Nieuwsbrief - NPB Brielle

Nieuwsbrief
Jaargang 7 no 5
Nieuwjaarsbegroeting
januari 2015.
Activiteitenagenda
Zondag
4 januari 2015
14:30 uur
Viering met Ivo de Jong
zo 4-jan-15 14:30 Nieuwjaarsbegroeting
In deze speciale nieuwjaarsviering zal de
ontmoeting met elkaar en nadere kennismaking met Ivo als de nieuwe voorganger, centraal staan.
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Meditatie en gesprekswo 7-jan-15 10:00 groep,
Els van Roosmalen
Sacred Dance, Wilwo 7-jan-15 20:00 lemijn van der Nolk
van Gogh
Viering, mw. ds. M.
zo 11-jan-15 10:00 Nieuwenhuis-den Dulk
Zie voor details het programmaboekje
di 6-jan-15 10:00 Koffie-inloop
Ontmoetingsochtend
Dinsdag
20 januari 2015
10:00 uur
Cor Lageweg
Cor gaat ons vertellen over zijn
reis naar Zuid India. Waarom die
fascinatie ? Vermoedelijk vanwege
de rijkdom aan kleuren en geuren,
de onvoorstelbare drukte en de
ontelbare en evenzo ingewikkelde religieuze uitingen. Het wordt zeker
weer een boeiende morgen. U zult dit niet willen missen.
Multimediamorgen,
Jos van den Enden
Cursus in Wonderen,
di 13-jan-15 13:30
Ineke van der Jagt
Oecumenische viering,
zo 18-jan-15 9:30 Catharijnekerk
di 13-jan-15 10:00
Ontmoetingsochtend,
Cor Lageweg
Sacred Dance, Wilwo 21-jan-15 20:00 lemijn van der Nolk
van Gogh
Lekenpreek,
zo 25-jan-15 10:00 Jan Bienefelt
di 20-jan-15 10:00
Preek van een Leek
Oecumenische viering St. Catharijnekerk te Brielle
Het is niet
voor
niets
dat het thema “Dorst”
Met het thema “Dorst”
is.
Het
wordt ons aangereikt vanuit Brazilië waar de
waterreservoirs onontbeerlijk zijn, doordat de
temperaturen daar soms zeer hoog oplopen.
De voorganger zal aan de hand van het verhaal
van de Sameritaanse vrouw en Jezus dit thema een diepere betekenis
meegeven. Wij bevelen deze viering zeer bij u aan. U bent zeer welkom.
Zondag 18 januari 2015
9:30 uur
Pastoor S.F. Bladowski
Zondag 25 januari 2015
10:00 uur
Jan Bienefelt
Dit is de eerste “Lekenpreek”
die wij in dit seizoen organiseren.
Het thema van deze bijzondere
Vriend worden van de NPB
samenkomst is :
Draagt u vrijzinnigheid een warm hart toe en wilt u ons steunen?
“ Geloven en doen
Voor € 25,- per jaar wordt u vriend en ontvangt u ons jaarprogrammaRealiteit of visioen?”
boekje, de maandelijkse nieuwsbrief en korting op entreeprijzen. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Kerkstraat 10, 3231 VG Brielle. Secretaris:
G. v. Brussel, Egge 1,
3232 RD Brielle.
Tel: 0181-411554
Website: www.npb-brielle.nl