PERSBERICHT: SCHERP KIJKEN. Traditie en eigenheid in de

PERSBERICHT: SCHERP KIJKEN. Traditie en eigenheid in de collectie van Museum MORE
Met een doordringende blik kijkt Charley Toorop ons aan. Niets
lijkt haar te ontgaan. Toorops “Zelfportret met bontkraag” is een
prachtig voorbeeld van de manier waarop modern realistische
kunstenaars de zichtbare werkelijkheid kunnen benaderen. Ze
kijken scherp en dwingen ons om ook scherp te kijken.
Museum MORE toont een selectie van ruim 200 werken uit zijn
collectie van Nederlandse realisten van de afgelopen 100 jaar. Van
Jan Mankes tot Carel Willink en van Co Westerik tot Philip
Akkerman. Veel van deze kunstenaars bouwen voort op een traditie
van zorgvuldige ambachtelijkheid en technische perfectie, maar elk
van hen doet dat op een geheel eigen manier. Ieder creëert een
eigen werkelijkheid, soms zelfs een werkelijkheid die niet van deze
wereld lijkt.
De tentoonstelling ‘Scherp kijken. Traditie en eigenheid in de
collectie van Museum MORE’ is te zien vanaf 24 mei 2015 in
Gorssel.
Artistiek directeur Ype Koopmans over zijn keuze om vooroorlogse en hedendaagse kunstenaars uit de collectie
samen te tonen: ”Net zoals de neorealisten van de jaren dertig kiezen veel realisten van nu steeds meer voor het
verweven van werkelijkheid en fictie. En evenals hun voorgangers sluiten zij aan bij een richting die in de meeste
musea niet of nauwelijks wordt getoond. Daarom laten we ook werk zien van jongere kunstenaars zoals Lotta de
Beus, Arnout Killian, Katinka Lampe, Mark Outjers en Tobias Schalken. Museum MORE verzamelt hedendaags
werk zonder compleetheid te beogen, maar vooral ter versterking van onze basis. En die ligt verankerd in het
Nederlandse realisme uit de eerste helft van de vorige eeuw”.
De waardering voor Modern Realisme en figuratieve beeldende kunst is nog altijd groeiend, na een periode van
onderwaardering. Koopmans: “Het internationale neorealisme werd na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk naar
de marge gedreven of zelfs verketterd door pleitbezorgers van abstracte, conceptuele en minimalistische kunst in
de jaren ’50 en ‘60. Desondanks werd er ook in de daaropvolgende periode volop figuratief gewerkt door
Nederlandse kunstenaars. Een aantal van hen is vertegenwoordigd in de collectie, en nog altijd als schilder
actief”.
Kunstenaars bij Scherp Kijken. Traditie en eigenheid in de collectie van Museum MORE.
Naast werken van onder anderen Raoul Hynckes, Charley Toorop, Wim Schuhmacher, Philip Akkerman,
Hermanus Berserik, Jan Beutener en Co Westerik, is ook recent verworven werk van Jan Mankes en Pyke Koch
te zien. Bovendien toont MORE ruim 30 werken van Carel Willink, waaronder enkele nieuwe aanwinsten van de
koele grootmeester. Het is lang geleden dat Willink met zoveel werken tentoongesteld werd.
Museum MORE
MORE is het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme. Hier is de collectie van Hans Melchers
ondergebracht. Museum MORE is gehuisvest in Gorssel en opent voor publiek op zondag 24 mei 2015. In 2016
opent MORE een tweede locatie in Kasteel Ruurlo. Daar zal de focus liggen op leven en werk van Carel Willink.
Van 14 t/m 18 januari 2015 is MORE ook aanwezig op de kunstbeurs Realisme Amsterdam.
Noot voor de redactie/niet voor publicatie
Beeldgebruik op voorwaarde van fotovermelding: Charley Toorop, Zelfportret met bontkraag © Pictoright
Persafdeling voor verzoek high-res beeld [email protected]
Press officer Bert van Manen 06-16 67 82 85 en [email protected]