OEFENSESSIE OPERATIEVE TECHNIEKEN (Refresher

OEFENSESSIE OPERATIEVE
TECHNIEKEN
(Refresher BOT)
Datum
Donderdag 11 juni 2015
van 13.00 - 17.30 uur
Locatie
Centraal Dieren Laboratorium,
Radboudumc, Nijmegen
TOELICHTING
Om vaardigheden eigen te maken is regelmatig oefenen een vereiste. Hiermee vergroot u
niet alleen de technische vaardigheid, maar ook uw zelfvertrouwen. In deze oefensessie
bieden we u de gelegenheid operatieve technieken onder deskundige begeleiding
(nogmaals) toe te passen. Er is ruim de gelegenheid voor interactie en het stellen van
vragen. Er wordt geoefend in:
Knopen en Hechten
• over 1 draad een platte knoop leggen op een oefenmodel, met de hand en met de
naaldvoerder • een chirurgische knoop en een glijknoop leggen op het oefenmodel, met de
hand en met de naaldvoerder • een eenvoudige wond transcutaan geknoopt, transcutaan
voortlopend, transcutaan met matrashechtingen en intracutaan sluiten op een model van
dierlijke huid • technische oplossingen bedenken en toepassen voor wonden met ongelijke
lengte wondranden en V-vormige wonden.
Anesthesie en Anatomie
• lege artis een veldanesthesie uitvoeren • Oberst-anesthesie geven op een oefenmodel
van dierlijk materiaal.
Kleine chirurgische ingrepen
• cutane en subcutane tumor in toto excideren rekening houdend met de optimale
verhoudingen voor wondsluiting op een dierlijk tumormodel.
Kijk voor het volledige programma op: www.paoheyendael.nl/oefensessie
DOELGROEPEN
Deze oefensessie is geschikt voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen,
physician assistants, AIOS van snijdende specialismen en oud-deelnemers BOT-cursussen.
INSCHRIJVING /BETALEN
• Het inschrijftarief bedraagt e 250,-.
• Inschrijven/betalen via www.paoheyendael.nl/oefensessie
• Maximum aantal deelnemers is 32.
• Op al onze events zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
CONTACT
Radboudumc / PAO Heyendael
Thea Janssen Duyghuysen, projectmedewerker
T 024 361 76 91
E [email protected]
I www.paoheyendael.nl