GEEN FIETSENREK MR-NIEUWS

UITGAVE 27 november 2014 JAARGANG 17 NUMMER 12
PRIVACY en SOFTWAREGEBRUIK
Deze week heeft RTLnieuws aandacht besteed aan het onderwerp privacy en softwaregebruik door
basisscholen. In de bijlage treft u een brief van ons bestuur INOS met daarin onze reactie op dit
onderwerp. Graag uw aandacht hiervoor.
SINTERKLAAS
Ook dit jaar hebben we Sinterklaas en zijn Pieten weer uitgenodigd om naar de Jacinta te komen op 5
december. U bent van harte welkom om vrijdagochtend half 9 even te blijven om ze samen met ons te
ontvangen. Daarna wordt er verder gefeest in de speelzaal. Daar zal Sinterklaas om beurten de
groepen 1 t/m 4 gaan ontvangen. Helaas heeft Sint geen tijd om alle groepen te ontvangen. Daarom
zullen de groepen 5 t/m 8 surprise gaan doen. Op naar een gezellig Sinterklaasfeest!
OUDERS ZETTEN HUN SCHOEN (tweede oproep)
Wat we nu toch hebben vernomen...
Sint wil graag naar de Jacinta komen!
Niet voor de kinderen deze keer.
maar voor de hulpouders, dat zijn er steeds meer!
Ze organiseren feesten en willen er telkens voor ons zijn.
Dat vinden Sint en Piet natuurlijk heel erg fijn!
Dus stond u de laatste tijd voor de Jacinta klaar?
Zet dan uw schoen op school dit jaar!
Tot morgen kunt u hem in de kleuterhal kwijt!
En we verzekeren u... u krijgt geen spijt!
Met vriendelijk groet,
St. Nicolaas en zijn Pieterbaas.
GEEN FIETSENREK
Bij de oversteekplaats aan de Viveslaan is een breed hek geplaatst zodat de kinderen niet de straat op
kunnen rennen. Dit hek lijkt erg op de hekken die er zijn om fietsen te plaatsen, maar is daar niet voor
bedoeld.
We snappen dat er te weinig ruimte is om uw fiets te plaatsen, maar willen u vragen om het hek bij de
oversteekplaats vrij te houden voor een veilige oversteek van de kinderen.
MR-NIEUWS
Naar aanleiding van de oproep voor kandidaten voor de oudergeleding van de MR hebben zich geen
nieuwe kandidaten gemeld.
Dat betekent dat Susan Ketelaars automatisch voor een periode van 4 jaar herkozen is.
Wij feliciteren haar met de herverkiezing.
Op de website van Kbs Jacinta kunt u het MR- jaarplan voor dit schooljaar en de vernieuwde versie van
de algemene informatie vinden.
Team Kbs Jacinta
INFORMATIE OVER ACTIE VOOR KIKA
U heeft inmiddels in het weekjournaal kunnen lezen dat dit jaar de opbrengst van de Kerstmarkt
bestemd is voor KiKa. KiKa strijdt al jaren voor de verbetering van de behandeling van en onderzoek
naar kinderkanker. U kunt een echte KiKa knuffelbeer
bestellen voor € 5,95.
De beertjes worden op donderdag 18 december na
betaling in de eigen groep uitgedeeld.
Er zijn ook nog beren te koop op de kerstmarkt zelf,
maar wilt u er zeker van zijn dat u er een of meer
heeft dan is het aan te raden de beertjes van te voren
te bestellen.
U heeft hiervoor tot en met vrijdag 12 december de tijd.
Als u wilt, kunt u in een enveloppe met de naam van uw kind erop het bedrag van € 5,95 doen. De
eigen leerkracht zet uw bestelling op een bestellijst.
De werkgroep goede doelen zorgt voor het aanleveren van het totaal aantal beren.
GEVONDEN VOORWERPEN
Er liggen al geruime tijd gevonden voorwerpen in de gang uitgestald. Wilt u nog kijken of er iets van
uw zoon of dochter bij zit?
Maandag worden alle gevonden voorwerpen weg gedaan!!
JE KIND LEREN OMGAAN MET INTERNET EN SOCIAL MEDIA
Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en ook kinderen maken er
op steeds jongere leeftijd gebruik van. De mogelijkheden zijn eindeloos en kinderen vinden er leuke
spelletjes en veel informatie maar ook minder leuke onderwerpen die absoluut niet geschikt
zijn voor kinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om hun kind tegen
ongewenste informatie te beschermen.
Tips voor het begeleiden van je kind bij social media gebruik
1. Laat je kind liefst niet alleen op de smartphone of tablet.
Zorg dat je je kind kunt zien als hij/zij online is. Zoek samen met je kind een plek in huis waar het kan
internetten, bijvoorbeeld op de bank of aan de eettafel.
2.
Vraag je kind wat hij/zij op internet wil doen.
Toon interesse en kijk of speel mee. Geef aan wat je kind kan doen als het mis gaat, bijvoorbeeld
reclame wegklikken en of bij vervelende berichtjes de ouders waarschuwen.
3.
Spreek van tevoren af hoe lang je kind op de smartphone/tablet mag.
Gebruik eventueel een kookwekker, of waarschuw je kind vijf minuten van tevoren als de tijd bijna is
verstreken. Maak ook duidelijke afspraken wanneer het kind gebruik kan maken van het apparaat en
wanneer niet, bijvoorbeeld: niet tijdens het eten en bij het naar bed gaan.
4.
Praat geregeld met je kind over wat hij/zij online doet en met wie hij/zij praat.
Toon interesse als je kind iets wil vertellen of iets wil laten zien.
5.
Surf samen met je kind en kijk welke sites geschikt zijn.
Leer zelf ook werken met de programma’s en social media die je kind gebruikt.
6.
Maak samen met je kind een account aan.
Help je kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie wordt
afgeleid. Namen als ‘Lovelygirl’ kunnen een verkeerde suggestie wekken, gebruik deze dus niet.
7.
Maak je kind bewust van de risico’s op internet.
Leer je kind dat hij geen persoonlijke gegevens aan onbekenden mag geven (adres, telefoonnummers,
bankrekeningnummers, et cetera). Vertel dat er op internet mensen zijn met verkeerde bedoelingen
en dat deze mensen zich anders kunnen voordoen.
8.
Maak je kind duidelijk dat de virtuele wereld, bijvoorbeeld Stardolls, een nepwereld is.
Bespreek met je kind dat hij zich online hetzelfde gedraagt als in de ‘echte’ wereld. Maak afspraken
hierover, bijvoorbeeld: aardig zijn tegenover andere mensen, toestemming vragen wanneer je een
foto wilt plaatsen.
9.
Op internet is van alles te koop.
Leer je kind dat het zonder jouw toestemming geen aankopen mag doen.
10. Maak de smartphone of tablet kindvriendelijk door er een filter op te zetten.
Bijvoorbeeld, Safety Net app of Kind Veilig Sim. Meer informatie hierover vind je op de website
www.mijnkindonline.nl. Hier vind je meerdere apps waarmee je het mediagebruik van je kind kunt
begrenzen.
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij de School-CJG-er
van CJG Breda. Op jouw school is dit: Marij van Caulil e-mail: [email protected]
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van
leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en
vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar [email protected] .
Aanvullende tips over dit onderwerp? Mail ze naar [email protected] /
http://youtu.be/8TyplNAQNeU
GROEP 7 NAAR BREDA’S MUSEUM
Het was 25 november
Groep 7a ging naar het Breda’s museum. Daar kregen we een rondleiding over de Beeldenstorm van
een mevrouw. Ze vertelde eerst over de katholieken, goden etc. We kregen ook twee filmpjes te zien.
Na de filmpjes kregen we ook schilderijen te zien. De mevrouw van het Breda's museum legde bij elk
schilderij een mooi en interessant verhaal uit. Het duurde ongeveer twee uur. Het was
SUPER LEUK !!!! En toen gingen we terug naar school waar we met z'n allen hebben gegeten.
Groetjes Puk uit groep 7a van Juf Sanne en Juf Mirjam
Wij zijn met onze klas naar het Breda’s museum geweest. Het ging over de Beeldenstorm.
Best interessant maar degene die alles uitlegde praatte heel veel dus dat was een beetje
saai. Maar de rest was best serieus, dus best wel leuk. Vooral toen ze ging uitleggen, want
dan leerde je nog wat. En in het begin ging ze over allerlei soorten geloven vertellen en dat
was wel interessant. Er was ook een filmpje over de Beeldenstorm dat was best leuk. We
moesten achter degene die alles uitlegde lopen, anders was ze ons kwijt en dat mag niet en dan
maken we misschien iets kapot en dat kost geld voor de school. Wesley, groep 7a
Wij gingen naar het Breda’s museum. We gingen dingen bekijken over de Beeldenstorm. En over
verschillende geloven. Toen we binnen kwamen moesten we naar een zaal. Daar gingen we filmpjes
bekijken over de Beeldenstorm. De Beeldenstorm is dat de protestanten de beelden in de katholieke
kerk sloopten. Hierna gingen we nog schilderijen en beelden bekijken over Filips II, Willem van Oranje
en het turfschip.
Het turfschip was een schip met daarop turf waaronder soldaten zaten verstopt. Zo hebben zij Breda
terug veroverd van de Spanjaarden. Op het einde kregen we nog een bijzondere tegel van vroeger met
een oog erop en een boekje over de Beeldenstorm. Toen gingen we weer terug naar school.
Stans en Sophie groep 7a