Presentatie Peter Callens - Contrast :::. Law Seminars

Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen,
maar wees selectief
Een kritische benadering
Peter CALLENS
Algemene kenmerken
• Vrijwillig mechanisme voor beslechting van betwistingen
• Kan ‘ad hoc’ zijn of ‘institutioneel (Internationale Kamer van Koophandel,
Cepina…)
• Partijen zijn in grote mate vrij om procedure vast te leggen, o.m. voor benoeming
van arbiters
• Is geen vorm van bemiddeling
• Procedure verloopt normaal binnenskamers: derden hebben geen toegang tot
hoorzitting en uitspraak is niet publiek
• Biedt garantie voor eerlijke procesgang: kwaliteit en voortbestaan van arbitrage
als middel voor oplossen van geschillen hangt ervan af
• Arbiters treden op als rechters, staan ten dienste van de partijen
2
Rechtsbescherming
• Normaal geen hoger beroep mogelijk, slechts beperkte mogelijkheid tot
vernietiging (art. 1717 Gerechtelijk Wetboek):
-
Onbekwaamheid van partij of ongeldige arbitrageovereenkomst
Geen mededeling over aanstelling arbiter/arbitrageprocedure, of onmogelijk rechten te
verdedigen
Uitspraak slaat op geschil dat niet beoogd is door arbitrageovereenkomst of uitspraak gaat
arbitrageovereenkomst te buiten
Uitspraak niet met redenen omkleed
Samenstelling scheidsgerecht of arbitrageprocedure niet in overeenstemming was met
overeenkomst
Scheidsgerecht overtreedt zijn bevoegdheden
Voorwerp van het geschil niet vatbaar voor arbitrage
Uitspraak is in strijd is met de openbare orde; of
Uitspraak is verkregen door bedrog.
3
Beknopte benadering van de pro’s en contra’s
PRO
• Beslotenheid
• Derden geen toegang tot zitting
en sententie
• Geen melding aan autoriteiten
(bijv. mededingingszaken)
• Aanduiding arbiters door partijen
• Tijdsverloop: sneller (mede door
nieuwe wet), geen beroep
• Partijen worden echt gehoord
• Brede internationale erkenning
• Betere recuperatie van kosten
•
•
•
•
•
CONTRA
Soms: beslotenheid
Soms: partijen duiden arbiters aan
Soms: kan te snel zijn voor partij
die er geen belang bij heeft
Kan duur uitvallen, zeker indien
veroordeling tot kosten
Gedwongen tenuitvoerlegging
moet nog via staatsrechter
passeren
4
Bijna universele internationale erkenning:
149 landen passen Verdrag van New York van 1958 over de erkenning en
tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken toe
Afghanistan
Albania
Algeria
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Benin
Bolivia (Plurinational State
of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chile
China
Colombia
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
Fiji
Finland
France
Gabon
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Haiti
Holy See
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic
Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malaysia
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Vincent and the
Grenadines
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
5
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
United Republic of
Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela (Bolivarian
Republic of)
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe