beleidsplan 2014/2015

BELEIDSPLAN/ACTIVITEITENKALENDER STICHTING OPSLAG VOOR
CACAO 2013/2014/2015
Algemene organisatie, werkwijze en doelstelling:
Stichting Opslag voor Cacao (OVC) heeft als doelstelling: Het maken van
jeugdtheatervoorstellingen; het geven van theater-educatieve projecten en
het maken van lesmateriaal met betrekking tot het jeugdtheater.
Bestuur
Het bestuur van OVC (Opslag voor Cacao) is een bestuur op afstand. Per jaar
wordt er 4 x vergaderd, bij alle vergaderingen is de artistieke leiding
aanwezig. In de vergaderingen worden ondermeer de lopende activiteiten,
toekomstplannen en verbeterpunten besproken, de opzet begrotingen en
jaarrekeningen goedgekeurd.
Bestuurssamenstelling heden:
Voorzitter - Nelly van der Geest
Programmaleider Kunsteducatie in Context HKU.
Eigenaar KA_OZ, Kunst en andere ongewisse zaken.
Penningmeester – Hendrik-Jan Eijpe
Head of Media Relations & PR at Rabobank.
Secretaris -Ankie Thuis
Instructor Pilates & Dance; Coach en producent
Artistiek manager Culturele Zondag “Utrecht Danst”.
Dancecoach/teacher; Joop van den Ende Theaterproducties.
*Bestuursleden doen hun werk onbetaald
Artistieke leiding
Sinds haar oprichting in 1999 is er onder artistieke leiding van Niekie van
den Berg en Annemieke Zwierenga een stijl ontwikkeld, die zich onderscheid
door haar humor, haar toegankelijkheid, de interactie met publiek en een
boeiende vormgeving die met weinig middelen tot stand komt. OVC speelt in
op actuele thematiek en streeft ernaar kinderen uit alle lagen van de
bevolking te bereiken, want: 'iedereen moet kennis maken met theater’.
Per project/voorstelling werkt OVC met freelancers/ZZP-ers. Deze
uitvoerenden zijn, indien gewenst, in bezit van een Verklaring Omtrent het
Gedrag.
Sinds de oprichting heeft OVC 10 producties gerealiseerd.
Vanaf 2012 tot heden is de theaterproductie ‘Luita & Groenman’ gemaakt en
gespeeld. (zie bijlage inhoudelijk verslag)
De voorstellingen worden gespeeld in de kleine, middelgrote zaal theaters,
voor kunst educatieve instanties, buurthuizen en op scholen.
Bij de jeugdtheaterproducties ontwikkeld de stichting lesmateriaal voor de
scholen die de voorstelling bezoeken. Het lesmateriaal ondersteund het
thema van de voorstelling en zorgt voor verdieping bij het jeugdige publiek.
Het lesmateriaal bestaat veelal uit drama, literaire en of dans opdrachten die
door de leerkrachten gegeven kunnen worden na het bezoeken van de
voorstelling. Daarnaast streeft stichting Opslag voor Cacao ernaar om
samenwerkingen aan te gaan met anderen sociaal en/of culturele instanties,
met als doel de educatieve inhoud en waarde van haar projecten te
vergroten. In het verleden heeft de stichting o.a. samengewerkt met musea ,
historische gebouwen, verzorgingstehuizen bibliotheken en kunsteducatieve
instanties.
Dramaprojecten.
De stichting bied dramaprojecten voor de groepen 1 t/m 8 van het primaire
en speciale onderwijs.
De focus ligt op de thema’s : basis-theatervaardigheden/
talent ontwikkeling, duurzaamheid, sociale vaardigheid en bewegen.
Doelgroep.
Kinderen in de leeftijd van het 4 t/m 12 jaar.
Leerlingen van het primaire en speciale onderwijs.
Activiteitenkalender 2013/2014/2015.
Voor seizoen 2014/2015 maakt/speelt de stichting:
1. Een nieuwe voorstelling; een vrije bewerking van het prentenboek ‘Poten
omhoog’ die in dit seizoenen ook gespeeld zal worden.(subsidieaanvraag
wordt nu gemaakt)
2. Rondom de Kinderboekenweek gaat OVC een school-breed theaterproject
aanbieden voor de scholen in Schiedam en Vlaardingen.
3. Hendricus Spreekgraaf/ ‘De jacht op verhalen’,
is een historisch getinte, interactieve theatervoorstelling/project waarin het
vertellen van verhalen centraal staat, voor scholen uit Utrecht.
4. Reprise tour van de voorstellingen Luita & Groenman, Het Prentenpaleis
en Rombout Rapvantong.
1. Poten omhoog!
De voorstelling wordt een vrije bewerking van het gelijknamige prentenboek
van Catharina Valckx.
Een humoristische, fysieke, beeldende voorstelling voor peuters en kleuters
met als thema’s: durven, dapper zijn, voor elkaar opkomen en
vriendschap.
De vader van Billy is een boef. Een gevaarlijke hamsterboef. En hij wil graag
dat zijn zoon net zo’n gemene boef wordt. Maar zover is het nog niet. ‘Ik ben
bang dat je te aardig bent, Billy’ , zegt vader op een dag. ‘Hoezo te aardig?’
vraagt Billy? ‘Nou, je bent veel te lief voor een boef. Ik zal je leren hoe je
een echte hamsterboef kunt worden.’ Billy moet van vader oefenen,
oefenen, oefenen, op iedereen die hij tegenkomt. ‘Poten omhoog’ roept hij
met een boevenstem. Maar niet iedereen is onder de indruk.
2. Feest
Op 1 oktober 2014 begint de Kinderboekenweek met het thema: Feest! In dit jaar is het
precies 15 jaar geleden dat jeugdtheatergroep Opslag voor Cacao haar eerste
voorstelling speelde in het in jeugdtheater De Teerstoof in Schiedam. Opslag voor
Cacao bestaat 15 jaar en dat moet gevierd worden! Het thema van de
Kinderboekenweek en ons jubileum inspireerde om personages uit de afgelopen jaren
te laten herleven in nieuwe voorstellingen/projecten. Daarom een feestelijk programma
voor de basisscholen in Vlaardingen en Schiedam.
.
Voor de onderbouw en middenbouw maken we de voorstelling: ‘Feest in het Paleis’ .
Hierin komen de personages Maupje en de Koningin terug uit de voorstelling ‘het
Prentenpaleis’ gemaakt in 2010.
.
Voor de midden,- en bovenbouw organiseren de personages Wilma en Trudie,
bekend van
het literaire drama project ‘Het Verhalenkasteel’ uit 2008 een
spectaculaire onthulling van een levensgroot historisch schilderij.
.
Schoolbreed organiseren we een beeldend drama project waarbij de kinderen hun
klassen en zichzelf versieren met waardeloos materiaal. De personages Luita en
Groenman, uit de gelijknamige voorstelling die vorig jaar door veel kinderen uit
Schiedam en Vlaardingen zijn bezocht, nodigen de kinderen hiervoor uit via youtube
film.
Scholen kunnen naar behoeven kiezen voor het gehele aanbod of van een onderdeel
hiervan. Kiezen scholen voor het gehele aanbod krijgen ze een korting.
3.Hendricus Spreekgraaf
Is een historisch getinte, interactieve theatervoorstelling waarin het vertellen
van verhalen centraal staat, voor scholen uit Utrecht. De Utrechtse
verhalenverteller Hendricus bezoekt de Utrechtse basisscholen om samen
met hen op zoek te gaan naar nieuwe en oude verhalen.
De reeks voorstellingen wordt afgesloten met een project dag ‘De jacht op
verhalen’.
Tijdens deze dag worden workshops op het gebied van theater, presenteren
en literatuur gegeven aan kinderen die de voorstelling hebben bezocht. Aan
het einde van de dag geven een aantal kinderen een presentatie in de grote
lijst van de verhalenverteller. Bij deze presentatie worden buurtbewoners
uitgenodigd om naar de verhalen van de kinderen te komen luisteren.
Hendricus Spreekgraaf zal nog eenmaal verschijnen als spreekstalmeester
om het geheel aan elkaar te praten.
Fondsen werven/beheren/besteden.
Sinds de oprichting van de stichting worden er per project/voorstelling
fondsen gezocht en benaderd die overeenkomen met de doelstellingen van
het beoogde project.
Doormiddel van een project omschrijving/begroting/dekkingsplan worden
verschillende fondsen benaderd. Het project/voorstelling kan pas doorgaan
wanneer de aangevraagde subsidie gehonoreerd word. De stichting heeft
geen beschikking over meerjarige subsidies en/of schenkingen. De subsidie
die aangevraagd wordt is altijd alleen gericht op het opstarten van het
project. Dit houdt in het ontwikkelen, maken en promoten van de
voorstelling en lesmateriaal. In de subsidieaanvraag word een schatting van
de beoogde verkochten voorstellingen gemaakt en hiermee een schatting van
aantal bezoekers/deelnemers van het project.
Tijdens het uitvoeren van de voorstelling/project draait de stichting
kostendekkend.
De stichting is geen winstgevende instantie.
Zakelijke en financiële beheer
Joop van Bemmelen is per project betrokken als zakelijke leider en Hugo de
Waard van HW Administraties zorgt voor de aangiftes omzetbelasting en de
financieel jaarverslagen.
Omdat het behartigen van een algemeen maatschappelijk en sociaal belang
bij de stichting op de voorgrond staat is zij vrijgesteld van
vennootschapsbelasting.
Impresariaat
Voor de landelijke verkoop van seizoen 2013/2014/2015 is STT-produkties (impresariaat
voor jeugd en jongerentheater) verantwoordelijk.
Bijlage:
Inhoudelijke verantwoording van de Jeugdtheaterproductie Luita & Groenman. (werktitel
Groenman)
In grote lijnen is ons project; het maken en spelen van een jeugdtheater productie, zoals
beschreven in de aanvraag uitgevoerd.
Projectdoelen en behaalde doelen op een rij:
. Een voorstelling maken voor jonge kinderen over het thema duurzaamheid. kinderen
van 5 t/m 8 jaar en leerlingen van het basisonderwijs groepen 3 en 4.
De leeftijdsgrens van de vrije voorstelling hebben we na de try out fase op 6+ gezet.
Inmiddels zijn we van mening dat de vrije voorstelling toch ook goed voor 5+ kan (bij de
herdruk van de flyer zullen we dit aanpassen). Na de verkoopdag is gebleken dat
uitkopers/scholen de voorstelling programmeren voor de groepen 3,4,5 en 6; we hebben
met de uiteindelijk versie dus een breder publiek bereikt.
Het is een fysieke voorstelling met veel muziek, vooral in de vormgeving komen de
thema’s duurzaamheid en verspilling voor. Door de afwisseling van tekst en beweging
en herhalingen weten we een humoristische voorstelling neer te zetten met een serieus
thema. Het publiek wisselt in sympathie gedurende de voorstelling tussen Luita (de
vrouw die van veel houdt) en Groenman (de man die duurzaam wil zijn). Vooral in het
begin vinden de kinderen Luita leuker, haar drukke gepraat, het vele shoppen en het hard
wegscheuren met veel rook in haar sportauto. Naarmate de voorstelling vordert zien ze
ook de voordelen bij Groenman. Zijn uitvindingen gaan steeds beter werken en vooral de
dingen die Groenman maakt van de spullen die Luita weggooit worden interessant. De
verontwaardiging in het publiek groeit wanneer Luita weer iets weg gooit en de
waardering voor Groenman neemt terlijkertijd toe als hij er iets prachtig van maakt.
We merken dat zowel ons jongste publiek als de oudere kinderen geboeid blijven en dat
ieder op zijn eigen niveau verschillende onderwerpen uit de voorstelling haalt. We zien
dat het ons publiek aanspoort om zelf na te denken over deze thema’s.
De voorstelling duurzaam produceren.
Hier zijn we in geslaagd; al het decor, de attributen en de kostuums die we in de
voorstelling gebruiken komen van duurzame bedrijven of zijn tweedehands. Deze
duurzame manier van produceren vraagt wel meer van de makers. Het materiaal is
bijvoorbeeld veel zwaarder en gaat sneller stuk en niet alles is zomaar direct voor handen
op de manier zoals je het in eerste instantie voor je ziet. Tijdens het maakproces zijn wij
als bedrijf gaan letten op ons eigen verbruik op bijvoorbeeld vervoer, papier en voedsel.
Deze bewustwording heeft tot op de dag van vandaag ons leven een stuk groener
gemaakt.
Lesmateriaal
We hebben ervoor gekozen om een beeldende lesbrief te maken en deze per mail naar de
deelnemende scholen te sturen. Op deze manier laten we de leerlingen ook actief met het
thema zijn. In verschillende scholen zijn prachte kunstwerken gemaakt onder leiding van
beeldend kunstenaar Anton Klein of op zelfstandige door leerkrachten van de school zelf
(zie bijgevoegde foto’s).
Het maken van de duurzaamheidsgame bleek lastiger dan bedacht. Wij hadden een stage
verzoek gedaan bij Het Grafisch Lyceum Rotterdam afdeling Game-Art. Het maken van
een Game voor deze jonge leeftijd was voor de studenten niet haalbaar. Na enkele
pogingen, hebben wij besloten dat dit helaas op deze manier niet aansloot bij wat wij
voor ogen hadden.
Het aantal bezoekers dat wij
2012/2013/2014:
bereikt hebben
met de voorstelling in seizoen
Vrije voorstelling incl. try outs: 1.490
Besloten schoolvoorstellingen: 3.580
Successen van de het project.
We zijn erin geslaagd een voorstelling met een juist spanningsboog te maken. De
kinderen zitten op het puntje van hun stoel en blijven geboeid van het begin tot het einde.
De finale van de voorstelling is verassend en zorgt voor een spontaan applaus. Zonder
moralistisch te zijn hebben we het thema duurzaamheid vorm weten te geven. Daarnaast
hebben we leerkrachten en organisaties geïnspireerd om meer met het thema te doen dan
alleen de voorstelling te bezoeken. We zijn er trots op dat we de voorstelling geheel
duurzaam hebben geproduceerd.
We hebben een goede speellijst neergezet en daarnaast nog voorstellingen verkocht/ in
optie staan voor het seizoen 2014/2015. Zowel in het theater als in een gymzaal komt de
voorstelling goed tot zijn recht. Maar ook buiten op een festival hebben we de
voorstelling meerder keren met succes gespeeld.
Uit de verschillende evaluaties kunnen we stellen dat ongeveer 85% van de scholen die
de voorstelling bezocht hebben, het een goede voorstelling vindt. De voorstelling sluit
volgens de docenten aan bij de leeftijdsgroep en is afwisselend. Sommige groepen 5/6
stoorden zich eraan dat Groenman gespeeld wordt door een vrouw, terwijl jongere
groepen het daar niet over hebben. Jonge kinderen zijn vooral bezig met het vele
weggooien van Luita, terwijl oudere kinderen zich interesseren voor de uitvindingen van
Groenman.
Enkele reacties van leerlingen na de voorstelling:
“Waarom verkoop je je schoenen niet op marktplaats als je ze niet meer wilt”
“Hoe kan deze straat met huizen nou door de deur van onze school gekomen zijn”
“Ik wil later ook uitvinder worden”
“Mag deze film nog een keer, het was zo grappig”
“Ben je in het echt ook een man”
De verbeterpunten.
Het decor gemaakt van duurzaam materiaal is niet duurzaam voor de spelers; zwaar,
moeilijk op te bouwen en gaat sneller stuk. Na een half seizoen was een deel van het
decor al erg beschadigd en moest het opnieuw worden gemaakt. Evaluatiepunt was dan
ook; was het uiteindelijk niet meer duurzaam geweest om het decor van stevig (nieuw)
materiaal te maken?
Om de leefstijl van het personage Luita te kunnen vertolken gebruiken we in de
voorstelling redelijk veel stroom. Tijdens de repetitie periode hebben we gezocht naar
manieren om dit anders op te lossen, maar zijn daar niet in geslaagd. Ook hebben we
bekeken of we de elektriciteit die nodig is voor de voorstelling met mankracht of met bv
zonnen energie zouden kunnen opwekken maar dit was ingewikkeld en zou veel extra
kosten met zich meebrengen.
De betekenis van de voorstelling binnen het huidige aanbod.
Voor ons was een belangrijke aanleiding om deze voorstelling te maken; het leven van
kinderen komt meer en meer in het teken van duurzaamheid te staan, tegelijk is het voor
jonge kinderen een moeilijk te bevatten begrip. Voor ons als makers was het belangrijk
om dit niet te belerend te doen en op zoek te gaan naar de juiste humoristische theatertaal.
Daarnaast is de vormgeving en de muzikaliteit van groot belang. Tekst en beweging
scenes wisselen elkaar af waarbij het decor de ontwikkeling van de personages en de
onderliggende verhoudingen versterkt.
Ons netwerk bestaat voor een groot deel uit kunst- educatieve instanties, die waarde
hechten aan kwalitatief goede voorstellingen voor een breed publiek. Deze instanties
werken al jaren met ons samen, hierdoor zien veel kinderen, uit alle lagen van de
bevolking, onze voorstellingen. Via de kunstmenu’s worden vaak workshops aangeboden
die ervoor zorgen dat het jonge publiek zowel receptief als actief bezig is met het thema
van de voorstelling zodat het op verschillende manieren binnenkomt/verwerkt kan
worden.
We zijn er met deze voorstelling in geslaagd een maatschappelijk en ingewikkeld thema
als duurzaamheid op een speelse en humoristische wijze te brengen, voor een jong
publiek.