Werknemers & werkzame personen (nace rev.2) 3de trim 2014 (PDF

PERSBERICHT
Brussel, 31 maart 2015
Werknemers & werkzame personen (nace rev.2)
Vierde trimester 20141
De bruto index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 93,7 (2010=100) in
het vierde trimester 2014 in België. Dit is een daling van 0,3% ten opzichte van het derde trimester 2014 en een
daling van 1,9% ten opzichte van het vierde trimester 2013.
De bruto index van het aantal werknemers in de bouwnijverheid bedroeg 94,0 (2010=100) in het vierde trimester
2014 in België. Dit is een daling van 1,2% ten opzichte van het derde trimester 2014 en een daling van 2,4% ten
opzichte van het vierde trimester 2013.
De bruto index van het aantal werknemers in de kleinhandel bedroeg 103,6 (2010=100) in het vierde trimester
2014 in België. Dit is een stijging van 1,5% ten opzichte van het derde trimester 2014 en een stijging van 1,0% ten
opzichte van het vierde trimester 2013.
Werknemers
110
Index (2010=100)
105
100
95
90
85
Trimester
Industrie (zonder bouw)
Bouwnijverheid
1
Cijfers voor het vierde trimester 2014 zijn voorlopig
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
North Gate - Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 (0)2/277.63.47
[email protected]
http://statbel.fgov.be
Kleinhandel
3/2014
1/2014
3/2013
1/2013
3/2012
1/2012
3/2011
1/2011
3/2010
1/2010
3/2009
1/2009
3/2008
1/2008
3/2007
1/2007
3/2006
1/2006
3/2005
1/2005
80
2/3
De bruto index van het aantal werkzame personen in de industrie zonder de bouwnijverheid bedroeg 93,6
(2010=100) in het vierde trimester 2014 in België. Dit is een daling van 0,6% ten opzichte van het derde trimester
2014 en een daling van 2,1% ten opzichte van het vierde trimester 2013.
De bruto index van het aantal werkzame personen in de bouwnijverheid bedroeg 99,4 (2010=100) in het vierde
trimester 2014 in België. Dit is een daling van 0,7% ten opzichte van het derde trimester 2014 en een daling van
1,1% ten opzichte van het vierde trimester 2013.
De bruto index van het aantal werkzame personen in de kleinhandel bedroeg 98,5 (2010=100) in het vierde
trimester 2014 in België. Dit is een stijging van 0,8% ten opzichte van het derde trimester 2014 en een daling van
0,1% ten opzichte van het vierde trimester 2013.
Werkzame personen
110
Index (2010=100)
105
100
95
90
85
Industrie (zonder bouw)
Trimester
Bouwnijverheid
3/2014
1/2014
3/2013
1/2013
3/2012
1/2012
3/2011
1/2011
3/2010
1/2010
3/2009
1/2009
3/2008
1/2008
3/2007
1/2007
3/2006
1/2006
3/2005
1/2005
80
Kleinhandel
In bijlage kan u een overzicht vinden van de indexen per sector.
N.B.: De index van het aantal werknemers is gebaseerd op RSZ- cijfers. De index van het aantal werkzame personen
is gebaseerd op RSZ- en RSVZ- cijfers (RSVZ omvat zelfstandigen en help(st)ers niet onderworpen aan de RSZ).
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
North Gate - Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 (0)2/277.63.47
[email protected]
http://statbel.fgov.be
3/3
Bijkomende inlichtingen
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Stephan Moens:
☎ 02/277.63.47
[email protected]
Bronvermelding
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.
Aanvullende cijfergegevens
Tabellen met gedetailleerde gegevens zijn terug te vinden:
Website http://statbel.fgov.be voor meer informatie over:
Nace rev.2 (en nace rev.1):
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/nacebel/index.jsp
Werknemers en werkzame personen :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/indicatoren/werknemers/index.jsp
Overzicht conjunctuurindicatoren: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/indicatoren/index.jsp
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
North Gate - Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 (0)2/277.63.47
[email protected]
http://statbel.fgov.be