Programma

Jubileumcongres
Van bolwerk naar netwerk
Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen
Woensdag 29 oktober 2014
Radboudumc Neurologie bestaat 60 jaar en dat vieren we!
We nodigen u uit voor deelname aan het jubileumcongres ‘Van bolwerk naar netwerk’.
Het jubileumcongres staat in het licht van nieuwe ontwikkelingen en kansen in ons
vak. Hiervoor hebben we een uitdagend programma samengesteld, waarover u in deze
uitnodiging meer kunt lezen. Pas als we samenwerken door alle linies heen zijn we in
staat de intergrale zorg te leveren die onze patiënten verdienen. Van bolwerken naar
netwerken.
U bent van harte welkom op woensdag 29 oktober, in concertgebouw De Vereeniging
in Nijmegen, om samen met vakgenoten uit heel Nederland een bijzondere dag te
beleven.
Meld u aan op onze jubileumwebsite radboudumc-neurologie.nl.
Wij hopen u op 29 oktober te ontmoeten.
Prof. dr. Michèl Willemsen
Hoofd Radboudumc Neurologie
Programma
9.00 uur Ontvangst
10.00 uur
Opening
Opening door prof. dr. Michèl Willemsen, afdelingshoofd Neurologie Radboudumc en Elisabeth van den Hoogen, journaliste en dagvoorzitter.
10.15 uur Bolwerksessies
Zijn er nog mensen in de zorg?
Drs. Bas Heijne, journalist NRC Handelsblad
Prof. dr. Baziel van Engelen, hoogleraar Neuromusculaire ziekten
Ons zorgsysteem is opgebouwd uit producten. Ook de mens in de zorg lijkt
een product te worden. Waar we onze identiteit in de loop der eeuwen ontleenden aan wat we maakten en vervolgens aan wat we kochten, ontlenen we
die vandaag aan de interesse die er is voor ons als product. Meer imago dan
identiteit. Bas Heijne en Baziel van Engelen geven hun visie op zorg, systeem
en maatschappij.
Stroomt geld wel de juiste richting op?
Diana Monissen, voorzitter RvB De Friesland Zorgverzekeraar
Prof. dr. Bas Bloem, hoogleraar Bewegingsstoornissen
Huidige vormen van financiering zorgen voor onproductieve concurrentie,
niet voor productieve samenwerking. Dat moet en kan anders. Diana Monissen
en Bas Bloem pleiten voor nieuwe financieringsmodellen binnen de zorg. De
patiënt is volgens hen gebaat bij samenwerking via netwerken.
Is er nog kwalitijd in de zorg?
Misha Smit, patiënt herseninfarct en oprichter van Bike4Brains
Dr. Frank-Erik de Leeuw, neuroloog Vasculaire ziekten
Tijd krijgt veel aandacht in de zorg. Het registreren van tijd is vaak een doel op
zich. Maar gaat deze kwalitijd niet ten koste van de belangrijkste uitkomst van
zorg voor een patiënt: kwaliteit van leven?
Frank-Erik de Leeuw betoogt dat georganiseerde zorg binnen een netwerk
patiënt en behandelaar aan antwoorden en oplossingen helpt.
Misha Smit werd op jonge leeftijd getroffen door een herseninfarct. Een worsteling volgde: het revalidatieprogramma sloot niet aan bij zijn leeftijd en paste niet bij de levensfase waarin hij zat. Misha Smit vertelt over zijn ervaringen.
11.45 uur Muziek
12.00 uur Lunch
13.00 uur Parallelle netwerksessies
Netwerksessie
Optie 1
Beroertes:
netwerken voor en mét de patiënt
Hersenbloeding: patiëntverhaal
Simonne van Gennip is journaliste en auteur van het boek ‘Een foutje in mijn
hoofd’. Ze vertelt over haar leven nadat ze getroffen werd door een hersenbloeding. Waar liep ze in de zorg tegen aan?
Dagelijkse praktijk: de huisarts
Huisarts Claudia Lobo vertelt over haar ervaring met beroertes. Wat komt ze
tegen in de dagelijkse praktijk? Wat kan en moet volgens haar anders? En wat
verwacht ze van andere zorgverleners en patiënten?
Door de ogen van de specialist: de neuroloog
Ewoud van Dijk, neuroloog Radboudumc, vertelt over de gebundelde expertise
rondom jonge patiënten met hart- en vaatziekten in de recent opgerichte multidisciplinaire poli “The young ones”.
Door de ogen van de specialist: de revalidatiearts
Revalidatiearts Bertjo Renzenbrink vertelt waar patiënten tijdens de revalidatie
– en daarna – tegenaan lopen en welke oplossingen er voor hen zijn.
Paneldiscussie
Na de sessies start een paneldiscussie, met een actieve rol voor het publiek.
In het panel neemt een breed spectrum van zorgverleners zitting, van huisarts,
patiëntvertegenwoordiger, neuroloog tot reïntegratiebegeleider van het UWV.
Discussieleider is Elisabeth van den Hoogen.
Netwerksessie
Optie 2
Bewegingsstoornissen:
zorgverleners in beweging
Leven met Parkinson: patiëntverhaal
Door de ziekte van Parkinson verandert een mens, vaak meer dan hij en zijn omgeving in eerste instantie beseffen. Wat betekent het om dagelijks te leven met deze
ziekte? En hoe kan de zorg ondersteuning bieden?
Bundeling van krachten:
voorbeelden van netwerken
Bas Bloem en Marten Munneke vertellen hoe ze ParC en ParkinsonNet inzetten om de
allerbeste zorg te geven aan parkinsonpatiënten en hun naasten.
Deep Brain Stimulation:
samenwerking Maastricht UMC+ en Radboudumc
Yasin Temel, hoogleraar neurochirurg Maastricht UMC+ en Rianne Esselink, neuroloog Radboudumc, vertellen over de inzet van Deep Brain Stimulation bij de behandeling van neurologische aandoeningen.
Inspiratiesessie: zorgverleners in beweging
Zorgverleners zijn gewend zich te richten op de ziekte, de symptomen en de behandeling, maar gezondheid is voor de patiënt meer dan dat. Het is lichamelijk én
geestelijk welzijn. Het is betrokken worden bij de behandeling. Het is zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze graag willen. Deze bredere definitie van gezondheid heeft
invloed op het werk van zorgverleners. Wat betekenen thema’s zoals de patiënt als
partner, zelfmanagement en gezamenlijke besluitvorming voor uw dagelijks werk?
Verschillende zorgverleners en innovators gaan met elkaar en het publiek in discussie. Deelnemers zijn onder andere Pieter van den Haak (ParkinsonNet), Ton Satink
(zelf- en rolmanagement), Sharon Tjon Eng Soe (Home Instead Thuisservice), Jos de
Blok (Buurtzorg), Marjan Faber (IQ healthcare) en Cilia Linssen (coach en adviseur
ICISZ).
Netwerksessie
Optie 3
Spierziekten: mensen in beeld
De gelijkzijdige driehoek
In de driehoek artsen, onderzoekers en patiënt, wordt de hoek van de
patiënt steeds belangrijker, maar gelijkzijdig is de driehoek niet. De patiënt
mag nog meer ruimte innemen. Iets wat volgens neuroloog Baziel van Engelen
niet alleen wenselijk maar ook uitvoerbaar is, ook bij patiënten die door hun
ziektebeeld moeite hebben met actieve coping. Hij introduceert het onderwerp
actieve participatie en werpt daarna samen met Marcel Timmen, directeur Vereniging Spierziekten Nederland, een aantal stellingen op rondom dit thema.
Omdraaien: het werkt!
De medische wetenschap werkt volgens een vast stappenplan: eerst onderzoek,
dan behandeling. Maar andersom kan ook, vertelt revalidatiearts Nicole Voet.
Beginnen met verhogen van de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie voor mensen met spierziekte. En pas na de behandeling
onderzoek doen naar het medisch effect ervan. Aansluitend discussie met de
zaal over de op-maat-verbinding tussen wetenschap en zorg om zo te komen
tot een patiëntgerichte onderzoeksagenda.
Technologie als medicijn?
Stel je voor: een patiënt heeft alle informatie van verschillende behandelaars
op één plek verzameld. Van MRI’s tot gespreksverslagen. Direct beschikbaar
tijdens een consult. Wat zou dat betekenen voor patiënt en behandelaar?
Joost Raaphorst, neuroloog Radboudumc, gaat hierop in en laat zien dat het
onmogelijke mogelijk is op Platform 9¾.
Zo kunnen nieuwe technologieën een verbinding zijn tussen zorgverlener
en patiënt. Maar moeten we ons laten leiden door elke nieuwe technische
uitvinding? Technologie kan echt contact met de patiënt ook in de weg staan.
Ciano Aydin (hoogleraar Filosofie TU Delft en onderwijsdirecteur UT) en Lucien
Engelen (directeur Radboud REshape & Innovation Center) gaan met elkaar in
discussie over technologie: hoe gebruik je de techniek zodat de patiënt er iets
aan heeft?
14.30 uur Pauze
14.45 uur Woord van de dagvoorzitter
Elisabeth van den Hoogen geeft een samenvatting van de netwerksessies: welke
kansen liggen er voor verbinding en hoe komen we samen tot praktische verbondenheid?
15.00 uur Keynote sessies: kwaliteit van zorg
Kwaliteit in beeld: de zorgatlas
Prof. dr. Gert Westert, directeur IQ healthcare
Ja, het maakt uit waar je woont als je ziek wordt: de kwaliteit en de kosten van
onze gezondheidszorg zijn niet overal gelijk. We weten dat het zo is, maar hoe
het precies in elkaar steekt, is voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars
onvoldoende duidelijk. Gert Westert schetst aan de hand van een tot de verbeelding sprekend initiatief - de gezondheidszorgatlas - hoe ons zicht op zorg
langzaam vorm krijgt.
Kwaliteitsregistratie: kansen en bedreigingen
Dr. Eric Hans Eddes, directeur Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Inzicht in de kwaliteit van zorg, indicatoren en transparantie. Zorgverzekeraars, patiënten en politiek zitten erom te springen. Dokters zien het vaak met
lede ogen hun kant opkomen. The Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
is in Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties. DICA-directeur Eric Hans Eddes spreekt over de kansen en
bedreigingen.
Openheid in kwaliteit
Prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht
Tot voor kort was de zorg een gesloten bolwerk waar buitenstaanders maar
weinig zicht op hadden. Dit is snel aan het veranderen. Belangrijke aanjager van deze ontwikkeling: kwaliteitsregistratie. Wat hebben ziekenhuizen
en zorgprofessionals te winnen als ze hier aan mee werken? En wegen de
voor-delen wel op tegen de nadelen van registratiedruk en mogelijk foutieve
interpretatie van de gegevens? Jan Kimpen bekijkt de verschillende kanten van
de medaille.
16.30 uur B
orrel en livemuziek
Inschrijving
U kunt zich nu inschrijven voor het jubileumcongres.
Meld u aan op
radboudumc-neurologie.nl
J ubileumcongres ‘Van bolwerk naar netwerk’
Woensdag 29 oktober 2014
Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen
Deelnamekosten € 120,- medici / € 60,- paramedici
Plaatstoekenning op volgorde van aanmelding