Download de installatiegids (PDF)

GIDS VOOR LEGGING
GEWEVEN VINYL VLOERBEDEKKING
Functioneel
INHOUD
> 02
04
VOORAFGAAND
AAN DE LEGGING
06
LEGGING
VAN ROLLEN
09
LEGGING
VAN TEGELS
STEP INTO THE FUTURE
U hebt gekozen voor geweven vloerbedekking van Dickson ®. Har telijk
dank voor uw ver trouwen. Binnenkor t zet u uw eerste stappen op een
vloerbedekking die in alle opzichten vernieuwend is.
Uw nieuwe vloerbedekking is het eindproduct van de knowhow en de ervaring
van Dickson. U krijgt het gebruiks- en onderhoudsgemak van vinyl, en tegelijk de
esthetiek en de unieke textuur van een textiele vloerbedekking.
Maar ontdek eerst onze tips voor optimale legging en gebruik van uw nieuwe
vloerbedekking. We zijn ervan overtuigd dat u er volledig tevreden over zult zijn en
zult blijven.
FRAYGUARD
®
CLEAN CUT
by
DE EERSTE GEWEVEN VINYL VLOERBEDEKKING DIE NIET RAFELT
Voor een vlottere legging van de vloerbedekking werkte Dickson de Frayguard®technologie uit die voorkomt dat snijranden gaan rafelen. Tegelijk versterkt de
technologie de weerstand van het weefsel. Ze garandeert zuivere snijranden en
snelle, efficiënte en onberispelijke legging.
De informatie in deze documenten kan veranderen zonder waarschuwing vooraf. Daarom
is het belangrijk dat de plaatser op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen van het
product en van de leggingstechnieken. Hij moet vooraf ook het materiaal goed nakijken om
te voorkomen dat er in het eindresultaat onvolkomenheden te zien zijn. De vervanging van
vloerbedekking die al gelegd is, kunnen we niet voor onze rekening nemen.
> 03
VOORAFGAAND AAN
DE LEGGING
> Acclimatisatie van de vloerbedekking
• Vóór u de vloerbedekking legt, is het nodig dat ze kan wennen aan de omgeving:
- Voor rollen: ontrol de rollen 24 uur vóór u ze legt en laat ze tot rust komen op de plaats waar ze
moeten liggen.
- Voor tegels: leg de tegels 48 uur vóór de legging in hun oorspronkelijke verpakking op een vlakke
ondergrond.
• Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur en de vochtigheidsgraad normaal zijn (meer dan 18°C met een
relatieve vochtigheidsgraad tussen 30 en 60%).
> Voorbereiding van de ondergrond
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de vloerbedekking moet komen:
• schoon is: maak de ondergrond stofvrij en schoon, verwijder elk spoor van pleisterkalk, verf, olie of andere
vetten enz.
• stevig en vlak is zonder barsten. Als de ondergrond onregelmatig is of resten bevat van lijm of bitumen,
raden we u aan eerst een vezelversterkte vloermortel aan te brengen.
• perfect droog en waterdicht is. Volg de nationale regels en van kracht zijnde reglementering voor de
vochtigheid van de ondergrond.
BIJZONDERHEDEN
• Vinylvloeren creëren een waterdicht membraan waardo or vocht tussen de ondergrond en de
vloerbedekking niet kan verdampen. Vochtrestanten kunnen onmiddellijk of op langere termijn zorgen
voor onvolkomenheden (loskomen van de lijm, blazen, beschadiging van de onderlaag).
• Check systematisch de temperatuur en het vochtigheidsgehalte van de ondergrond. De temperatuur
mag niet lager zijn dan 15°C en de vochtigheid niet hoger dan 2%.
> Bijzondere omstandigheden
• Op intensief gebruikte trappen is een trapneus nodig.
• Op een bodem met lagetemperatuur-vloerverwarming (opgelet: de contacttemperatuur met de ondergrond
mag nergens hoger worden dan 28°C):
- Respecteer de droogtijden van de ondergrond.
- De vloerverwarming moet al minstens 4 weken werken voor u de vloerbedekking kunt leggen.
- Zet de vloerverwarming minstens 48 uur voor de legging van de vloerbedekking uit, voorbereiding
van de ondergrond inbegrepen.
- Wacht na de legging van de vloerbedekking minstens 48 uur vóór u de vloerverwarming weer aanzet.
- Vermijd plotselinge temperatuurverschillen door uw thermostaat stapsgewijs hoger of lager te
zetten (met stappen van max. 5°C per dag).
> 04
BENODIGDHEDEN
• Krijt of markeerpotlood
• Lat en rolmeter
• Afbreekmes en trimmer voor
de snijranden
• Tandkam voor de lijm
• Aandrukrol 2 tot 3 kg
• Aandrukrol 50 kg
• Lijm voor vinyl vloerbedekking,
compatibel met de onderkant van
de vloerbedekking (zie aanbevelingen)
BELANGRIJK
Check uw vloerbedekking vóór gebruik op
eventuele visuele onvolkomenheden. Doe
dat bij goed licht. Leg geen beschadigde of
defecte stukken. Neem bij onvolkomenheid
meteen contact op met uw dealer.
TIP
Plan de vloerbedekking als allerlaatste
in uw werkplanning, zodat ze intact blijft.
Kan dat toch niet? Bescherm de gelegde
vloerbedekking dan goed met plastic of
karton.
AANBEVOLEN LIJM
De hieronder staande lijmsoorten zijn door hun fabrikanten getest en goedgekeurd voor uw nieuwe
vloerbedekking.
PERMANENTE LIJM VOOR VOLLEDIGE VERLIJMING (tegels en rollen):
BOSTIK
MAPEI
HENKEL
SADERTAC V6 confort
Ultrabond ECO 370
Thomsit K188E
Polymang SM confort
Ultrabond ECO V4SP
Thomsit K188S
Miplafix 300
Thomsit K150
Thomsit K188
Thomsit UK800
NIET-PERMANENTE LIJM (alleen geschikt voor tegels):
BOSTIK
MAPEI
HENKEL
AdhesiTech
Ultrabond ECO Fix
Thomsit T435
Lees altijd goed de aanbevelingen en richtlijnen van de lijmfabrikant.
> 05
LEGGING
VAN ROLLEN
> Algemene principes
Dickson levert uw vloerbedekking in banen van 2 meter. Die moeten volledig verlijmd worden.
Zoals bij elke geweven vloerbedekking kunnen er natuurlijk structuurvariaties optreden. Afhankelijk
van kleur en vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de structuur van het weefsel
accentueren.
• Oriënteer de banen naar de muur van het belangrijkste raam of in de lengterichting.
• Leg de banen in een gang in de meest gebruikte looprichting, behalve als er voor u andere technische of
administratieve voorschriften gelden.
• Leg alle banen in dezelfde richting. Dat geeft een homogener beeld. Om het u gemakkelijker te maken,
staan er richtingspijltjes op de onderkant.
• Gebruik een dubbele insnijding voor de naden tussen twee banen.
• Leg de naden tussen twee banen bij voorkeur buiten de zones waar wellicht het meest op gelopen wordt.
• Vermijd naden op het einde of bescherm ze tenminste met een strip.
• Leg in één ruimte altijd banen met dezelfde fabricage-referenties.
TIP
Voorzie in ruimtes met directe toegang naar buiten een absorberende mat bij de ingang. Die houdt
tot 80% vuil en vocht tegen. Handig voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw
vloerbedekking.
DE LIJM AANBRENGEN
Volg nauwgezet de voorschriften van uw lijmleverancier en respecteer de wachttijden en de
voorgeschreven dosering.
> De banen aanbrengen
1. Duid op de vloer aan waar de eerste baan
precies moet liggen. Let erop dat u in de
lengte en in de breedte genoeg marge neemt
voor naden en voor het afsnijden (minstens
4 cm)
> 06
2. Leg de baan precies naast de streep
Laat de rest langs muren of plinten omhoog
lopen.
3. Snij de vloerbedekking aan de rand,
volgens de afmetingen van de ruimte, en
volg zo nauwkeurig mogelijk muren, plinten,
leidingen en andere speciale punten:
4. Vouw de baan in het midden weg.
5. Breng lijm gelijkmatig aan op de vloer
met een tandkam, en vermijd te grote
hoeveelheden. Stop 20 cm voor het einde.
Verlijm de naden pas in een tweede fase.
6. Druk de baan op de met lijm ingesmeerde
vloer.
7. Druk de vloerbedekking aan met de
aandrukrol. Vouw de andere helft van de
baan weg en herhaal voor die andere helft
de stappen 5, 6 en 7.
8. Trek parallel met de vorige streep een
nieuwe voor de positie van de volgende
baan. Neem weer minstens 4 cm marge (op
1,96 meter voor een overlapping van 4 cm).
9. Maak een dubbele insnijding. Gebruik
daarvoor uw lat en uw afbreekmes. Snij de
twee lagen tegelijk, in het midden van de
overlapping tussen de twee banen. Gooi de
reststukjes weg.
10. Vouw de twee banen weg en breng lijm
aan op de ondergrond. Laat de lijm even
rusten.
11. Effen de banen terwijl u de twee randen
nauwgezet met elkaar verbindt, en druk de
naad aan met uw drukroller. Druk daarna de
hele verlijmde zone aan met de zwaardere
drukroller.
a. Langs de muren als u de plinten pas
achteraf plaatst,
b. Langs de plinten als u die heeft laten
zitten.
Herhaal dit verder voor de volgende banen.
> Als u klaar bent met leggen:
De vloerbedekking moet schoon afgeleverd worden, ontdaan
van lijmsporen en van ander afval van de legging.
Door chemisch te lassen worden de verbindingen:
• Voor gewoon gebruik: 24 uur nadat de vloerbedekking gelegd
is.
• Wacht 72 uur (3 dagen) vóór de 1e grondige schoonmaakbeurt
(zie onderhoudstips).
BELANGRIJK
Gebruik doppen of glijders op
meubelpoten om uw vloerbedekking te
beschermen. Gebruik geen doppen of
glijders van rubber (want de olie in het
rubber maakt onuitwisbare sporen).
• Wacht ook 72 uur vóór u meubels op de vloerbedekking zet.
> 07
> Behandeling van de naden – Koude lasnaden
Om de duurzaamheid en de waterdichtheid van de naden te garanderen, is het nodig dat u ze chemisch aan
elkaar last met een product zoals Werner Muller Type A.
Door chemisch te lassen worden de verbindingen:
• Definitief waterdicht, waardoor u voorkomt dat reinigingswater en vuil insijpelt.
a. De ondergrond en de lijm zijn beschermd, terwijl ze toch al hun mechanische kenmerken behouden
van weerstand en aanhechting.
b. U voorkomt dat vuil in de naden blijft zitten.
• Definitief resistent tegen mechanische invloeden, waardoor u voorkomt dat lasnaden weer opengaan of
dat randen loskomen door het lopen.
In verschillende landen zijn er reglementeringen van kracht die de behandeling van lasnaden verplicht
maakt, afhankelijk van de aard en de klassering van de ruimte en de gebruiksintensiteit. Check daarvoor
uw lokale reglementering.
1. Haal 12 uur na de legging de lijmresten weg en plak
afplakband op de naad.
2. Snij het afplakband met uw rolmes precies op het niveau
van de naad door.
TIP
La marge laissée pour les coupes remonte le
long des murs ou des plinthes.
3. Schud de tube met koudlasvloeistof voor pvc en druk de
punt diep in de naad. Laat de punt langs de naad glijden
terwijl u op de tube drukt om de dosis aan te passen.
Wacht 30 minuten alvorens de ruimte te gebruiken.
> 08
Als u teveel vloeistof aanbrengt op de
vloerbedekking, laat die dan gewoon
drogen zonder eraan te komen. Hij zal
vanzelf vervluchtigen..
LEGGING
VAN TEGELS
> Algemene principes
Uw vloerbedekking van Dickson® is verpakt per 16 tegels van 50x50cm (4m²/verpakking). U legt ze ofwel
volledig verlijmd, ofwel verwijderbaar.
Zoals bij elke geweven vloerbedekking kunnen er natuurlijk structuurvariaties optreden. Afhankelijk
van kleur en vervlechting zullen de naden min of meer zichtbaar zijn en de structuur van het weefsel
accentueren.
• Leg in één ruimte altijd tegels met dezelfde fabricage-referenties.
• Hou een of twee verpakkingen over om tegels te vervangen die beschadigd zouden raken.
Dambord
De kwaliteiten Be Easy en Be Smart zijn ontworpen om in dambord
gelegd te worden: u draait elke tegel een kwartdraai tegenover de
tegel die ernaast ligt (om het u gemakkelijker te maken staan er
richtingspijltjes op de onderkant van elke tegel).
Met sommige kleuren is het mogelijk om de tegels in dezelfde richting
te leggen. Toch raden we u sterk aan om te kiezen voor legging in
dambord, omdat dat het mooiste resultaat geeft.
De legging in dezelfde richting (monolithisch of op zijn Engels) maakt
het mat/glanzend effect ongedaan, maakt de lasnaden meer zichtbaar,
en levert geen uniform resultaat op. Dickson biedt geen enkele
garantie voor eventuele klachten over de esthetiek van een legging in
dezelfde richting (monolithisch of op zijn Engels), ook al gebeurt dat
op vraag van de bouwopzichter. Wilt u een uniform resultaat, dan kunt
u het beste kiezen voor rollen.
Recht
Verspringend
BELANGRIJK
Check uw vloerbedekking vóór gebruik op eventuele visuele onvolkomenheden. Doe dat bij goed
licht. Leg geen beschadigde of defecte stukken. Neem bij onvolkomenheid meteen contact op met
uw dealer.
TIP
Voorzie in ruimtes met directe toegang naar buiten een absorberende mat bij de ingang. Die houdt
tot 80% vuil en vocht tegen. Handig voor het onderhoud, en het verlengt de levensduur van uw
vloerbedekking.
> 09
> De tegels aanbrengen
1. Teken twee hoofdlijnen op de grond:
• De 1e loodrecht op de belangrijkste ingang.
• De 2e loodrecht op de eerste hoofdlijn. Verplaats eventueel de kruising zo dat de snijranden aan de kanten
gelijk zijn.
BELANGRIJK
Positionering van de tegels:
2
90°
1
Door de tegels goed te positioneren, verbetert
het esthetisch resultaat van uw werk. Over het
algemeen geeft een evenwichtige positionering
aan de twee uiteinden van de ruimte het beste
resultaat. Tegen de muren moeten er minstens
halve tegels liggen.
2. Begin de lijm op de ondergrond aan te brengen op de kruising tussen de twee hoofdlijnen.
DE LIJM AANBRENGEN
Volg nauwgezet de voorschriften van uw
lijmleverancier en respecteer de wachttijden en de
voorgeschreven dosering.
3. Positioneer de eerste tegel op de kruising van de twee hoofdlijnen en begin ‘trapvormig’ te
plaatsen.
• Controle: controleer regelmatig of de tegelranden in de lengte recht op elkaar aansluiten door met uw
duim langs die randen te gaan.
• Naden: check of de tegelranden aan de vier kanten goed aansluiten bij de andere tegels.
Door de tegels niet ‘trapvormig’ te leggen, kunt u onvolkomenheden krijgen in de positionering, wat zorgt
voor gedeeltelijke openingen tussen de tegels. Dit heeft niets te maken met een verschil in afmeting tussen
de tegels.
TIP
Begin bij de helft van de ruimte
tegenover de deur.
> 10
4. Aandrukken: dit is noodzakelijk en gebeurt in twee stappen:
a - Druk de tegelranden aan met de aandrukrol.
b - Druk het hele tegeloppervlak aan met de
zwaardere aandrukrol.
5. Herhaal dit tot u een volledig dambordpatroon hebt in de hele ruimte.
> Als u klaar bent met leggen:
De vloerbedekking moet schoon afgeleverd worden, ontdaan
van lijmsporen en van ander afval van de legging.
Wachttijden vóór u gebruik kunt maken van uw nieuwe
vloerbedekking:
• Voor gewoon gebruik: 24 uur nadat de vloerbedekking gelegd
is.
• Wacht 72 uur (3 dagen) vóór de 1e grondige schoonmaakbeurt
(zie onderhoudstips).
BELANGRIJK
Gebruik doppen of glijders op
meubelpoten om uw vloerbedekking te
beschermen. Gebruik geen doppen of
glijders van rubber (want de olie in het
rubber maakt onuitwisbare sporen).
• Wacht ook 72 uur vóór u meubels op de vloerbedekking zet.
> 11
SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S Lille Métropole
Photos: Quais de l'image / Raison de plus / Fotolia / Getty images - Editie 04/2014
Dickson Constant is a company of Glen Raven, Inc.
10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00
Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring