Netwerkplannen Ouders

Netwerkplannen: u houdt de regie!
Als ouder(s) staat u niet alleen in de opvoeding
U kunt op verschillende manieren tot een
van uw kind(eren). Ook mensen buiten het
netwerkplan komen:
gezin kunnen steun bieden. Denk aan leraren
1.
op school, de juf van het kinderdagverblijf, een
netwerk (en dus zonder bemoeienis van
familielid, een buurvrouw of een goede
hulpverleners) een netwerkplan samenstelt,
noemen we dat een doe-het-zelf conferentie.
vriend(in). Vaak heeft u (onbewust) al een
Als u zelf samen met mensen uit uw
netwerk om u heen dat u kunt aanspreken, ook
als er problemen zijn.
Volgens het Eigen Kracht-principe bedenkt u
2.
zelf samen met uw kind(eren) en uw netwerk
Kracht ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met
een Eigen Kracht-conferentie (EK-c).
wat u nodig heeft om een probleem op te
lossen. Dit verwoordt u in een netwerkplan.
Wanneer een doe-het-zelf variant niet
mogelijk blijkt, kan een coördinator van Eigen
binnen uw netwerk zelf kan worden opgelost,
3.
Als ook dat niet wenselijk of mogelijk is,
kunnen we een rondetafelgesprek organiseren.
kunt u om ondersteuning vragen. Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld bij de start van de hulpverlening
van Trias Jeugdhulp. Maar ook dan blijft ons
uitgangspunt dat u en uw kind(eren) zelf regie
(afstemmingsgesprek), tijdens een tussentijdse
houden over de hulpverlening. Het netwerkplan
Andere mogelijkheden zijn een Signs of Safety
is hierbij leidend.
(SoS) bijeenkomst of een familienetwerkberaad
Als blijkt dat het probleem niet uitsluitend
evaluatie of een eindevaluatie.
(FNB), al dan niet naar aanleiding van een
ingrijpende gebeurtenis.
Vraag uw hulpverlener naar de mogelijkheden
of lees meer over Eigen Kracht op
www.triasjeugdhulp.nl