errenteriako birziklapen gida - Herribizia

ERRENTERIAKO
BIRZIKLAPEN GIDA
Guía del reciclaje
de Errenteria
Errenteriako Udalak konpromiso irmoa
du etxeko hondakinak biltzeko egungo
sistema hobetzearen alde. Konpromiso horri
jarraiki, 2015ean jarri du abian BOSGARREN
EDUKIONTZIAREN EZARPENA, MATERIA
ORGANIKOA BILTZEKO udalerri osoan. Hartara,
gaikako bilketako gai guztiak (papera-kartoia,
beira, ontzi arinak, materia organikoa, eta
errefuxa) gune bakarrean utzi ahal izango dira.
Edukiontzi hauek jartzea edo konpostaje
komunitarioko puntuak edo etxeko konpostajea
ezartzea bezalako neurriei esker, hondakin
gutxiagorekin kutsatuko ditugu zabortegiak
eta eragin txikiagoa izango da osasunean eta
ingurumenean.
Bosgarren edukiontziaren kanpainari atxikitzea
borondatezkoa da, eta txartel elektronikoa
eskuratu behar da zabaldu eta parte hartu ahal
izateko. Materia organikoa biltzeko edukiontzi
honekin beste urrats bat egingo dugu
birziklatze-portzentajea hobetzeko bidean.
Errenterian, egun, hondakinen %31,4 soilik
birziklatzen den arren, helburua da 2015ean
%50era iristea eta 2016rako %60an egotea,
Europar Batzordeak ezarritako gida-lerroak
betez.
Errenteriako Udalak biohondakinen edukiontzia
erabiltzeko izena eman duten herritar eta
familia guztiak zoriondu nahi ditu.
Azkenik, gizarte-konpromiso honetan parte
hartzera gonbidatzen dugu herritargo osoa,
helburua baita guztion artean aurrera ateratzea
osasun publikoari eta ingurumenari lotutako
ekimen hau.
Adeitasunez,
El Ayuntamiento de Errenteria, asume un
compromiso claro en la mejora del sistema actual
de recogida municipal de los residuos domésticos.
Fieles al compromiso señalado, el Ayuntamiento ha
procedido en 2015 a la IMPLANTACIÓN DEL QUINTO
CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE LA MATERIA
ORGÁNICA en todo el municipio, garantizando así,
la existencia de puntos completos de reciclaje:
papel-cartón, vidrio, envases ligeros, materia
orgánica, y fracción resto. Es un paso, que junto con
otros como los puntos de compostaje comunitario y
doméstico, busca conseguir que una menor cantidad
de residuos acabe contaminando en los vertederos,
afectando a la salud pública y al Medio Ambiente.
La implantación del quinto contenedor de
uso voluntario y de apertura mediante tarjeta
electrónica es una herramienta que este
Ayuntamiento impulsa en ese sentido. La instalación
del 5º contenedor para la recogida de materia
orgánica es un paso y un punto y seguido en el
camino de la consecución de porcentajes de reciclaje
que demuestren una clara mejoría sobre la situación
actual (en Errenteria sólo se recicla un 31,4% de los
residuos). Los porcentajes a conseguir son de un
50% en 2015 y un 60% en 2016, siguiendo así las
directrices de la Comisión Europea.
Felicidades desde el Ayuntamiento de Errenteria
por haberte inscrito como familia usuaria del quinto
contenedor de materia orgánica.
Por último, queremos animar a toda la ciudadanía
a participar en este compromiso colectivo por la
salud pública y el Medio Ambiente que entre todas
las personas que vivimos en el municipio queremos
impulsar.
Recibe un cordial saludo,
Julen Mendoza
Alkatea / Alcalde
José Manuel Ferradás
Mendi eta Ingurumeneko Zinegotzia / Concejal de Medio Ambiente y Montes
AURKIBIDEA ÍNDICE
EDUKIONTZI MARROIA / Contenedor marrón
4
ETXEKO KONPOSTAJEA eta AUZOKONPOSTAJEA
Compostaje doméstico y comunitario
6
IGLU BERDEA / Iglú verde
7
EDUKIONTZI HORIA / Contenedor amarillo
8
EDUKIONTZI URDINA / Contenedor azul
11
OLIO EDUKIONTZIA / Contenedor de aceite
12
PILA EDUKIONTZIA / Contenedor de pilas
12
ARROPA EDUKIONTZIA / Contenedor de ropa
13
SENDAGAIAK / Medicamentos
13
TRASTE HANDIAK / Voluminosos
14
GARBIGUNEAK / Garbigunes
16
ETXEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK
Residuos peligrosos del hogar
18
EDUKIONTZI MARROIA
Contenedor marrón
Bai / Sí
Edukiontzi marroian etxean, baratzean eta
lorategian sortutako MATERIA ORGANIKOA SARTU
BEHAR DA, kozinatuak eta kozinatu gabeak.
En el contenedor marrón se debe depositar la
MATERIA ORGÁNICA, cocinada o no, que se genera
en el hogar, huerta o jardín.
• LANDARE-JATORRIKO HONDAKINAK: fruta,
barazki, lekale, pasta eta arroz hondakinak;
fruta-hezurrak; lore eta landare-hondakinak;
alpistea; baratzeko hondakinak eta belarra.
• ANIMALI-JATORRIKO HONDAKINAK: haragi,
arrautza, arrain eta marisko hondakinak; horien
oskol eta azalak; haragi eta arrain hezurrak;
gazta eta bere azala.
• RESTOS DE ORIGEN VEGETAL: restos de
frutas, verduras, legumbres, hortalizas, pastas
y arroces, así como huesos de frutas, restos de
flores y plantas, alpiste, restos de la huerta y
hierba.
• RESTOS DE ORIGEN ANIMAL: restos de
carne, huevo, pescado, marisco y sus cáscaras,
caparazones o peladuras, huesos y espinas,
queso y su corteza.
4
Y también:
Hauek ere bai:
• Papel de cocina, servilletas y pañuelos de
• Sukaldeko papera, paperezko ezpain-zapiak,
papel, papel de las madalenas y hueveras
madalenen paperak, paperezko mukizapiak eta
de cartón si están usados o manchados de
kartoizko arrautza-ontziak mukiz edo janariz
comida. Si estos residuos están limpios hay
zikinduak baldin badaude. Hondakin hauek
que depositarlos en el contenedor azul.
garbiak baldin badaude, edukiontzi urdinean
• Posos y filtros de café, así como restos y
utzi behar dira.
bolsitas de infusiones.
• Kafe hondarrak eta iragazkiak; infusio hondarrak
• Restos de pan, galletas y bollería.
eta poltsatxoak.
• Cáscaras de huevo y de frutos secos.
• Ogi, gaileta eta opil hondakinak.
• Tapones de corcho natural, palillos...
• Arrautza oskolak eta fruitu lehorren azalak.
• Kortxo naturalezko tapoiak, txotxak...
KgaOniNkoTa UplasZtik! ozko poltsetan.
Ez utzi materia or konpostagarriak soilik.
Erabili poltsa
¡CUIDAorDgáOnica! en bolsas de
ateria
No deposites la m lo bolsas compostables.
só
za
ili
plástico. Ut
Ez/No
1. Plastikozko poltsak
Bolsas de plástico
2. Gorotzak
Excrementos
3. Xurgailuak jasotako hondarrak
Restos aspirados o barridos
4. Zigarro-puntak
Colillas
5. Pixoihalak eta konpresak
Pañales y compresas
NON UTZI? ¿DÓNDE DEPOSITAR?
1
4
2
5
3
5
ETXEKO KONPOSTAJEA
eta AUZOKONPOSTAJEA
Compostaje doméstico
y comunitario
Etxean sortutako
landare- eta
janari-hondakinak
bereiztu eta
konpostagailuan
bilduz konposta
izeneko ongarrian
bilakatuko dira prozesu naturala jarraituz. Lur zati bat
edukiz gero, norberaren etxean egin daiteke. Gainerako
herritarrek, auzokonpostajerako Udalak prestatutako
gune berezietan har dezakete parte.
Los residuos vegetales y restos de comida que
generamos en el domicilio se transforman,
siguiendo el proceso natural, en un abono
llamado compost; para ello debemos
separarlos previamente y depositarlos en el
compostador. Si dispones de una parcela de
tierra se puede hacer en casa. El resto de la
ciudadanía puede participar en los espacios
acondicionados por el Ayuntamiento para el
compostaje comunitario.
Bai / Sí
• MATERIA HEZEA: Sukaldeko hondakinak (barazkihondarrak, janari- eta ogi-hondarrak, haragi- eta
arrain- hondarrak, arrautz-oskolak, mariskoa eta fruitu
lehorrak, sukaldeko paper zikina, kafe- eta infusiohondarrak, fruitu- hondarrak) soropila, loreak eta
landareen atal samurrak.
• MATERIA LEHORRA: Hosto lehorrak, belar lehorra,
inausketa-hondarrak (adaxkak birrinduta bota behar
dira), lastoa, txirbila eta zerrautsa.
Konposta egiten hasi nahi baduzu, eskatu
informazioa Errenteriako Udaletxean.
• MATERIA HÚMEDA: Restos de la cocina
(verduras y hortalizas, restos de comida y
pan, carne y pescado, cáscaras de huevo,
marisco y frutos secos, papel de cocina
usado, posos de café, restos de infusiones
y fruta) la hierba fresca, flores y las partes
tiernas de las plantas.
• MATERIA SECA: hojas secas, hierba seca,
restos de poda, paja, virutas y serrín.
En caso de tener interés en compostar, pide
información en el Ayuntamiento de Errenteria.
6
IGLU BERDEA
Iglú verde
Bai / Sí
• BEIRAZKO BOTILAK: urarenak, ardoenak,
sagardoenak, freskagarrienak, ozpinenak, zukuenak...
• BEIRAZKO POTEAK: jogurtenak, barazkienak,
lekaleenak, mermeladenak...
• BEIRAZKO FLASKOAK: kosmetikarenak,
perfumeenak...
Ez/No
1. Tapak, tapoiak eta txapak
Tapas, tapones y chapas
2. Fluoreszenteak
Fluorescentes
3. Bonbillak
Bombillas
4. Kristalezko baxera
Vajilla de cristal
5. Ispilu eta leihoetako kristalak
Cristales de espejos y ventanas
6. Zeramika eta portzelana
Cerámica y porcelana
• BOTELLAS DE VIDRIO: agua, vino, sidra,
refrescos, vinagre, zumos...
• TARROS DE VIDRIO: yogur, verduras,
legumbres, mermeladas...
• FRASCOS DE VIDRIO: cosmética,
perfumes...
Beira birziklatuz %100 beira berria lortzen dugu
Reciclando vidrio obtenemos 100% de vidrio nuevo
NON UTZI? ¿DÓNDE DEPOSITAR?
1
4
2
5
GARBIGUNEA
6
3
7
EDUKIONTZI HORIA
Contenedor amarillo
Bai / Sí
• PLASTIKOZKO ONTZIAK: plastikozko botilak (ura, zukuak, olioa, freskagarriak, esnekiak, ozpina...),
elikagaien plastikozko ontziak (maionesa, ketchup, jogurtak, aurrekozinatuak...), plastikozko
bildukiak (opilak, azukrea, galletak, zerealak, goxokiak, hestebeteak, arrautzak...), plastikozko
sareak (laranjak, lekak, intxaurrak...), norbere garbitasunerako plastikozko ontziak (kolonia,
xanpua, hortzetako pasta, kremak...), garbikarien plastikozko ontziak (xaboia, leungarria...),
plastikozko tapak eta tapoiak, poliestirenozko ontziak eta erretiluak (gazta, fruta, arrautzak...).
• METALEZKO ONTZIAK: metalezko kontserba latak (olibak, zainzuriak, atuna, piperrak,
barazkiak...), aluminiozko papera, aluminiozko moldeak (flana, aurrekozinatuak...), aluminiozko
poltsak (kafea, patata-purea, galletak...), metalezko tapak.
• BRIK ONTZIAK: edarien brikak (zukuak, esnea, ardoa...), elikagaien brikak (galletak, tomatea,
saldak, esnekiak...).
• ENVASES DE PLÁSTICO: botellas de plástico (agua, zumos, aceite, refrescos, lácteos, vinagre...),
envases de plástico para alimentación (mahonesa, ketchup, yogures, precocinados...), envoltorios
de plástico (bollería, azúcar, galletas, cereales, caramelos, embutidos, huevos...), redes de plástico
(naranjas, vainas, nueces...), envases de plástico de productos de aseo personal (colonia, champú,
dentífrico, cremas...), envases de plástico de productos de limpieza (jabón, suavizante...), tapas y
tapones de plástico, envases y bandejas de poliestireno (queso, fruta, huevos...).
• ENVASES DE METAL: latas metálicas de conserva (aceitunas, espárragos, atún, pimientos,
verduras...), papel de aluminio, moldes de aluminio (flan, precocinados...), bolsas de aluminio
(café, puré de patatas, galletas...), tapas metálicas.
• ENVASES BRIK: briks de bebidas (zumos, leche, vino...), briks de alimentos (galletas, tomate,
caldos, lácteos...).
Plastikozko ontziak / Envases de plástico
8
Metalezko ontziak / Envases de metal
Brik
9
Ez/No
1. Arropa eta osagarriak
Ropa y complementos
2. CDak
CDs
3. Etxetresna elektriko txikiak
Electrodomésticos pequeños
4. Kartutxoak eta tonerrak
Cartuchos y toners
5. Zartaginak
Sartenes
6. Kazolak
Cazuelas
7. Kasetak eta bideo-zintak
Casettes y cintas de video
8. Jostailu hautsiak
Juguetes rotos
9. Kuboak
Cubos
10. Ile-eskuilak
Cepillos para peinar
11. Hortzetako eskuilak
Cepillos de dientes
12. Pintzak
Pinzas
13. Pertxak
Perchas
14. Gomazko eskularruak
Guantes de goma
15. Biberoiak
Biberones
16. Plastikozko tutuak
Tubos de plástico
17. Taperrak
Tapers
18. Boligrafoak
Bolígrafos
NON UTZI? ¿DÓNDE DEPOSITAR?
1
10
2
GARBIGUNEA
11
3
GARBIGUNEA
12
4
GARBIGUNEA
13
5
GARBIGUNEA
14
6
GARBIGUNEA
15
7
GARBIGUNEA
16
8
17
9
18
10
EDUKIONTZI URDINA
Contenedor azul
Bai / Sí
• PAPEL: periódicos, revistas, propaganda, facturas,
• PAPERA: egunkariak, aldizkariak, propaganda,
recibos, apuntes, tickets de compra, bolsas de
fakturak, erreziboak, apunteak, erosketa tiketak,
paperezko poltsak (azukrea, arroza), opari papera... papel (azúcar, arroz...), papel de regalo...
• KARTOIA: kartoi tutuak, kartoizko kaxak (zapatak, • CARTÓN: tubos de cartón, cajas de cartón
(zapatos, huevos, detergente, galletas...) y
arrautzak, detergentea, galletak...) eta kartoizko
envoltorios de cartón (yogures, precocinados...).
bilgarriak (jogurtak, aurrekozinatuak...).
Papera eta kartoia birziklatuz, paper eta kartoi berria
lortzen dugu
Reciclando papel y cartón obtenemos papel y cartón nuevo
Ez/No
1. Brikak
Briks
2. Poliestirenozko ontziak
Envases de poliestireno
3. Aluminiozko papera
Papel de aluminio
4. Plastikozko poltsak
Bolsas de plástico
5. Paper plastifikatua
Papel plastificado
6. Pixoihalak
Pañales
NON UTZI? ¿DÓNDE DEPOSITAR?
1
4
2
5
3
6
11
OLIO EDUKIONTZIA
Contenedor de aceite
Bai / Sí
• SUKALDEAN ERABILITAKO OLIOA
• ACEITE DE COCINA USADO
NOLA UTZI BEHAR DA?: Plastikozko edo
brik poto itxietan, inoiz ez beirazko
ontzietan.
Edukiontziaz gain furgonetara
(dagokion egunetan) eta
garbiguneetara ere eraman
daiteke.
¿COMO DEPOSITARLO?: En botes de plástico o brik bien cerrados,
nunca en botes de vidrio.
También cabe la posibilidad de dejar el aceite en la furgoneta
(los días correspondientes) o llevarlo al garbigune.
Ez/No
NON UTZI? ¿DÓNDE DEPOSITAR?
Autoetako olioa
Aceite de coches
GARBIGUNEA
PILA EDUKIONTZIA
Contenedor de pilas
Bai / Sí
• BOTOI PILAK
• PILA ARRUNTAK
• TELEFONO MUGIKORREN BATERIAK
• PILAS BOTÓN
• PILAS NORMALES
• BATERIAS DE TELÉFONOS MÓVILES
Baita ere saltzen dituzten
establezimenduetara, zenbait
eraikuntza publikoetara eta
etxeko hondakin arriskutsuak
jasotzen dituen furgonetara
eraman daitezke.
También se pueden llevar a los establecimientos donde las
venden, a algunos edificios públicos y a la furgoneta que recoge
los residuos peligrosos del hogar.
Ez/No
Telefono mugikorrak
Teléfonos móviles
NON UTZI? ¿DÓNDE DEPOSITAR?
GARBIGUNEA
ARROPA EDUKIONTZIA
Contenedor de ropa
Bai / Sí
• JANTZIAK: galtzak, jertseak, berokiak... eta
oinetakoak egoera onean.
• JANTZI-OSAGARRIAK: gerrikoak, gorbatak,
musuzapiak, bufandak...
• ETXEKO EHUNAK: mantak, maindireak...
• PRENDAS DE VESTIR: pantalones, jerseys,
abrigos... y calzado en buen estado.
• COMPLEMENTOS: cinturones, corbatas,
pañuelos, bufandas, bolsos...
• TEXTILES DEL HOGAR: mantas, sábanas...
SENDAGAIAK
Medicamentos
Behar ez diren sendagai guztiak
botiketan egoten diren SIGRE
puntura eraman behar dira.
Los medicamentos que no se
necesiten se depositan en el
punto SIGRE de las farmacias.
Bai / Sí
• ZAHARKITUTA DAUDEN SENDAGAIAK
• BEHAR EZ DITUZUN SENDAGAIAK
• SENDAGAI KAXAK
• Ontzi hutsak edo hondarrekin, hau da,
SENDAGAIEKIN KONTAKTUAN EGON DEN
EDOZER (flasko, hodi, aerosol, anpoila...)
Kartoizko kaxak eta ontziak, sendagai hondarren
bat izan, nahiz hutsak egon, ezin dira kalean
dauden edozein edukiontzietara bota.
• MEDICAMENTOS CADUCADOS
• MEDICAMENTOS QUE NO NECESITES
• CAJAS DE MEDICAMENTOS
• Envases vacíos o con restos, esto es, TODO LO QUE
HAYA ESTADO EN CONTACTO CON EL MEDICAMENTO
(frascos, tubos, aerosoles, ampollas...)
Las cajas de cartón y envases de todo tipo, tengan aún restos
del medicamento o estén vacíos, no deben tirarse a ninguno
de los contenedores que estén en la calle.
13
TRASTE HANDIAK
Voluminosos
Bai / Sí
Zerbitzu honen bidez etxeetan sortutako tamaina
handiko hondakinak jasotzen dira.
Mediante este servicio se recogen los enseres o
residuos del hogar de gran tamaño.
• ALTZARIAK: mahaiak, armairuak, sofak...
• KOLTXOIAK ETA SOMIERRAK
• LINEA ZURIKO ETXE TRESNA ELEKTRIKOAK:
hozkailuak, arropa garbigailuak...
• LINEA GRIS MARROIKO ETXE TRESNA
ELEKTRIKOAK: telebistak, ordenagailuak...
• MUEBLES: mesas, armarios, sofás...
• COLCHONES Y SOMIERES
• ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA:
frigoríficos, lavadoras...
• ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA GRISMARRÓN: televisores, ordenadores...
TRASTE HANDIAK ATERATZEKO EGUNA (20:00etik aurrera)
Día para sacar los voluminosos (a partir de las 20:00 h)
ASTEARTEA / Martes
ASTEAZKENA / Miércoles
OSTEGUNA / Jueves
HELBIDEA / Dirección
Aiako Harria
Aiako Harria / Kiroldegia
Aita Donostia
Moja Agustindarren etorb. / avd.
Alaberga / Eliza
Alaberga
Alaberga / Mirador
6
Z/G
6, 10, 14
15
28
30, 37, 74
68
HELBIDEA / Dirección
Andoni Korta
Antonio Valverde plaza/ Galtza.
Aralar plaza
Arramendi pas.
Arramendi / Poligonoak
Astigarraga / Iztieta pas.
Astigarraga / Amasa kalea
14
5
71, 75, 81
Z/G
Z/G
Z/G
13
24
HELBIDEA / Dirección
Atarieder
1, 8
Basanoaga
4
Beraun
5, 13, 17, 27
Bidasoa
1, 9
Biteri
33, 45
Bittor Idiazabal
2, 7
Dario Regoyos
2, 38
Donostia / San Sebastián
9, 19
Elias Salaberria
5
Ernio
1
Erramun Astibia
15, 27
Esnabide
2
Fanderia pas.
5, 13, 27, 37
Fdez. de Landa/ Nafarroa etor. / avd.
1
Gabierrota pas.
1
Galtzaraborda etor. / avd.
6, 37, 42, 48,
53, 61, 101
Galtzar. etorb./Anbulategia
Z/G
Gaztaño aldapa A
1
Gaztaño aldapa B
21, 28
Gaztaño
36, 42
Goiko / Jautarkol plaza
9
Goiko / Eliza
10
Hombrados Oñatibia
4
Igantzi
1, 3, 4, 11, 28
Igantzi / Depositoa
Z/G
Igantzi / Ganbo plaza
Z/G
Ikast. Langaitz / S. Marcos
Z/G
Irumugarrieta
1
Irumugarrieta / Karrozeria
Z/G
Iztieta pas. / Atzekaldea
7
Iztieta pas.
17
Jaizkibel
11, 15
Jaizkibel / Galtzaraborda
Z/G
Jesus Guridi
1, 7
J Mª Usandizaga
2
J Mª Usandizaga atzekaldea / traser.
14
Jose Migel Barandiaran
3
Juan Crisostomo Arriaga
3
Ikutza Korsarioa
11
Lartzabal
7, 29
Larrunarri
1
HELBIDEA / Dirección
Lope Isasti / Urola
Z/G
Lousada
7, 33, 35, 37, 41
Mandoegi
7, 8
Maria Lezo
1, 29
Markola etor. / Moja Agustind. etorb.
Z/G
Markola etor. / avd.
2, 14, 18
Martin Etxeberria
24
Maurice Ravel
4, 10
Miguel Alduntzin
1, 18, 28
Miguel Zabaleta
15
Monroy plaza / Mercedes auzoa
Z/G
Morrongilleta
8, 13
Nafarroa hirib. / avd.
19, 23
Nafarroa hirib. / avd. / Zumardia
Z/G
Nafarroa hirib. / avd.
69
Norberto Almandoz
3
Oiartzun
7
Olibet
2
Olibet / Renfe
Z/G
Oria
1, 2
Pablo Iglesias / Soterratuak
10
Parke
1, 14, 17, 24, 26
Pontika
6, 11
Resurreccion M. Azkue
19, 35
Salk eta Sabin
5
San Marko
1, 2, 8, 10, 15
Santa Klara
4, 20
Sorgintzulo
3, 4, 10, 16, 17
Sorgintzulo / Bus geltokia
13
Sorgintzulo / Gamon
25
Sorgintzulo / Versalles
31
Tomas Lopez
15
Touring etorbidea / avd.
Z/G
Tulle
7
Urbasa
1
Urbia plaza
Z/G
Urdaburu
3, 9, 17, 25, 29
Versalles
Z/G
Xenpelar
2
Gabierrota Zahar egoitza/ Hogar Jub.
1
Zamalbide
6
Zapirain Anaiak
Z/G
15
GARBIGUNEAK
Garbigunes
Garbiguneak San Markos Mankomunitateak kudeatzen
dituen azpiegiturak dira eta funtsean ohiko gaikako
bilketaren bidez jaso ezin diren etxeko hondakinak
behar bezala
kudeatzea da
helburu.
Los Garbigunes son infraestructuras gestionadas
por la Mancomunidad de San Marcos con el objetivo
fundamental de facilitar a la ciudadanía la correcta
gestión de los residuos domésticos que no son objeto
de recogida selectiva ordinaria a través de otros
servicios.
• Etxeetan obra txikiak egin ondoren sortutako
eraikuntza-hondakinak eta obra-hondarrak
(uralita eta fibrozementuzko elementuak izan ezik)
• Plastiko birziklagarriak (polietilenozko bidoiak,
film plastikoa, poliestirenoa...)
• Birziklagarriak ez diren plastikoak (pertsianak...)
• Tamaina handiko hondakinak (koltxoiak, sofak,
somierrak...)
• Metalak eta txatarra
• Kimaketa eta lorezaintzako hondakinak
• Egurra (paletak, altzariak, kaxak, oholtzak...)
• Beira laua (kristala)
• Kartoizko bilgarriak
• Auto eta motorren pneumatikoak, hagun edo
metalezko zatietatik bereiziak
• Aparatu elektriko eta elektronikoak
(ordenagailuak, telebistak, irratiak, telefonoak...)
• Lerro zuriko etxetresna elektrikoak
(garbigailuak...)
• Jostailuak
• Automobilgintzako olio erabilia (ontzi itxian)
• Metagailuak (auto-bateriak eta metagailuak
orokorrean)
• Fluoreszenteak eta lanparak
• Inprimagailuetako tonerren karkasak
• CDak eta DVDak
• Sukaldeko olio erabilia (ontzi itxian)
• Etxeko hondakin arriskutsuak (pinturak, bernizak,
disolbatzaileak, kolak, fitosanitarioak, aerosolak…)
• Escombro de obras domiciliarias menores y
restos de obras (excepto uralita y elementos de
fibrocemento)
• Plásticos reciclables (bidones de polietileno,
plástico film, poliestireno...)
• Plásticos no reciclables (persianas...)
• Residuos voluminosos (colchones, sofás,
somieres...)
• Metales y chatarra
• Residuos de poda y jardinería
• Madera (palets, muebles, cajas, tablas...)
• Vidrio plano (cristal)
• Embalajes de cartón
• Neumáticos de coche y moto, separadas de las
llantas o partes metálicas (máximo 5 unidades)
• Aparatos eléctricos y electrónicos
(ordenadores, televisores, radios, teléfonos...)
• Electrodomésticos de línea blanca
(lavadoras...)
• Juguetes
• Aceite usado de automoción (en envase
cerrado)
• Acumuladores (baterías de coches y
acumuladores en general)
• Fluorescentes y lámparas
• Carcasas de toners de impresoras
• CDs y DVDs
• Aceite de cocina usado (en envase cerrado)
• Residuos peligrosos de origen doméstico
(pinturas, barnices, disolventes, colas,
fitosanitarios, aerosoles...)
Bai / Sí
16
Astean eta pertsonako, 2 m3 eta 750 kilo hondakin
baino gehiagorako Aizmendiko zabortegira eraman.
Para más de 2 m3 y 750 kilos de residuos por persona y
semana llevar al vertedero de Aizmendi.
BOST GARBIGUNE ZABALIK
CINCO GARBIGUNES ABIERTOS
San Markos Mankomunitatearen edozein
Puedes llevar tus residuos a cualquiera de los garbigunes
garbigunera eraman ditzakezu hondakinak
de la Mancomunidad de San Marcos
informazioa: www.sanmarkos.net
OIARTZUN
Talaia poligono industriala
DONOSTIA: GARBERA
Garberako ibilbidea z/g
Zubiberri bidea 13 behea (Zuatzu Enpresa Parkerako igoera / Subida
DONOSTIA: ATOTXA-ERREKA
Parque Empresarial Zuatzu)
HERNANI
Ibarluze poligono industriala
USURBIL
Atallu poligono industriala
17
ETXEKO HONDAKIN
ARRISKUTSUAK
Residuos peligrosos
del hogar
Etxeko hondakin arriskutsuak Garbiguneetara edo
San Markos Mankomunitatearen furgoneta berezira
eraman behar dira.
Los residuos peligrosos del hogar se recogen en
los Garbigunes o en la furgoneta de recogida de la
Mancomunidad de San Marcos.
Bai / Sí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sukaldeko olioak
Lanparak eta fluoreszenteak
Termometroak
Autoetako olioak, bateriak, iragazkiak,
izotz-kontrakoak...
Etxetresna elektrikoak (ordenagailuak,
irrati-walkmanak, telefono mugikorrak,
kalkulagailuak, jostailu elektriko eta
elektronikoak...)
Inprimagailuetako kartutxoak eta tonerrak
CDak, DVDak
Argazki-kamerak eta materiala
Pizgailuak
Pilak eta bateriak
Erradiografiak
Pinturak, bernizak, disolbatzaileak, kolak...
Garbiketako produktu kimikoak (lejia...)
Aerosol toxikoak (intsektizidak, lakak...) baita
beren ontzi hutsak ere
Herbizidak eta intsektizidak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Aceite de cocina
Lámparas y fluorescentes
Termómetros
Residuos de automoción (aceites, baterías,
filtros, líquido de frenos, anticongelante...)
Aparatos eléctricos-electrónicos (ordenadores,
radios-walkman, mandos de TV, teléfonos
móviles, calculadoras, juguetes eléctricos y
electrónicos...)
Cartuchos de tinta y tóners
Disquetes, CDs-DVDs
Cámaras de fotos y material de fotografía
Mecheros
Pilas y baterías
Radiografías
Pegamentos, colas, pinturas, barnices y
disolventes
Productos químicos de limpieza (lejía,
quitamanchas...)
Recipientes de aerosol (insecticidas, lacas...)
Venenos (pesticidas, herbicidas, insecticidas...)
Furgonetaren ordutegia eta lekua
Horario y lugar de la furgoneta
Diputazio plaza
9:00 - 13:00 / 16:00 - 19:30
Hileko 1. eta 3. astelehenak
1er y 3er lunes de mes
San Markoseko biribilgunea / Rotonda de San Marcos
Hileko 2. eta azken astelehenak
2º y último lunes de mes
9:00 - 13:00 / 16:00 - 19:30
19
i Tel.: 943 449 603
[email protected]
ingurumena.errenteria.eus
Aviso importante:
No depositar ningún tipo de residuo fuera del contenedor, a excepción de los voluminosos
(el día correspondiente)
paper birziklatua
Ohar garrantzitsua:
Ez utzi edukiontzitik kanpo hondakinik, traste handiak izan ezik (dagokion egunean)