Jubileumquiz Cockels and Mussels

Cockels and Mussels
Jubileumquiz
Categorie Havenvragen, weetjes en feiten op en rond de haven van Middelharnis
1 Wat is de lengte van het kanaal, van sluisbrug tot Griek in zeemijl?
1 2.0 m
2 1.7 m
3 1.2 m
2 Tegenover het pompstation van Peeman staat een kardinal merkteken om de verbondenheid van de zee
en de clubleden van Watersportvereniging Flaquee te onderstrepen.
a Wat is het topteken? N
b En het opschrift? MD 25
3 Hoeveel boxen heeft de vereniging
123
4 Tijdens het opstellen van deze quiz vaart een Belgisch zeilscheepje,wit met een blauwe band en ca. 25
voet langs, het is bemand met drie, naar alle waarschijnlijkheid, Belgen. Wat is de naam van dit scheepje?
1 Abigail
2 Prutske
3 Second Love
5 "I have had a dream". Groten der aarde dromen van majeure veranderingen van de status quo.
Wat was de droom van clublid Paul Cox ten aanzien van het clubgebouw?
1 Introductie van een nieuw merk tapbier, is gebeurd en daarmee kwam de droom tot werkelijkheid.
2 Een uitgebreide menukaart alleen op de vrijdagavond.
3 Doorbreken van de muur tussen club en shawarmatent zodat een vrijdagavondse vette bek gemakkelijker
tot de mogelijkheden gaat behoren.
Categorie clubweetjes en feiten
6 Op welk Duits bier trakteerde de schipper van de Muramau de dorstige clubleden.
1 Kolsch
2 Hanner Alt
3 Alt
7 Toen oud voorzitter Tinus naar zijn lievelingskleur werd gevraagd gaf hij, na een eerste bedenkelijke blik,
als antwoord;
1 blauw
2 zeegroen
3 ferrari rood
8 In welke eeuw is het clubhuis gebouwd?
9 Fleming ontdekte penicilline bij toeval, op welk van de schepen in de haven heeft dit feit betrekking?
10 Hoeveel elektra kasten staan er in de verenigingshaven .
11 Een schip heeft een naam, zover duidelijk, een scheepsnaam is ook een afspiegeling van de
genegenheid voor het schip van de eigenaar. Falco Nigre, Adventure of gewoon Yes, een scheepsnaam
vertelt iets over de dromen en aspiraties van de eigenaar. Sommige namen zijn barok, lang en fraai. Welke
naam draagt het schip met de langste naam uit de vereniging?
1 Senorita de Salamanca
2 Prinses van Sassen
3 Jabadabadoe
12 Hoeveel blauwe vlaggen heeft te haven?
1 één
2 twee
3 drie
13 Wie is de langste, levende voorzitter?
Categorie Steigertochten, weetjes en feiten rond de bekende toer- en prestatie tochten
14 Waar speelt zich het verhaal af uit het lied dat dezelfde naam draagt als deze Steigertocht?
1 in Londen
2 Dublin
3 Scheveningen
15 1e Steigertocht: Door welk gerecht dat tijdens het Steigerbuffet is bereid is het schip waarop dit gerecht is
bereid onverkoopbaar geworden?
16 Wat was de naam van dat schip?
1 Luchtloper
2 Coromandel
3 Scaldis
17 2e Steigertocht: op de vraag van de vriendelijke sluismeester van de Royersluis, " vanwaar komdu en
waddis uwen "bestemmieng. " was het enig juiste antwoord;
1 Middelharnis - Antwerpen
2 Wemeldinge - Antwerpen Willemsdok
3 Hansweert - Antwerpen Willemsdok
18 3e Steigertocht: wat was de kwaliteit van het steigerbuffet tijdens de derde steigertocht.
1 verrassend
2 smakelijk
3 uitstekend
Muziekronde
Elk team krijgt 5 minuten voorbereiding en voert het lied Cockels and Mussels uit, de deskundige jury let op
muzikale kwaliteit van de uitvoering en de presentatie.
Nautische trivia
19 Een duivelstoejager is;
1 het jongste bemanningslid die verantwoordelijk is voor 'duvels sterke' koffie aan boord.
2 slipinrichting waarmee de ankerketting kan worden losgelaten.
3 iemand die allerlei karweitjes moet opknappen
20 Schavielen is;
1 een dobbelspel dat in de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie populair is geworden.
2 de beweging van een houten schoepenrad waarmee de snelheid van een schip kon worden gemeten
3 de benaming van slijtage door het tegen elkaar wrijven van verschillende materialen
21 Schurftplatting is;
1 materiaal dat tegen het schavielen van de zeilen aan de verstaging is bevestigd.
2 een ziekte die menig matroos in den vreemde opliep
3 een klein keverachtig insect, ook wel boordluis genoemd
22 Een hondsvot is;
1 het geslachtsdeel van een teef
2 een verachtelijk persoon
3 een oog aan een blok waaraan het vaste deel van een loper bevestigd kan worden
Laatste vraag; woordraden
23 Welke twee scheepsnamen zitten verborgen in de volgende letters;
Alpha-Julliet-Quebec-Oskar-Uniform-November-Alpha-Golf-Victor-Lima-India-Echo-Tango
Uniform-Romeo