Veelgestelde vragen over Mobiele ICT-apparaten in bruikleen - A-Z

Veelgestelde vragen over Mobiele ICT-apparaten in bruikleen
Q.
A.
Wanneer is de nieuwe bruikleenovereenkomst in gebruik genomen?
Sinds maart 2014, bij de uitgifte van mobiele ICT-apparatuur.
Q.
A.
Wanneer gaat de werkkostenregeling in?
De HvA heeft ervoor gekozen om per 1-1-2014 te voldoen aan de eisen van de werkkostenregeling. De wettelijke verplichting voor alle
ondernemingen en organisaties is om per 1-1-2015 te voldoen aan de eisen van de werkkostenregeling.
Q.
A.
Welke mobiele ICT-apparatuur wordt door ICT Services geregistreerd?
Alle mobiele telefoons en smartphones, laptops, MacBooks en tablets die via de HvA zijn aangeschaft.
Q.
A.
Wat is het werkplektarief en per wanneer geldt dit voor laptops?
Het werkplektarief houdt in dat jaarlijks een vast bedrag betaald wordt voor mobiele ICT-apparatuur in bruikleen. Zolang het bruikleen item niet
ingeleverd wordt, blijft het op naam van de bruikleennemer staan en wordt het bedrag in rekening gebracht bij het domein, staf of dienst. Het
werkplektarief geldt voor laptops vanaf de uitrol van de nieuwe ICT-werkplek (NIW).
Q.
A.
Wat gebeurt er als de medewerker niet akkoord gaat met de bruikleenovereenkomst?
Als de medewerker vooraf aan de bestelling niet akkoord gaat dan wordt de bestelling niet geplaatst. Wanneer de medewerker bij uitgifte de
bruikleenovereenkomst niet wil tekenen dan krijgt hij/zij de apparatuur niet mee.
Q.
A.
Waar moeten randapparatuur en accessoires worden ingeleverd die door het domein zelf beheerd zijn?
Via de ICT-contactpersoon, bij het eigen domein, staf of dienst.
Q.
A.
Hoe vaak wordt er gerapporteerd over de bruikleen items in de CMDB en aan wie wordt er gerapporteerd?
Minimaal eens per jaar krijgen alle bruikleennemers (medewerkers) een e-mail vanuit ICTS met een overzicht van de bruikleen items die op zijn/haar
naam geregistreerd staan. ICT-contactpersonen ontvangen zo’n overzicht maandelijks vanuit ICTS. Ook kan op verzoek een overzicht verkregen
worden van de bruikleen items.
Q.
A.
Wat verandert er aan het eigenaarschap van de apparaten die nu in bruikleen zijn?
Niets. De bruikleen items waren al eigendom van de juridisch rechtspersoon HvA en zijn nog steeds eigendom van de juridisch rechtspersoon HvA.
1
SERVICEDESK ICTS / FAQ MOBIELE ICT-APPARATEN IN BRUIKLEEN / 07-05-2014 / VERSIE 1.1
Q.
A.
Worden bruikleen items ook in SAP geregistreerd?
Nee
Q.
A.
Mag een medewerker meerdere mobiele telefoons of laptops op zijn/haar naam hebben staan in de bruikleenadministratie?
Ja
Q.
A.
Wat is de procedure voor het wijzigen van bruikleen items die onterecht op naam staan van een medewerker?
Bij het ophalen van het apparaat dient de medewerker zich altijd te identificeren. Mocht het toch voorkomen dat een bruikleen item onterecht op naam
staat, dan kan de medewerker (bruikleennemer) via de ICT-contactpersoon contact opnemen met de afdeling ICTS.
Q.
Wat zijn de afschrijftermijnen van bruikleen items?
Mobiele telefoons: 2 jaar
Smartphones: 2 jaar
Tablets: 2 jaar
HvA-laptop: 4 jaar (3 jaar garantie)
HvA-desktop: 4 jaar (3 jaar garantie)
MacBook: 4 jaar (2 jaar + 2 jaar extra garantie)
Q.
A.
Hoe weet ik wanneer een mobiel ICT-apparaat afgeschreven is?
De datum van aanschaf van HvA-desktops, -laptops en -tablets is terug te vinden op BSCW in de CSMO map. Dit overzicht plaatst ICTS
jaarlijks ter voorbereiding op de vervangingsronde. Voor mobiele telefoons geldt dat de overzichten op maandelijkse basis geleverd worden door
het AC aan de servicemanagers.
De door ICTS beheerde apparaten die afgeschreven zijn moeten worden ingeleverd en op verzoek vervangen.
Voor de niet door ICTS beheerde apparaten geldt dat het domein, dienst of staf zelf bepaalt wanneer deze weg te doen en al dan niet te vervangen.
Q.
A.
Waar moet een bruikleen item worden ingeleverd bij beëindiging dienstverband of wisselen aanstelling?
Bij één van de uitgifte- of innamepunten.
Q.
Wat is de procedure wanneer de beëindiging van het dienstverband onterecht blijkt en toch nog wordt verlengd? Krijgt de medewerker de
ingeleverde bruikleen items dan terug? Of moeten die opnieuw worden besteld?
Als de apparatuur inmiddels is ingeleverd, doet de ICT-contactpersoon een aanvraag voor een nieuw bruikleen item. Het bruikleen item dat de
medewerker terug krijgt kan ook een al eerder gebruikt item zijn. Dit geldt overigens ook voor medewerkers die niet eerder een item in bruikleen
hadden.
A.
2
SERVICEDESK ICTS / FAQ MOBIELE ICT-APPARATEN IN BRUIKLEEN / 07-05-2014 / VERSIE 1.1