Speelgerechtigdheid 2014-2015 aantekening

Van: Portefeuillehouder veldcompetitie KNHB Midden Nederland
Aan: Besturen en wedstrijdsecretariaten verenigingen KNHB Midden Nederland
Nieuwegein, 28 augustus 2014
Betreft: Nieuwe regels speelgerechtigdheid junioren miv competitie 2014-2015
•
•
•
Voor de jeugd wordt er niet met een teamopgave gewerkt.
Als het kan worden invallers uit lagere teams gehaald. Lenen uit dezelfde klasse of lager
mag altijd!
Spelers uit hogere teams mogen invallen maar met de hieronder staande beperkingen.
o Invallen in een lager team mag pas als het lagere team 11 of minder spelers over
heeft.
o Na de eerste serie van 4 wedstrijden is bepaald in welk team je zit.
o
Er mogen maximaal 2 spelers uit 1 klasse hoger geleend worden.
o
Bij dubbel spelen in bijvoorbeeld de voorcompetitie geldt dat daar waar het
meest (wekelijks) is gespeeld bepalend is voor het team waarin iemand in
zit. Bij evenveel spelen geldt dat het hoogste team bepalend is.
Bij een gelijk aantal gespeelde wedstrijden in meerdere teams, wordt het
hoogste team als ‘eigen’ team bepaald. Behalve als een jeugdspeler in een
jeugd- en een seniorenteam speelt.
Spelers die worden geleend uit teams met meer dan 1 klasse verschil worden
als niet-speelgerechtigde spelers gezien.
Een speler is niet-speelgerechtigd als de speler uit een lagere categorie komt
en het klassenverschil meer dan 1 klasse is.
•
Rangorde leeftijdscategorieën.
o Senioren
o Veteranen
o Jong Senioren / 18+ / Studioren
o A-jeugd
o B-jeugd
o C-jeugd
o D-jeugd
•
Rangorde klassen
o Landelijke A / B
o Super A / Super B / IDC
o Topklasse
o Subtopklasse
o 1e klasse
o 2e klasse
o 3e klasse
o 4e klasse
o 5e klasse
Dispensatie is mogelijk om iemand toch van een hoger niveau of meer van een hoger
niveau te lenen.
•
•
•
Vanzelfsprekend gelden de regels van het bondsreglement nog steeds.
Wordt niet voldaan aan deze regels, dan wordt de speler als niet-speelgerechtigd
beschouwd en zullen competitiemaatregelen worden opgelegd.
Neem bij twijfel contact op met de competitieleider.
pagina 2 van 2