INFORMATIEBLAD 25 oktober 2014 22e jaargang nr. 40 Vieringen

25 oktober 2014
INFORMATIEBLAD
22e jaargang nr. 40
Parochiesecretariaat,
geopend dinsdag, woensdag, vrijdag van 9.00 uur-12.00 uur .
Heereweg 171, 1871 EE Schoorl. Tel. 072-5091408.
Bankrek.nr: NL05RABO014.69.00.839 t.n.v. R.K. Parochiebestuur
e-mail adres: [email protected]
website: www.parochieschoorl.nl
Vieringen in de kerk
Zaterdag
25 oktober
19.00 uur
30ste zondag door het jaar
Viering van Woord en Communie m.m.v. Re-member
Woensdag
10.00 uur
Eucharistieviering ‘Hart voor ouderen’
29 oktober
Zaterdag
1 november 19.00 uur
Zondag
2 november 19.00 uur
Allerheiligen
Eucharistieviering m.m.v. Convocamuskoor
Allerzielen
m.m.v. Avondwakekoor
Van de Duinvoet
Avondwake koor repeteert op vrijdag 31 oktober om 19:30 uur.
Op zaterdag 25 oktober vindt de inzamelactie plaats voor de Voedselbank in Alkmaar. Houdbare levensmiddelen kunt u
van 10 tot 12 uur inleveren bij de katholieke kerk Joannes de Doper. U kunt uw producten ook vooraf aan de viering van
19.00 uur afgeven. Na afloop van de viering is er een deurcollecte voor de Voedselbank Alkmaar.
Namens de gezamenlijke kerken hartelijk dank.
Woensdagmiddag 5 november om 15.00 uur: kinderproject Sint Maarten ‘Houd je lampje brandend’ in de Nieuwe
Beuk, Bergen. Deze themamiddag word gehouden voor alle kinderen van de basisschool. Deze keer staat de middag in
het teken van Sint Maarten. Wie was deze heilige, waarom gaan we op 11 november langs de deuren met onze lampion
en waarom krijgen we dan wat lekkers? Kapelaan Jeroen de Wit wil jullie graag wat over Sint Maarten vertellen. Verder
gaan we knutselen en samen bekende Sint Maarten liedjes zingen. Op zondag 9 november om 9.30 uur, vindt er in de
kerk een gezinsviering plaats, met als thema Sint Maarten. Alle kinderen mogen ook dit jaar weer in optocht door de
kerk lopen met hun lampion, dus mis het niet! Na afloop van de viering ontvangen zij een traktatie. Een
gelegenheidskoor van (groot)ouders en kinderen zal de viering opluisteren. Wilt u meezingen, u bent van harte welkom!
Er is slechts één repetitie voorafgaand aan de viering, tijdens de themamiddag op 5 november, de liederen zijn
eenvoudig mee te zingen.
Weekagenda
Ma. 27 oktober
Woe. 29 oktober
Do. 30 oktober
Vrij. 31 oktober
19.45 uur
13.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
Repetitie Convocamuskoor
De Zonnebloem
Repetitie Chantous
Repetitie Avondwakekoor
Gebedsintenties
Woensdag 29 oktober
Zaterdag
1 november
Jan en Sien Wever-de Boer, Simon Meereboer en Anna Meereboer-v.d. Ende, Simon
Louter, Kees Delis en Corry Delis-Kooy, Hans Jongejan en Mies Jongejan-Haakman,
Hannie Bennes-van Gend, Alida Schouten-Smit en overleden familie, Aat KaandorpRoskam, familie Goedhart-Dam, Kees Veldt en schoonzoon Eric, Gre Louter-Schilder
Zondag
2 november
Uit dankbaarheid Corrie van der Ploeg-Roozendaal, Overleden ouders Koortens-de
Waard, Jan de Wit en zoon Frank, In liefdevolle herinnering Innocenzo Zubani, Cor
Schouten en overleden familie, Niek Hof en Mien Hof-van Assem
In het kader van de samenwerking met de parochie in Bergen vindt u hier de vieringen die daar
gehouden worden:
Iedere Vrijdag om 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 26 oktober om 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Chantous.
Zondag 2 november om 9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Bennedictuskoor,