Klik hier voor info

Klootschietvereniging
“HET WOUDHUIS”
Uitnodiging: RONDE VAN BUSSLOO
Zondag 9 nov. a.s.
OPGERICHT 21 MEI 1980
Beste klootschieters,
Zoals we in een aantal vooraankondigingen al hebben aangegeven zijn wij voornemens de Ronde van
Bussloo weer nieuw leven in te blazen. In goed overleg met de Teugse Klootschieters, die destijds de
initiatiefnemers van dit mooie toernooi waren, hebben we gemeend hier goed aan te doen. Regelmatig hoorde
je dat eerdere deelnemers het nog steeds jammer vinden dat dit toernooi ter ziele is. De wens van KV het
Woudhuis is dan ook dat wij hiermee vele klootschieters een groot plezier gaan doen.
Inschrijven:
Het is voor ons lastige keuze om vooraf het aantal klassen te gaan bepalen, vandaar dat we de teams eerst
willen laten inschrijven om daarna de klassen te bepalen en we daar ook een tijdschema op los kunnen laten.
De teams mogen bestaan uit 3, 4 of 5 personen
Voor de NKB-klassen:
Om een juist inzicht te krijgen in een juiste klasse indeling i.r.t. het aantal opgegeven teams verzoeken wij u
om op het inschrijfformulier aan te geven in welke klasse het opgegeven team dit seizoen aan de eigen
competitie deelneemt.
Op voorhand is inschrijven dus mogelijk in de volgende klassen:
Herenklasse (NKB) ca. 10 km.
55+ klasse
ca. 8 km.
Mixklasse
ca. 10 km.
Vrije klasse Heren ca. 10 km.
Vrije klasse Dames ca. 8 km.
Het inschrijfgeld bestaat uit €10,00 per team, te voldoen op de wedstrijddag.
Parkeergelden (€4,00 per auto) zijn voor eigen rekening, zorg voor gepast geld.
De overige kosten van het Recreatieschap neemt KV Het Woudhuis voor haar rekening.
Aanvang:
We starten om ca. 09.00 uur met de herenklasse, aansluitend volgen de vrije kl., de mix, de 55+, en de
damesklassen.
De exacte aanmeldtijden krijgt u, na de opgave, nog van ons door gegeven.
De inschrijving dient uiterlijk 20 okt. binnen te zijn op het volgende adres.
Bert Woudenberg, e-mail: [email protected]
Frans van Mierisstraat 21
7312 LA Apeldoorn. 055-3550133
Heeft u nog vragen dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden:
Met vriendelijke groet,
Namens de toernooicommissie,
Bennie Prijs 055-3231997 - 06-109390174 e-mail: [email protected]
INSCHRIJFFORMULIER
RONDE VAN BUSSLOO
Zondag 9 nov. a.s.
OPGERICHT 21 MEI 1980
Opgave van
: ………………………………………………………
Contactpersoon
: ………………………………………………………
e-mail
: ………………………………………………………
telefoonnummer
: ………….. - ….……….…………………………..
Gaarne op het inschrijfformulier aan geven in welke klasse het opgegeven team dit seizoen aan de eigen
competitie deelneemt. Of wij dit gaan gebruiken voor een mogelijke indeling is nu nog niet duidelijk, dit
hangt mede af van het aantal deelnemende teams.
invulvoorbeeld
teamnr.
team: 1
team: 4
team: 1
deelname in
herenklasse
herenklasse
vrije damesklasse
afdelingscompetitie:
1e klasse
3e klasse
n.v.t.
teamnr.
deelname in
afdelingscompetitie:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
Inschrijving dient uiterlijk 20 okt. a.s. bij ons bekend te zijn:
[email protected]
Mailen naar:
Opsturen naar:
Bert Woudenberg, Frans van Mierisstraat 21, 7312 LA Apeldoorn
U mag u opgave uiteraard ook gewoon mailen, zorg er dan wel voor dat het de informatie bevat zoals
hierboven is aangegeven.