A CONCISE
PAHLAVI
DICTIONARY
D. N. MAcKENZIE
Professor of Iranian Studies
at the University of Gottingen
LONDON
OXFORD UNIVERSITY PRESS
NEW YORK
TORONTO
Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 6DP
Oxford New York Toronto
Delhi Bombay Calcutta Madras Karachi
Petaling Jaya Singapore Hong Kong Tokyo
Nairobi Dar es Salaam Cape Town
Melbourne Auckland
and associated companies in
Beirut Berlin Ibadan' Nicosia
Oxford is a trade mark of Oxford University Press
ISBN 0 19 713559 5
© D. N. MacKenzie 1971
First published 1971
Reprinted 1971
Reprinted (with corrections) 1986
All rights reserved. No part of this publication m'9' be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without
the prior permission of Oxford University Press
Printed in Great Britain by
AntolV' Rowe Ltd,
Chippenham
debAg
26
debag [dyp)k l I N deM] brocade.
debahr [dyp)hll P dybhr] anger.
pad -- dastan: banish.
deg [dyk I N -] cauldron.
hl
'
deh [MTA < A me I M dyh, N --] country, land; village. f/7oJl 2,l j .,
--gan [MTA-, d)hk)n'] = dahigan.
den [dyn l I = M, N din] religion; cal. 24th day.
denar [dyn)ll N dinar] (gold) dinar.
den-astawan [dyn)stwb)n ], den-burdar [dynbwlel] believing, faithful.
'
denig [dynyk I N dini] religious.
'
denodag [dynwtk ] female, milch.
'
der,daand,v.dagr,dagrand.
des(ag) [dys(k l ) I M dys] form, appearance.
desidan, des- [dys-ytn I M dys-yd] build.
'
dew [SD Y A < A fyd\ pI. fydy) I N -] demon, devil.
dewan [d(p)yw'n l I N -] archive, collected writings.
dewanag [dyw'nk I N --a] demonic, mad.
'
dewar [dyw'll M dyw'r, N -] wall.
dewl-esnih [SDYAysnyh I (M dyw'snyh)] idolatry, devil-worship.
--ezagih [SDYAyckyh] = ---esnih.
dewok [dywwk l I N dewuk] leech.
dibir [dpy(w)r I M dbyr, N --] scribe.
'
--ih: writing, scribeship.
-estan [-st'n' I. N --] school.
did [TWf! < A twb; dtl] again, then, further.
didan, wen- [HZ YTWN-tn l < A .y (lzy; dytn , wyn- I M dydn, wyn-,
'
N -, bin-] see.--isn: sight, seeing.
--isnig: visible.
didar [dyell N --] sight; visible.
pad - [N padidiir] visible.
didom [dtwm] second.
dil [LB(B)ME < A lb(b)-h; dyll = M, N -] heart.
dUer [dytywl, dtyll N -] brave.
diz [KL YTA < A qryt'; de 1 M dyz, N -] fortress.
do [2, TLYN' < A tryn I M dw, N du] two.
--axwanig [2 'hw'nyk ] relating to both worlds.
'
-ganag [dwk'nk l 1M dwg'ng, N dugana] double; twin.
dok [dwk I N -] spindle.
'
dol [dwt I N --] bucket; astr. Aquarius.
dol-pahikar [dwptkll N du-paikar] astr. Gemini.
---pay [2 LGLE, dwp'd I N du-pa] biped, human being.
dos [dws I N -] gum; plaster.
do-saxwan [2 shwn ] two-tongued, deceitful.
'
dosen [dwsyn ] gummy; plastery; ·glazed (pottery).
'
dost [dwst' I = M, N -] friend.
iOymand
81
tanapuhJ
--mand [-mtld] married (woman).
subAn [Ip)n' I P Ir.vb)n, N --] shepherd.
sudan, saw- [OZLWN-tn l < A .v )zl; lwb- I M lwdn, lw-, N -] go.
susar [Iwsl = Av. xIu3ra-] liquid, fluid; semen.
Austan, loy- [HLLWN-tn < A.v bill M Iwst, lwy-, N -] wash.
'
suy [fwd] hunger.
T
tA rOD < A cd I (M d», N .....] until; so that.
tab [tp IN .....] fever.
tab-, .....isn, v. taftan.
tAb-, --iln, v. tMtan.
tAbag [t)pk l I N taba] frying-pan.
tabAh [tp)h I N -] ruined, spoilt, destroyed•
.....ih: ruin, destruction.
tabAhihistan, tabahih- [tp)hyh-stn l I J tb)hh-] be ruined.
tabangog [tpngwk ' I N tabango] box, chest.
tabarzad [tplzt IN .....] manna.
'
tabestAn [epst)n' IN -] summer.
tAbidan [t)pytn l IN .....] = tAftan.
tadan, tan- [ttn', tn- I N tan-] spin (thread).
tadar(w) [ttl I (N ta8arw)] pheasant.
taftan, tab- [tp-tn l ] grow hot; shine.
-iin: heat, fever.
tAftan, tAb- [t)p-tn l I P t)b-, N .....] heat, burn; shine.
.....iAn: burning.
taftlg [tptyk I (P tft)] burning, ardent, fervent.
'
tag [tk l IN .....] running, attack.
- kardan abar, 0: attack.
ltag [t)k I N ta] item, unit; alone, single.
Stag [t)k ' I N ta] branch.
'
tagarg [tklg I M tgrg, N .....] hail.
tagig [tkyk l ] swift, strong.
-ih: speed, strength.
tah [th I N -] bottom.
takok [tkwk IN .....] drinking vessel.
'
talag [tlkl I N tala] snare, trap.
.....
[-cyn l ] fowler.
tambiir [tm-, tnbwll N .....] either, lute.
-ag [-k ] tambour (?).
'
tan [tn' I = M, N .....] body, person.
tan-, v. tadan .
• tanapuhl [tn)pwhl = Av. tanu.pmJ8a- I (N tanafur)] a degree of sin.
e 6684
G