Neeritter Week 37

NEERITTER
KERKDIENSTEN, MISINTENTIES EN BERICHTEN
PAROCHIE H. LAMBERTUS NEERITTER.
Pastoor: Deken Mgr. Maessen.
Wijngaard 11, 6017 AG Thorn.
Tel.: 0475-561410.
Kerngroep:
Voorzitter/Secretaris: J. van Hulzen,
De Wal 54, 6015 AX Neeritter,
Tel.: 0475-566714.
Website: www.cluster-emmaus.nl
E-mail: [email protected]
Rabobanknr.: NL24RABO 0135900212;RegioBank NL83RBRB 0898070244
Parochiebureau: Op den Heuvel 25, 6015 BK Neeritter, tel.: 565408 of 06-51961429.
Openingstijden : donderdag van 09.30 uur tot 11.00 uur,
voor dringende gevallen, per e- mail of telefonisch 06-51961429.
Hier kan men terecht voor het opgeven van Misintenties, Huwelijk, voor Doopbewijzen, e.a.
Misintenties 3 weken van te voren opgeven i.v.m. plaatsing in het Kontaktblad en het Leudalnieuws .
Vrijdag 12 september 2014.
15:00 Huwelijksmis voor het bruidspaar Boy Xhofleer en Maria Hansen.
Zaterdag 13 september 2014, 24e Zondag door het jaar.
19:15 uur Eucharistieviering.
Als Zeswekendienst voor Jac. v.d Vorst,voor Agnes Ruijken-Snijkers, Wim Ruijken en Jan
Munnecom, voor Leen Dreesen-Segers, voor Paul v.d. Heuvel,als jaardienst voor Emiel
Coelen en Tien Coelen-v.d.Heuvel en van wege Nationale Ziekendag van De Zonnebloem.
Zang: Nederlands.
Zondag 21 september 2014, 25e Zondag door het jaar.
10:30 uur Eucharistieviering, aansluitend Processie.
Als jaardienst voor Cornelis Koning en voor de overledenen van de familie Coolen- van der
Sande.
Zang: Gregoriaans