beste leerlingen, Met genoegen nodigen we u en jullie uit voor de

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Met genoegen nodigen we u en jullie uit voor de informatieavond over de Romereis op woensdag
2 april a.s. op onze school van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Bij de ingang staat de exacte locatie
op een informatiebord aangegeven.
Volgende maand gaan we opnieuw op stap naar Rome. Een bijzondere reis die in een lange culturele
traditie staat van jonge mensen die, al sinds de Renaissance, naar Italië reizen om daar zelf de
overblijfselen van de klassieke beschaving te ontdekken. Dit is iedere keer weer een bijzondere
ervaring.
Wij, als docenten, hebben er veel zin in, maar ervaren het ook als een grote verantwoordelijkheid om
met een groep jonge mensen op reis te gaan. Om de reis goed, veilig en daardoor ook zo leuk
mogelijk voor alle deelnemers te laten verlopen, willen we op deze avond een aantal zaken onder de
aandacht brengen.
Allereerst stellen we ons deze avond aan u voor en zal duidelijk worden wie welke rol speelt bij deze
reis.
Er wordt een boekje uitgereikt waarin o.a. het dagprogramma, de reisregels, de bagageaanwijzingen
en de accommodaties vermeld staan. Het is belangrijk dat alle betrokkenen bij de studiereis van deze
informatie, en in het bijzonder van de reisregels, op de hoogte zijn. Elke keer weer merken we dat de
reis een grote impact op de leerlingen heeft, niet alleen vanwege het zo lang met elkaar onderweg
zijn, maar ook vanwege de vele indrukken die zij opdoen. Het is van het grootste belang dat,
wanneer we met elkaar op reis zijn, we op elkaar kunnen rekenen en elkaar kunnen vertrouwen.
Overigens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op de mogelijkheid voor
het afsluiten van een reis- en of annuleringsverzekering. Dit kunt u vaak zelf via uw
ziektekostenverzekering regelen.
In verband met het belang van de bovenstaande zaken hechten wij eraan dat niet alleen elke
deelnemer aanwezig is, maar dat ook minstens een van de ouders meekomt. Indien u niet in staat
bent deze avond bij te wonen, dan ontvangen wij graag een bericht van verhindering
(aan Monique Groot: [email protected]).
We hopen u en jullie in groten getale te kunnen begroeten,
Pauline van Dort, Dirk Gielen, Monique Groot, Redmar Riemersma, Henk Schuitemaker
c:\users\heu\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\nbvojp6b\infoavond rome 2014.docx