26 27 - Nicolientje

NL
GB
DE
FR
Nicolientje is een exclusief en luxe concept
Nicolientje is an exclusive and luxury con-
Nicolientje est un concept exclusif et
lijkheden, een geheel eigen gezicht en
unique style and character.
Nicolientje ist ein exklusives und hochwertiges Konzept in einem zeitlosen Design
für Baby- und Kinderzimmer mit vielen
Anwendungsmöglichkeiten sowie einem
unverwechselbaren Erscheinungsbild und
in een tijdloos design voor de baby- en
kinderkamer met veel toepassingsmogekarakter.
Alle Nicolientje producten zijn vervaardigd
uit de beste materialen waarbij niet alleen
aan uitstraling en duurzaamheid is gedacht
maar ook aan veiligheid.
Nicolientje is 100% Dutch Design, kind-
vriendelijk en vrij van schadelijke stoffen
wat bijdraagt aan een gezond slaapklimaat.
Kwaliteit uit grootmoeders tijd!
02
cept in a timeless design for nurseries and
children’s rooms, offering many options, a
All Nicolientje products are made from the
very best materials, with attention not only
for looks and durability but also for safety.
Nicolientje is 100% Dutch Design, child-
friendly and free from harmful substances,
giving a healthy bedroom climate.
Nicolientje stands for good old-fashioned
quality!
Charakter.
Alle Nicolientje-Produkte sind aus besten
Materialien gefertigt, wobei nicht nur an die
Ausstrahlung und Nachhaltigkeit gedacht
wird, sondern auch die Sicherheit nicht
außer Acht gelassen wird.
Nicolientje ist ein zu 100 % niederländisches Design, kindgerecht und frei von
Schadstoffen, was zu einem gesunden
Schlafklima beiträgt.
Nicolientje steht für Qualität aus Großmutters Zeit!
luxueux dans un design indémodable
pour la chambre du bébé et celle d’enfant.
Nicolientje a beaucoup de possibilités
d’application et un caractère tout propre.
Tous les produits de Nicolientje sont faits
en des matériaux excellents près desquels
on n’a pas seulement pris en considération
le rayonnement et la durabilité mais nous
avons aussi considéré la sûreté.
Nicolientje est 100% Dutch Design, sans
danger pour les enfants et le concept est
libre des matières nuisibles ce qui contribue à un climat de sommeil salutaire.
Nicolientje est garante de ‘qualité du temps
de mémé’
03
03
04
05
06
06
07
08
09
06
10
11
12
13
06
14
15
16
17
18
19
20
20
22
22
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
29
30
31
NL
GB
DE
FR
De botstructuur van kinderen bereikt eerst na
twee tot drie jaar de uiteindelijke hardheid,
daarom is het belangrijk, dat de matras zich
optimaal aanpast.
Children’s bone structure only reaches its final
hardness after 2 to 3 years, which is why it is
important that the mattress shapes itself
optimally to the body.
Die Knochensubstanz von Kindern erreicht erst
nach zwei bis drei Jahren die endgültige Härte,
daher ist es wichtig, dass sich die Matratze optimal
anpassen kann.
L’ossature des enfants n’atteint pas sa densité
définitive avant l’âge de deux à trois ans. Il est
donc capital que leurs matelas s’adaptent à la
perfection.
Een essentieel voordeel van het LaPur- principe is
dat de kern, net als bij latex, in een gesloten mal
geschuimd wordt. Daardoor wordt een gelijkblijvende kwaliteit tegenover standaard koudschuim
bereikt, die normaalgesproken als blok geschuimd
en gesneden wordt.
An essential benefit of the LaPur principle is
that, just like latex, the core is foamed in a closed
mould. This results in more consistent quality
when compared with standard low-density foam,
which is generally foamed as a block and then cut.
Ein wesentlicher Vorteil des LaPur Verfahrens ist,
dass der Kern nach dem Latexverfahren in einer
geschlossenen Form geschäumt wird.
Dadurch wird eine gleichbleibende Qualität
gegenüber herkömmlichem Kaltschaum
erzielt, der als Blockware geschäumt und
anschließend geschnitten wird.
Nicolientje „LaPur inside“ is een kindvriendelijke
koudschuim-matras voorzien van verticale
luchtkanalen vrij van schadelijke- en irriterende
stoffen, voorzien van de „Blauwe Engel“.
Een ander belangrijk voordeel is, dat de ondersteunende en klimaatactieve celstructuren
binnenin en aan de oppervlakte behouden blijven
en niet door het snijden vernietigd worden.
Doormiddel van de verticale luchtkanalen in combinatie met de geprofileerde oppervlaktestructuur
ontstaat er een uiterst ademende matras die
warmtestuwing tegengaat waardoor het herinademen van schadelijke CO2 verhinderd wordt.
De hoogwaardige, huidvriendelijke Lyocell dubbeldoek tijk is volledig afritsbaar en wasbaar tot 60˚C.
Deze tijk heeft unieke eigenschappen, zoals een
optimaal vochtmanagement en natuurlijke afweer
van bacteriën, huismijt en schimmels.
Leverbaar in de afmetingen 60 x 120 cm en
70 x 140 cm, dikte 13 cm.
32
Nicolientje “LaPur inside” is a child-friendly,
low-density foam mattress with vertical air channels, free from harmful and irritating substances,
with “Blue Angel” eco status.
Another important advantage is that the supportive and climate-active cell structures are retained
inside the foam and on its surface, rather than
being destroyed when cut.
The vertical air channels in combination with
the profiled surface structure results in a freely
breathing mattress, which avoids hyperthermia,
therefore preventing the re-inhalation of harmful
CO2.
The quality, skin-friendly Lyocell double layer
ticking is fully removable and washable up to
60 ˚C. This ticking has unique properties such
as optimum moisture management and natural
protection against bacteria, house dust mite and
mould.
Available in sizes 60 x 120 cm and 70 x 140 cm,
thickness 13 cm.
Nicolientje „LaPur inside“ ist die kindgerechte
Kaltschaummatratze mit durchgehenden Luftkanälen, frei von schädlichen Reizstoffen, mit dem
Blauen Engel ausgezeichnet.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die stützenden und klimaaktiven Zellstrukturen im Innern
und an der Oberfläche erhalten bleiben und nicht
durch Schneiden zerstört werden.
Die durchgehende Luftkanäle sorgen, in Verbindung mit der profilierten Oberflächenstruktur, für
ausreichende Frischeluftzufuhr, wodurch eine
schädliche CO2-Rückatmung verhindert wird.
Der hochwertige hautfreundliche Lyocell Doppeltuchbezug ist abnehmbar und bis 60˚C waschbar. Dieser Doppeltuchbezug hat einzigartigen
Eigenschaften sowie eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und einen natürlichen Schutz gegen
Bakterien, Hausmilben und Schimmelbildung.
Lieferbar in den Größen 60 x 120 cm und
70 x 140 cm, Matratzenhöhe 13 cm.
Le matelas Nicolientje LaPur inside est un
matelas en mousse froide spécialement étudié
pour les enfants. Doté de canaux d’aération
verticaux, il est exempt de substances nocives
et irritantes. Il est d’ailleurs porteur du label
“Blauwe Engel”.
L’un des grands avantages du principe LaPur
réside dans son cœur en mousse injecté dans un
moule fermé, comme dans le cas du latex.
Ce procédé permet d’obtenir une qualité homogène que ne présente pas la mousse à froid
standard - généralement injectée en bloc et
découpée.
Autre avantage majeur : la structure cellulaire
respirante de cette mousse, de nature à éviter un
affaissement du matelas, est préservée et n’est pas
détruite par la découpe. Alliés à la structure superficielle profilée du matelas, les canaux d’aération
verticaux assurent un matelas extrêmement
respirant, et empêchent l’accumulation de chaleur
et l’aspiration de CO2.
De grande qualité, le coutil Lyocell double
respecte la peau et est entièrement déhoussable.
Il se lave en outre à 60 °C. Ce coutil présente des
propriétés uniques, comme une gestion optimale
de l’humidité et une protection naturelle contre les
bactéries, les acariens et les champignons.
Disponible dans les dimensions 60 x 120 cm et 70
x 140 cm, épaisseur de 13 cm.
33
34
NL
GB
Nicolientje Tencel slaapzakken zijn een
nieuwe ontwikkeling op het gebied van
veilig en comfortabel slapen. Om baby’s
en kinderen een zo optimaal mogelijk
slaapklimaat te bieden, worden Nicolientje
slaapzakken met de revolutionaire vezel
Tencel gevuld en gevoerd. Door de buitengewone klimaat- en vochtregulering wordt de
kans op oververhitting en het ontstaan van
warmtestuwing minimaal. Het transpiratievocht wordt door Tencel buitengewoon
snel opgenomen en vrijwel direct aan de
atmosfeer afgegeven waardoor de slaapzak
aangenaam droog en warm blijft. Door de
zijdezachte structuur van de vezel is de
slaapzak uiterst geschikt voor de gevoelige
babyhuid en tevens anti-allergisch.
Nicolientje Tencel sleeping bags are a new
development in terms of safe and comfortable sleeping. In order to offer babies and
young children the best possible bedroom
climate, Nicolientje sleeping bags are filled
and lined with the revolutionary Tencel fibre.
The risk of overheating and hyperthermia
is prevented, thanks to the extraordinary
climate and moisture regulation system.
Transpiration is absorbed extremely quickly
by Tencel and released almost directly into
the air, leaving the sleeping bag pleasantly
dry and warm. The silky soft structure of
the fibre makes the sleeping bag extremely
suitable for sensitive baby skin, and it is
anti-allergy.
DE
FR
Die Tencel-Schlafsäcke von Nicolientje sind
eine neue Entwicklung auf dem Gebiet
des sicheren und komfortablen Schlafens.
Um Babys und Kindern ein möglichst
optimales Schlafklima zu bieten, werden
die Nicolientje-Schlafsäcke mit der revolutionären Tencel-Faser gefüllt und gefüttert.
Dank der außerordentlich guten Klima- und
Feuchtigkeitsregulierung werden die Gefahr
einer Überhitzung und der Entstehung eines
Wärmestaus minimiert. Die Transpirationsfeuchtigkeit wird von Tencel äußerst
schnell aufgenommen und nahezu direkt an
die Atmosphäre abgegeben, wodurch der
Schlafsack angenehm trocken und warm
bleibt. Dank der samtweichen Struktur der
Faser ist der Schlafsack für die empfindliche
Babyhaut bestens geeignet und zudem
anti-allergisch.
Les sacs de couchage Tencel de Nicolientje
sont une nouveauté dans le domaine du
couchage sûr et confortable. Pour offrir
aux bébés et aux enfants un climat de
sommeil optimal, les sacs de couchage de
Nicolientje sont rembourrés et doublés à
l’aide de la fibre révolutionnaire Tencel.
Ses excellentes propriétés régulatrices
de chaleur et d’humidité réduisent les
risques de surchauffe et de condensation.
La transpiration est absorbée extrêmement
rapidement par les fibres Tencel et presque
immédiatement relâchée dans l’atmosphère
- le sac de couchage reste donc sec et chaud,
pour un confort parfait. La structure soyeuse
des fibres est antiallergique et parfaitement
adaptée à la peau sensible des bébés.
35
36
NL
FR
De donzen slaapzakken van Nicolientje vertegenwoordigen het ultieme slaapcomfort door
hun aangename donzen vulling. De tijk is van
zijdezachte dicht geweven katoen waardoor de
slaapzak donsdicht is. Deze luxueuze slaapzakken
dragen dan ook het Nomite label welke staat voor
een anti-allergisch product. Nomite betekent
letterlijk „geen mijt“. De donzen slaapzakken zijn
wasbaar op 60 graden en moeten in de wasdroger
worden gedroogd, zodat het volume wordt
behouden en samenklonteren van het dons wordt
tegengegaan. De slaapzakken zijn leverbaar in
twee maten en zijn door middel van drukknoopjes
bij o.a. de armsgaten te verkleinen maar ook
het onderste deel van de slaapzak kan ingekort
worden met behulp van drukknopen waardoor de
slaapzak met het kindje meegroeit.
Grâce à leur rembourrage agréable en duvet, les
sacs de couchage de Nicolientje constituent le top
du top en matière de confort de sommeil. Réalisé
en coton serré soyeux, le coutil ne laisse pas
passer les plumes. Ces sacs de couchage luxueux
sont également porteurs du label Nomite et sont
donc antiallergiques. Nomite signifie littéralement
« pas de mite ». Les sacs de couchage en duvet
sont lavables à 60 °C et doivent être séchés en
machine afin de conserver leur volume. Cette
procédure permet d’éviter la formation d’amas de
plumes. Les sacs de couchage sont disponibles en
deux dimensions et peuvent être ajustés, notamment au niveau des bras, au moyen de pressions.
Il est aussi possible, par le même procédé, de
raccourcir ou d’allonger le sac, de sorte que
celui-ci grandit avec votre enfant.
DE
GB
Die Daunenschlafsäcke von Nicolientje stehen
dank ihrer angenehmen Daunenfüllung für
ultimativen Schlafkomfort. Das Inlett ist aus
samtweicher, enggewebter Baumwolle gefertigt,
wodurch der Schlafsack daunenundurchlässig ist.
Die hochwertigen Schlafsäcke tragen somit das
Nomite-Label für ein antiallergisches Produkt.
Nomite bedeutet wörtlich „keine Milbe“. Die
Daunenschlafsäcke sind bei 60 °C waschbar und
müssen im Wäschetrockner getrocknet werden,
damit das Volumen erhalten bleibt und einem
Verklumpen der Daunen entgegengewirkt wird.
Die Schlafsäcke sind in zwei Größen lieferbar und
können mithilfe von Druckknöpfen beispielsweise
an den Ärmellöchern verkleinert werden. Auch
der untere Bereich des Schlafsacks kann mithilfe
von Druckknöpfen gekürzt werden, wodurch der
Schlafsack mit dem Kind mitwächst.
The Nicolientje down sleeping bags represent
ultimate sleeping comfort, thanks to their pleasant down filling. The lining is made from soft,
densely woven cotton to keep the down in place.
These luxury sleeping bags have the Nomite
label, which guarantees they are an anti-allergy
product. Nomite stands for “no mite”. The down
sleeping bags are washable at 60 degrees and
must be dried in the tumble dryer in order to
retain their volume and prevent the down from
forming lumps. The sleeping bags are available
in two sizes and can be made smaller by means
of press studs at the armholes, while the bottom
section of the sleeping bag can also be shortened
using press studs, allowing the sleeping bag to
grow along with the child
37
38
39
40
41
Matrassen/ Mattresses/ Matratzen/ Matelas
Spiegels/ Mirrors/ Spiegel/ Miroirs
Size
Pink
Blue
Ecru
Size
Pink
Blue
Ecru
70 x 140 cm
-
-
8718421700011
40 x 120 cm
-
-
8718421701216
Size Pink
Blue
Ecru
Size
Pink
Blue
Ecru
90 x 50 cm
8718421700790
8718421700776
8718421700783
98 - 104
8718421700653
8718421700677
8718421700660
Size
White
Silver
Anthracite
Size
Pink
Blue
Ecru
90 x 120 cm
8718421700714
8718421700738
8718421700721
60 x 120 cm
-
-
8718421700004
Boxspringbedden/ Box-spring beds/ Boxspringbetten/ Sommiers tapissiers 90 x 150 cm
8718421700042
8718421700066
8718421700059
Ledikanten/ Bed frames/ Bettgestelle/ Cadres de lit
60 x 120 cm
170 - 245 cm
8718421701063
8718421701094
8718421701070
8718421701087
8718421701100
8718421701117
Blue
Ecru
Schilderijen/ Paintings/ Bilder/ Peintures
42
Size
50 x 50 cm
Pink
8718421701179
8718421701186
8718421701193
50 x 50 cm
-
-
Badjassen/ Bathrobes/ Bademäntel/ Peignoirs de bain
86 - 92
8718421700622
8718421700646
8718421701209
8718421700639
Badcapes/ Bath capes/ Badeponchos/ Capes de bain
65 x 95 cm
8718421700684
8718421700707
8718421700691
Luierlaken/ Nappy changer/ Windelwechsler/ Tapis à langer
Size
55 x 90 cm
Pink
8718421700745
Blue
8718421700769
Ecru
8718421700752
Bed-,boxbumper/ Bed or playpen bumper/ Bett-, Laufgitternestchen/ Garnitures
pour lits-cages et parcs
Size
180 x 35 cm
Pink
8718421700288
Blue
8718421700301
Ecru
8718421700295
43
Dekbedovertrekken/ Duvet covers/ Bettbezüge/ Dessus de lit
Hoeslakens jersey/ Fitted sheets jersey/ Jerseylaken/ Draps-housses en jersey
Size
Pink
Blue
Ecru
140 x 200 cm
8718421700103
8718421700127
8718421700110
100 x 135 cm
8718421700073
8718421700097
8718421700080
Lakens/ Sheets/ Bettlaken/ Draps
Size
Pink
Blue
Ecru
120 x 150 cm
8718421700943
8718421700950
8718421700967
80 x 100 cm
8718421700974
8718421700981
8718421700998
Dekens/ Blankets/ Decken/ Couvertures
White
Pink
Blue
Ecru
40 x 80 cm
8718421700837
8718421700844
8718421700851
8718421701421
70 x 150 cm
8718421700899
8718421700905
8718421700912
8718421701414
60 x 120 cm
90 x 150 cm
8718421700868
8718421701308
8718421700875
8718421701315
8718421700882
8718421701322
8718421701414
8718421701339
Bedzeil
molton/ Mattress protector molton/ Moltonbetteinlage/ Alaise
Size
Pink
Blue
white
50 x 90 cm
-
-
8718421700936
40 x 50 cm
70 x 100 cm
-
-
-
-
8718421701445
8718421701438
Aankleedkussenhoes/ Changing mat cover/ Wickelauflagenbezug/
Housses de coussin décoratives Size
Pink
Blue
Ecru
120 x 150 cm
8718421701032
8718421701056
8718421701049
Hoeslakens molton/ Fitted sheets molton/ Moltonlaken/ Draps-housses en molton
Size
Pink
Blue
white
Bedhemel/ Bed canopy/ Betthimmel/ Ciel de lit
60 x 120 cm
-
-
8718421700806
8718421700813
8718421700820
75 x 100 cm
8718421701001
8718421701025
8718421701018
44
Size
40 x 80 cm
70 x 150 cm
90 x 150 cm -
-
-
-
-
-
8718421701346
Size
43 x 72 cm
Size
240 cm
Pink
8718421700400
Pink
8718421700431
Blue
8718421700424
Blue
8718421700455
Ecru
8718421700417
Ecru
8718421700448
45
Gordijnen/ Curtains/ Gardinen/ Rideaux
Size
140 x 235 cm
Pink
8718421700370
Blue
8718421700394
Ecru
8718421700387
Box- en speelkleden/ Playpen and playing mats/ Laufgitter- und Krabbeldecken/
Tapis pour parcs et tapis de jeu Size
Pink
Blue
Ecru
90 x 100 cm
8718421700349
8718421700363
8718421700356
140 x 140 cm
8718421700318
8718421700332
8718421700325
Voedingskussens/ Feeding cushions/ Stillkissen/ Coussins d’allaitement
Size
170/ Ø43 cm
Pink
8718421700134
Blue
8718421700158
Ecru
8718421700141
Sierkussensets/ Throw cushions/ Dekokissen-Sets/ Sets de coussins décoratifs
Size
Pink
Blue
Ecru
35 x 50 cm
-
-
-
46
50 x 50 cm
40 x Ø15 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
8718421701476
-
8718421701506
-
8718421701452
-
8718421701483
-
8718421701469
-
8718421701490
-
Slaapzakken Tencel/ Sleeping bags Tencel/ Tencel-Schlafsäcke/
Sacs de couchage Tencel
Size
Pink
Blue
Ecru
56 - 62 S
8718421700462
8718421700486
8718421700479
50 - 56 XS
68 - 74 M
86 - 92 L
110 XL
8718421701353
8718421700493
8718421700523
8718421700554
8718421701377
8718421700516
8718421700547
8718421700578
8718421701360
8718421700509
8718421700530
8718421700561
Binnenslaapzakken/ Sleeping bag sheets/ Innenschlafsäcke/
Sacs de couchage intérieurs Size
Pink
Blue
Ecru
68 M
-
-
8718421700592
56 S
80 L
-
-
-
-
-
-
8718421700585
8718421700608
86 XL
8718421700615
Size
Pink
Blue
Ecru
90 - 110 cm
8718421701155
8718421701162
-
Slaapzakken Dons/ Sleeping bags Down/ Daunenschlafsäcke/
Sacs de couchage en duvet 70 - 80 cm
8718421701131
8718421701148
-
47
Nicolientje BV | +31(0)53 - 4832225 | [email protected]