SSH Infographic NL copy

ANSWERS TO
FUTURE QUESTIONS
Smart Services Hub ontwikkelt innovatieve
oplossingen op het gebied van financiële,
zakelijke en informatieve dienstverlening.
Door het koppelen van onderzoek en
onderwijs aan deze dienstverleningsprocessen ontstaan nieuwe, slimme
diensten voor actuele vraagstukken.
De samenwerking tussen kennisinstellingen
en bedrijven stimuleert een optimale doorstroming naar de arbeidsmarkt. Heerlen
groeit zo in 2020 uit tot dé Europese hotspot
voor smart services en aanjager van nieuwe
diensten.
WWW.SMARTSERVICESHUB.NL
REGIO HEERLEN ONTWIKKELT DE SLIMME DIENSTEN VOOR DE 21E EEUW
smart services • ‘slimme’ product- en
SMART SERVICES HUB ALS
FACILITERENDE ORGANISATIE
BEDRIJFSLEVEN
tie
Ver
b
r is a
in d
er
lo
Va
diensteninnovaties die als gevolg van het effectief
en innovatief gebruik van informatie/data een
bron zijn van economische meerwaarde voor
organisaties en hun klanten.
Valorisatie
to
r
laa
EXPERTISE- EN INNOVATIECENTRUM
BUSINESS INTELLIGENCE &
SMART SERVICES
ke
SMART
SERVICES
sa
r
Business
intelligence
al y
Big
data
Ka t
Onderwijs
INNOVATIE
LIJN
Ma
HRM
LIJN
Onderzoek
OVERHEID
KENNISINSTELLINGEN
Aanja g er
TRIPLE-HELIX
VALORISATIE
SMART SERVICES CAMPUS
Smart Services Hub kent een unieke triple-helix
samenwerking tussen toonaangevende financieeladministratieve dienstverleners met een cluster van
kennisinstellingen, overheden en faciliterende bedrijven.
Kennisinstellingen en bedrijven ontwikkelen gezamenlijk nieuwe kennis. Dankzij co-creatie op het gebied
van academisch en toegepast onderzoek ontstaan
spin-offs en nieuwe businessmodellen.
Doel is door te groeien naar een campus voor hoogwaardige producten en diensten die spin-offs,
start-ups en andere samenwerkingsverbanden naar
de markt brengt en middels nieuw geacquireerde
bedrijvigheid de markt versterkt en vergroot.
EEN UNIEKE SAMENWERKING VAN KENNISINSTELLINGEN, OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN