22 jan.

Adres: Kosterijweg 5-7, 3774 BG, Kootwijkerbroek; Telefoon: 0342-442000;
E-mail: [email protected]; Website: www.kbskootwijkerbroek.nl
NIEUWSBRIEF jrg. 21 nr. 10; oplage 170 stuks – datum 22 januari 2015
Vooraf
We hebben u weer van alles te
vertellen in deze nieuwsbrief. Leest u
mee?
In verwachting
Juf Gerlinde en André verwachten in
de zomer een baby, Laure wordt
grote zus! We feliciteren hen hartelijk
met dit blijde nieuws. Geniet ervan
deze periode.
Positieve uitslag
Vorige week kreeg Willem-Jan de
uitslag van de MRI-scans die
gemaakt zijn. We mochten dit keer
met goed nieuws naar huis. De
plaatsen waar tumorweefsel zit, zijn
stabiel. Wat een opluchting!
Hij mag over een halfjaar
terugkomen en dat geeft veel rust.
Dank voor jullie gebed.
Willem-Jan &juf Irma
Schoonmaakavond
Alle moeders die vorige week
hebben geholpen om de school
schoon te maken, hartelijk bedankt.
Alles is weer lekker schoon en fris!
Sportief
Afgelopen woensdag zijn we als
collega’s sportief bezig geweest. Met
het bestuur en de andere scholen
van onze vereniging hadden we een
gezellige middag en avond.
’s Middags was er een volleybaltoernooi tussen het bestuur, De Bron
uit Stroe, de Prins Bernhardschool
uit Garderen en onze school. Dit
toernooi is gewonnen door het
bestuur. Daarnaast was er een
scrabble competitie deze is
gewonnen door meeste Savert!
’s Avonds hebben we met elkaar
gegeten in De Essenburcht.
School – Gezin – Kerk
Op maandag 26 -1 start de
themaweek S-G-K.
Het thema is dit jaar: ‘In de wolken’.
Er zijn heel veel dingen waarvan we
in de wolken kunnen zijn: een feest ,
een overwinning, een
geboorte…….,allemaal dingen om
blij van te worden!
Maar waar we het meest van in de
wolken kunnen zijn, is dat God ons
opgezocht heeft in de Heere Jezus
en dat we Hem mogen kennen; dat
Hij voor altijd bij ons is en van ons
houdt.
Bovenstaande werken we uit in
Bijbelverhalen, tijdens de sing-in en
als afsluiting in de kerkdienst op
1 februari, waar u overigens van
harte welkom bij bent. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging.
Om anderen ook een ‘in de wolken’
ervaring te geven, hopen we op
vrijdag 30- 1 een sponsorloop rond
de school te houden, waarvan de
opbrengst bestemd is voor Open
Doors; meer specifiek voor onderwijs
in Egypte.
Meer info over de sponsorloop vindt
u in bijgevoegde brief.
Vandaag heeft Open Doors in de
verschillende groepen een gastles
gegeven over hun werk.
In het gezin kunt u samen met de
kinderen een foto maken ( of
opzoeken) waarin het ‘in de wolken
zijn’ tot uiting komt. Stuur die in de
projectweek naar het mailadres van
de leerkracht, zodat op de
vrijdagmorgen van de sponsorloop
de foto’s in de klas bekeken en
besproken kunnen worden.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook
een informatiebrief over de
sponsorloop voor Open Doors.
Open middag
Donderdagmiddag 5 februari is
er een open middag voor ouders
van (eventuele) toekomstige
leerlingen.
Deze middag kunt u met uw kind
een kijkje nemen bij ons op
school, kennismaken met de
directeur en/of coördinatoren en
kunt u een aanmeldingsformulier
meenemen.
We willen hierbij alle ouders van
kinderen die dit schooljaar of in
het volgende schooljaar
(2015-2016) 4 jaar hopen te
worden van harte uitnodigen.
We bereiken met onze
nieuwsbrief niet alle betreffende
ouders. Wilt u het bericht
doorgeven aan bekenden die
nog geen kinderen op onze
school hebben en nog een
schoolkeuze moeten maken?
Warme truiendag
Op 6 februari doen we mee aan de
landelijke warme truiendag. De
verwarming gaat op deze dag een
paar graden lager, zowel in het
hoofdgebouw als in Het Boshoekje!
We besparen op deze manier
energie. Er is echter ook minder
CO2 uitstoot en dat is goed voor het
milieu.
Let dus op… 6 februari een warme
trui aan naar school!
Valentijnsdag
Vorig jaar hebben we gemerkt dat er
steeds meer kinderen zijn die een
kleinigheidje meenemen voor een
vriend(je) of vriendin(netje). We
hebben echter gemerkt dat bepaalde
kinderen op deze dag veel aandacht
krijgen en anderen minder of
helemaal geen aandacht. We willen
daarom afspreken dat de kinderen
op Valentijnsdag geen cadeautjes
mee naar school nemen. Als uw kind
iemand een kleinigheidje wil geven,
kan dat buiten schooltijd.
Veiligheid - hesjes
In de vorige nieuwsbrief schreven we
dat kinderen een gratis hesje kunnen
krijgen op school. De hesjes zijn
besteld, maar zijn nog niet binnen.
Een aantal kinderen heeft
aangegeven dat ze een hesje willen.
Zo gauw de hesjes binnen zijn,
krijgen deze kinderen een hesje
mee. Wilt u niet zo lang wachten,
dan kunt u natuurlijk altijd zelf een
hesje aanschaffen voor uw kind!
Veiligheid - schoolroute
Door de verhuizing van de
Rehobothschool is het op de
Kosterijweg rustiger geworden. Dat
kunnen we goed merken. Het is nu
echter drukker geworden op een
aantal wegen in het buitengebied.
Wilt u uw kind wijzen op een veilig
gebruik van de weg! Met name het
oversteken en rechts fietsen verdient
aandacht.
Veel kinderen komen naar onze
school via het kruispunt:
Breihutterweg – Topperweg –
fietspad. Daar is het ook erg druk
rond het aan- en uitgaan van de
scholen. Over de situatie op dit
kruispunt zijn we in overleg met de
Rehobotschool en de gemeente.
Zending
Zoals jullie allemaal weten hebben
we vorig schooljaar een periode
gespaard voor de Stichting: ‘Geef
een koe’. Ook hebben we een
wedstrijd gehouden voor de leukste
naam. Uiteindelijk is dit de naam
Bella geworden.
Goed nieuws: van ons gespaarde
geld is koe Bella gekocht en
geschonken aan een gezin in
Kyrgyzstan. Dit gezin bestaat uit
vader, moeder en vijf kinderen. Eén
van de kinderen, Munarbek, heeft
een hersenbeschadiging. Hierdoor
heeft hij een houdings- en
bewegingsstoornis en heeft hij
psychosociale problemen.
Door het krijgen van koe Bella hoeft
het gezin geen melk meer te kopen.
Van de melk kunnen ze ook yoghurt,
kwark en boter maken voor de
verkoop. Van de opbrengst kunnen
ze op deze manier de behandeling
van hun zoon betalen. Super fijn!
Koe Bella is 3,5 jaar oud en hoopt in
juli een kalf te krijgen. Dubbel goed
nieuws dus.
Iedereen nogmaals bedankt voor het
meesparen!
Voor meer informatie over koe Bella:
http://www.geefeenkoe.nl/allekoeien/346-koe-bella/
Van de stichting Philadelphia
Namibië kregen we een bedankbrief.
We haalden voor deze stichting €
500,- op in de afgelopen periode.
Vanaf 26 januari tot de
voorjaarsvakantie zullen we sparen
voor Open Doors. (zie voor meer
informatie Themaweek S-G-K)
Vrolijke voorlees voorstelling
Het volgende geven we graag aan u
door:
Ben je ongeveer tussen de 4 en 7
jaar oud? Kom dan met je vader of
moeder langs op zaterdag 31
januari, om 11.00 uur, voor
de Vrolijke Voorlees
Voorstelling door
kinderboekenschrijfster Willemijn de
Weerd en violiste Marieke Booy.
Ook handpop Sofie komt met ze
mee.
Op de flyer van de voorstelling, die je
kunt ophalen bij de bibliotheek, zit
een strookje dat je kunt invullen. Dit
kun je dan tijdens de Nationale
Voorleesdagen, van 21 t/m 31
januari, inleveren bij de bibliotheek in
Kootwijkerbroek. Hiermee kun je een
prachtig boek winnen! Dit wordt na
afloop van de voorstelling verloot
onder de aanwezige kinderen.
Kosten voor de voorstelling zijn €
2,00 per kind. Je hoeft niet te
reserveren; kom gewoon gezellig
langs!
Verjaardagskalender
23-01
24-01
24-01
24-01
28-01
29-01
01-02
01-02
01-02
02-02
02-02
04-02
05-02
06-02
06-02
07-02
09-02
10-02
15-02
16-02
16-02
16-02
Naam
Groep
Mike v. Iwaarden
2a
Anne v. Eck
4b/6b
Celine v. Dasselaar 7b/8b
Sienna de Fauw
2a
Amy v. Middendorp
2a
Matthias Budding
4b/6b
Jan van den Top
3a
Tamara Schut
7b/8b
Tessa van den Brink
6
Alvin Soetendaal
6
Thomas van Harten
6
Zoë Verhoef
1b
Justin Jansen
6
Esri Vos
3b
Robin Mouw
8a
Nathalie van den Berg 1b
Marjolein Blankespoor7b/8b
Janno van de Krol
6
Remco v. Luttikhuizen4b/6b
Britt van Lagen
1b
Daphne Noorlander 7b/8b
Jonathan Hazeleger
2a
Agenda
22 jan.
Juf Bertilda jarig
26 jan. –
1 feb.
School – Gezin – Kerk
week
9.30 uur Hervormde
Kerk
afsluiting School –
Gezin – Kerk week
1 feb.
5 feb.
Open middag
6 feb.
Warme truiendag
16 feb.
Juf Emmalieke jarig
17 feb.
Studiemiddag
Alle leerlingen middag
vrij
21 feb.
Oud papier
23 – 27
feb.
Voorjaarsvakantie