Download de opdracht

www.vanwelie.net
[email protected]
Waterzuivering Gemeente Amsterdam
Rioolwaterzuivering
Drinkwaterzuivering
Wat vooraf ging …
De gemeente Amsterdam moet bezuinigen. Om niet alleen maar bij de inwoners geld weg te
nemen, besluit de gemeente ook om in eigen zak zaken op orde te stellen. Hiervoor wordt een
suggestie gedaan om bij de waterzuivering een besparing door te voeren.
Waterzuivering is voor de gemeente Amsterdam erg belangrijk. Daarom wil de gemeente niet
zomaar uit dit potje geld wegnemen.
Maar om een wel overwegen beslissing te nemen wil de gemeente Amsterdam precies weten
hoe het zuiveringsproces in elkaar zit. Zodra zij dit weten kunnen ze met de experts gaan kijken
hoe het proces geoptimaliseerd kan worden en of het dan eventueel goedkoper kan. Hiervoor
schakelen ze expertbureau “Zuiver Water NL” in. Zuiver Water NL analyseert en optimaliseert de
waterzuiveringsprocessen en geeft advies over situatie.
De opdracht
Jij bent een expert bij “Zuiver Water NL”. Deze opdracht komt op jou bureau te liggen en hierbij
worden de volgende vragen gesteld waar de gemeente Amsterdam antwoord op wil hebben:
1. Welke processen vinden er plaats tijdens de waterzuivering?
2. Welke natuurlijke stoffen worden allemaal tijdens het waterzuiveringsproces
aangetroffen en/of toegevoegd?
3. Welke chemische stoffen worden allemaal tijdens het waterzuiveringsproces
aangetroffen en/of toegevoegd?
Programma van eisen
De volgende eisen worden gesteld aan jouw onderzoek voor de gemeente Amsterdam:




Het moet in “begrijpelijke taal” geschreven zijn (vaktermen uitleggen dus!)
Het moet een verslag zijn van 4 tot 10 pagina’s, waarbij 60% tekst is.
Het moet een aantrekkelijke voorpagina hebben met een bijpassende titel.
Uiterlijk 16 november 2014 moet het verslag ingeleverd zijn bij de gemeente
Amsterdam.
Verdere info
Voor meer informatie over deze opdracht kan je je wenden tot je leidinggevende. Daarnaast kan
je de nodige informatie vinden op www.vanwelie.net/opdrachten
Succes!
Naam:
Datum:
| Pagina 1 van 1