿. 『日本語教育における「男性語/女性語」の扱い』. 『言葉と文化』 (Issues in language and
culture), p. 57-73. 名古屋大学大学院国際言語文化研究科日本言語文化専攻, Maart 2003.
曹・春玲. 『文末表現における日本語の男性語と女性語--芥川賞文学作品の調査を基にして』. 『ニ
ダバ』 (Nibada), Vol. 34, p. 155-164. 西日本言語学会, 2005.
鈴木・睦. 『いわゆる女性語における女性像』. 『近代』 (Kindai, Modern Times), Vol. 67, p. 1-17. 神
戸大学近代発行会, Dec 1989.
寿岳・章子. 『女性語と敬語』. 『國文學 : 解釈と教材の研究』, Vol. 11, Nr. 8, p. 143-148. 學燈社, Juli
1966.
真下・三郎. 『女性語の修辞』. 『国文学 : 解釈と鑑賞』, Vol. 20, Nr. 6, p. 8-10. ぎょうせい, Juni, 1955.
寿岳・章子. 『男性語と女性語』. 『國文學 : 解釈と教材の研究』, Vol. 8, Nr. 2. 學燈社, Jan 1963.
河野・礼実. 『テレビにおける男性の女性語使用--いわゆる「オネエ言葉」について』. 『国文』, Nr.
109, p. 112-100. お茶の水女子大学国語国文学会, Juli 2008.
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
16 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
Wikipedia en andere internetbronnen
Anoniem. "Gender differences in spoken Japanese". Wikipedia. 17 April 2010. http://en.wikipedia.org
/wiki/Gender_differences_in_spoken_Japanese ( 29 mei 2010 )
Anoniem. "Miyako Inoue (linguistic anthropologist)". Wikipedia. 12 September 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Miyako_Inoue ( 29 mei 2010 )
Anoniem. 『性差』. Wikipedia. 10 Juni 2009. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E5
%B7%AE ( 29 mei 2010 )
Anoniem. 『女性語』. Wikipedia. 6 Mei 2010. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6
%80%A7%E8%AA%9E ( 29 mei 2010 )
Anoniem. 『男性語』. Wikipedia. November 2009. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E6
%80%A7%E8%AA%9E ( 29 mei 2010 )
Anoniem. 『ボク少女』. Wikipedia. 14 Januari 2010. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3
%82%AF%E5%B0%91%E5%A5%B3 ( 29 mei 2010 )
Anoniem. 『俗語』. Wikipedia. 27 Januari 2010. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%97%E8
%AA%9E ( 29 mei 2010 )
Anoniem. 『若者言葉』. Wikipedia. 22 Mei 2010. http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E8
%80%85%E8%A8%80%E8%91%89 ( 29 mei 2010 )
Anoniem. 『日本語の女性語について』. 沪江日语jp.HJenglish.com. 30 Oktober 2006.
http://jp.hjenglish.com/page/14271/ ( 29 mei 2010 )
Schonfeld, Alexander. Manifestations of Gender Distinction in the Japanese Language. Coolest.com.
Author’s notes. 1 Augustus 2000. http://www.coolest.com/jpfm.htm (28 mei 2010).
Unser-Schutz, Giancarla.< [email protected]> Personal Pronouns and Gendered
Speech in Popular Manga (Japanese Comics). Hitotsubashi University. http://elanguage.net/journals
/index.php/lsameeting/article/viewFile/639/596 (28 mei 2010 )
Een conclusie
Mijn ervaring met een databank
Ik had voor dit onderzoek heel weinig ervaring met het gebruiken van databanken of “tools” die je helpen
bronnen bij te houden, etc. Meestal dook ik meteen in de boeken die ik vond in een bibliotheek en ging ik
meerdere bibliotheken, boekenwinkels en zelfs de rekken van tweedehandswinkels af op zoek naar
informatie voor een onderzoek. Dit allemaal met mijn ogen op de boekenrekken en mijn pen in de hand,
klaar om elke bron apart te noteren. Ik ben nooit echt zo bezig geweest met computers, buiten dan met
Word-bestandjes en Google.
Maar na het gebruiken, en ik moet toegeven toch een tijdje de “struggle” naar het ontrafelen, van databanken
zoals Librisource+, EBSCOhost, GeNii, etc. bleek toch wel dat ik er heel wat nuttige informatie uit kon
halen. Bij elks van de databanken had ik met enkele zoektermen al meteen een hele hoop broninformatie die
ik kon gebruiken voor men eventuele bachelorpaper. Deze zoektermen waren in het Japans bijvoorbeeld,
『女性語』( Joseigo, “Vrouwentaal”),『男性語』 (Danseigo, “Mannentaal”), 『女らしい言葉』
(Onnarashiikotoba, “Vrouwelijke taal”). Gewoon al met de eerste twee vond ik al een hele hoop informatie
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
die ik niet kon negeren voor mijn onderzoek. Maar veel bronnen bij één databank betekenden niet voor
mezelf dat ik er genoeg had, dus ik ben verder blijven zoeken zodat ik wat ervaring op deed bij elke
databank die was aangeraden door de professoren.
Ik had het vooral eigenlijk moeilijk bij de “tools” die zouden helpen bij het bijhouden van bronnen. Voor de
lessen van informatiekunde had ik al “Zotero” gedownload op mijn Mozilla Firefox, maar deze bleek toch
wel vrij veel tijd in te nemen, misschien dat het mijn manier van het te hanteren was, maar ik concludeerde
dat het toch niet echt iets voor mij was. Het was vooral eigenlijk nadat ik van “Diigo” hoorde en er een
account bij aanmaakte, dat ik iets vond wat voor mij persoonlijk handiger was om te gebruiken. Ik moet
hierbij wel toegeven dat ik mijn bronnen zoveel mogelijk zelf nog heb in orde gebracht, aangezien het
noteren van deze bronnen voor mij op zich ook wel een leerschool van wennen is.
Naar de toekomst toe..?
Voor mijn onderzoek op zich heb ik wel voldoende informatie gevonden, een heleboel zelfs. Ik was eigenlijk
wel verrast dat er Zo veel relevante en goede bronnen bleken te zijn, des te beter. Ik heb mijn tijd er in
gestoken aangezien het voorbereidend werk op mijn bachelorpaper kan zijn. Hoe het er nu naar uitziet zou
ik zelfs graag wat meer lezen en leren over mijn probleemstelling, dus er is echt wel een grote kans dat ik
mannen- en vrouwentaal in Japan als onderwerp voor mijn bachelorpaper gebruik. Een idee dat ik ook heb
gekregen via professor Vanoverbeke, is het interviewen van enkele Japanse docenten over hun ervaring in
verband met dit concept van mannen- en vrouwentaal. Zo’n interviews lijken me ook wel een zeer goed plan
voor wanneer ik aan mijn bachelorpaper begin te schrijven. Zeker iets om over na te denken dus!
Voetnoten
1. ↑ Even wat informatie over mezelf als onderzoeker , aangezien dit deel uitmaakt van mijn motivatie:
Het is vooral het sociologische, psychologische en wat een cultuur maakt dat me aanspreekt. Ook
familierelaties, man- en vrouwrelaties ( de houding tegen over elkaar, de seksuele relatie tussen beide,
wie voornamelijk een dominante rol lijkt in te nemen,…), het individu en de relatie met zichzelf ( hun
attitude, hun individuele groei, hun seksuele identiteit,… ) en natuurlijk ook de stereotypen die
daarover continu in aanmaak zijn, hebben me altijd wel gefascineerd. Niet alleen in Japan, maar in zo
wat elke cultuur, maar ik geef toe dat de Japanse variant me toch blijft intrigeren.
2. ↑ ”Gender”. Encyclo: Online Encyclopedie. http://www.encyclo.nl/begrip/gender (30 mei 2010).
3. ↑ ”Sekse." Encyclo: Online Encyclopedie. http://www.encyclo.nl/zoek.php (30 mei 2010).
4. ↑ Een sekse is tegenwoordig wel veranderlijk, met behulp van een seksoperatie waarin men het
geslacht kan veranderen. Bij zo’n operatie is de patiënt iemand met een gender-identiteitsstoornis.
Hij/zij voelt zich psychologisch tot het andere gender, maar zit vast in het lichaam van het “foute”
geslacht.
5. ↑ Wat meer uitleg over wat een cultuuraspect inhoudt a.d.h.v. een beeldspraak: Als je kijkt naar een
bloemkool, lijkt elk klein bloempje hetzelfde als alle anderen, lijken vier bloempjes bij elkaar op vier
andere bloempjes, maar lijkt het ook op het geheel van de bloemkool. Pas dit toe op een cultuur en je
ziet dat elk aspect binnen in een cultuur in contact is met elkaar en eigenschappen deelt, en samen
uitstralen in een geheel. Specifiek betekent dit dat mannen- en vrouwentaal een klein aspect is binnen
in de gehele Japanse cultuur. Dit deelaspect is in contact met een ander aspect namelijk het verschil
tussen man en vrouw in Japan(gender-verschil). Ze delen beide, met zovele andere aspecten in de
Japanse cultuur, basisgedachten die eigen zijn aan de Japanse cultuur, en die samen deze ook vormen.(
Misschien is deze beeldspraak wat ver gezocht voor sommigen, anderen helpt dit dan weer om te
begrijpen hoe alles in een cultuur met elkaar verbonden is, neerkomt op hetzelfde en samen een geheel
vormen dat te onderscheiden valt van een andere cultuur ).
6. ↑ "Genderlect" = een begrip om te beschrijven dat mannen- en vrouwentaal verschilt van elkaar door
de keuze van het gender van de spreker. Een vrouw kiest bijvoorbeeld voor een taal die zich meer
17 of 18
5/12/2012 15:14
Mannen- en vrouwentaal in Japan: Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk...
18 of 18
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen-_en_v...
richt op intimiteit, emotie en inlevingsvermogen. Waar een man bijvoorbeeld kiest voor een taal die
zijn individualiteit en kracht uit. Dit betekent echter niet dat een homoseksuele man voor een
mannentaal kiest omdat hij fysiek een man is, zijn gender wordt eerder beschouwt als vrouwelijk dus
is het mogelijk dat deze ook opteert voor een meer “vrouwelijke” taal.
7. ↑ D.w.z. een man die zich gedraagt als "vrouw"(vrouwelijk) en een vrouw die zich gedraagt als
"man"(mannelijk)
Ontvangen van "http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Mannen_en_vrouwentaal_in_Japan:_Wat_is_mannelijk%3F_Wat_is_vrouwelijk%3F"
Deze pagina is het laatst bewerkt op 17 jun 2010 om 17:51.
De inhoud is beschikbaar onder de a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0
Belgium License.
5/12/2012 15:14