Gym- en zwemrooster 2014-2015 Gymrooster

Gym- en zwemrooster 2014-2015
Gymrooster
Groep
3a
3/4
Alleen 3
4a
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
Tijd
14:00 - 14:45 uur
10:00 - 10:45 uur
14:45 - 15:30 uur
09:15 - 10:00 uur
13:15 - 14:00 uur
11:00 - 11:45 uur
11:45 - 12:30 uur
09:45 - 10:30 uur
11:15 - 12:00 uur
10:45 - 11:30 uur
10:30 - 11:15 uur
08:15 - 09:00 uur
09:45 - 10:30 uur
09:00 - 09:45 uur
11:15 - 12:00 uur
11:30 - 12:15 uur
10:30 - 11:15 uur
08:30 - 09:15 uur
09:00 - 09:45 uur
Dag
maandag
woensdag
maandag
woensdag
maandag
woensdag
woensdag
maandag
vrijdag
maandag
vrijdag
maandag
vrijdag
maandag
vrijdag
maandag
vrijdag
woensdag
vrijdag
Locatie
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Dukdalf
Vakleerkracht
Hans de Beun
Hans de Beun
Hans de Beun
Hans de Beun
Hans de Beun
Hans de Beun
Hans de Beun
Hans de Beun
Leerkracht
Hans de Beun
Leerkracht
Hans de Beun
Leerkracht
Hans de Beun
Leerkracht
Hans de Beun
Leerkracht
Hans de Beun
Leerkracht
Meester Hans de Beun heeft de gymlessen overgenomen van juf Ted Blom.
Alle gymlessen worden dit schooljaar in de Dukdalf gegeven, dit is door de gemeente
bepaald.
Alleen de groep 3 leerlingen uit de combinatiegroep 3/4 hebben gym op woensdag i.v.m.
schoolzwemmen voor de groep 4 leerlingen.
Groep 6a begint op vrijdagmiddag om 13:30 uur.
Groep 7a begint op maandag om 08.15 uur en is om 11:30 uur uit.
Groep 7b begint vrijdagmiddag om 13:30 uur.
Groep 8a begint op maandagmiddag om 13:45 uur.
Gym- en zwemrooster 2014-2015
Zwemrooster
Groep
4 (van groep 3/4)
4a
5a
5b
Dag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Tijd
14:30 - 15:00 uur
15:00 - 15:30 uur
09:00 - 09:30 uur
09:30 - 10:00 uur